Person Image

  Education

  • วท.บ. เกษตรศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย

  Expertise Cloud

  Asian elephantAsian elephant, semen, freezing, artificAsian elephant, urinalysisbasenjiBeefboarbuccal swabcalcium ionophoreCASAcat, genetic diversity, forenscat, genetic variabilitychilled storagecooled semenculture-negative bacteriadogelephantElephant spermatozoaepididymal spermequilibration timesERGextenderfishing catfrozen semenGLUTglutamineGLUTsheparinheterozygosityhorsesLong-term storagemale reproductionMedicineMembrane integrityMitochondrial activitymotilityMultivariate statisticsNational animal cell banknative horsesnon-invasive techniquenormal parameterOptimization via simulationpentoxifyllineprivate allele, forensicprogesteroneproteinproteomic analysisRanking and selectionReproductionsemenseminal plasmaspermsperm motilitysperm qualitySperm spermatozoastallionsurgeryTigerการคัดแยกอสุจิคุณภาพน้ำเชื้อเครือข่ายธนาคารเซลล์สัตว์แห่งชาติโคนมสาวโคเนื้อช้าง, คุณภาพน้ำเชื้อ, อาหารเสริมสมุนไพรช้างเอเชียช้างเอเชีย การตรวจปัสสาวะช้างเอเซียธนาคารพันธุกรรมน้ำเชื้อน้ำเชื้อแช่แข็งน้ำเชื้อแช่เย็นน้ำเชื้อแยกเพศน้ำตาลทรีฮาโลสน้ำอสุจิ ค่าอ้างอิงบลูเซลลา เคนีส (Brucella canisปฏิกิริยาเรียวทาร์มลูกโซ่โพลีเพ่อสุกรมะเร็งที่ระบบสืบพันธุ์ชนิด TVTแมว ความหลากหลายทางพันธุกรรมยาเคมีบำบัดระบบนิเวศชายฝั่งระยะเวลาที่ให้เกิดภาวะสมดุลโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)ลักษณะทางพันธุกรรมวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์ศัลยกรรมส่วนประกอบทางชีวเคมีใน Seminal plasmaสัตว์ทะเลสัตว์ป่าตระกูลแมวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทางทะเลสารละลายเจือจางน้ำเชื้อ ความสามารถในการแช่แข็ง ม้าพื้นเมืองไทย น้ำเชื้อ extenderสุขภาพสุนัขสุนัข (Dog),เสือปลาอสุจิอัตราการตั้งท้องอัลลีลจำเพาะ นิติวิทยาศาสตร์เอ็นโรฟล็อกซาซิน (Enrofloxacinฮอร์โมนของระบบสืบพันธุ์

  Interest

  การทำน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก