Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • certificate : Avian medicine and surgery ( long distance education), Sydney University, AUS, 2551

  Expertise Cloud

  abscessesAdhesionanaerobic bacteriaantibiotic resistanceantimicrobial susceptibilitiesantimicrobial susceptibilityBACTERIAbacterial identificationball pythonBiofilm formationBurkholderia pseudomalleiCataractcellular damageChinchillaChinchilla lanigeraCynomys ludovicianusDEFINESdogsdomestic animalEncephalitozoonEscherichia coliethylenediaminetetraacetic acid – tromethamineexotic pet animalsExotic pet medicineExotic pet SurgeryEXPRESSIONGalleria mellonellaGENESGROWTHheart diseaseHeat stressHELICOBACTER-PYLORIlaserlaser class IVlaser therapyLymphomamediastinal massMELIOIDOSISMETABOLISMmultinucleatedneuropathogenesispacemakerpathogenesisPCRphacoemulsificationPHMB) ethylenediaminetetraacetic acid – tromethamine (Tris - EDTA)phylogenic groupsphylogenypolyhexamethylene biguanideprairie dogPROTEINProteomerabbitrabbitsroot teeth abscessesSanger sequencingShort-chain dehydrogenasesick sinus syndromeskin fibroblastsslow lorissnakesore hockstomatitissupport และ confidenceSURVIVALsyncopetype VI secretion systemulcerative pododermatitisuveitiswild animalกฎลำดับกระบวนการสร้างเม็ดตะกอนที่มาการกำจัดยาปฏิชีวนะการบำบัดน้ำเสียจากสาหร่ายขนาดเล็กกับแบคทีเรียเชื้อดื้อยาตะพาบท่อทางเดินอาหารเบ็ดตกปลาแผลติดเชื้อ สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ polyhexamethylene biguanide (polyhexanideแผลติดเชื้อเฉพาะที่โฟโตเฟอเรดเฟนตันแมวโรคกระต่ายสารระงับเชื้อสุนัข โรคหัวใจ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ ภาวะซิกไซนัสซินโดรม หมดสติอาร์คดีฮูกเกอร์

  Interest

  Exotic pet medicine, Exotic pet Surgery

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Burkholderia pseudomallei Adaptation for Survival in Stressful ConditionsDuangurai T., Duangurai T., Indrawattana N., Pumirat P.2018BioMed Research International
  2018
  31
  2In vitro passage alters virulence, immune activation and proteomic profiles of Burkholderia pseudomalleiDuangurai T., Duangurai T., Reamtong O., Rungruengkitkun A., Srinon V., Boonyuen U., Limmathurotsakul D., Chantratita N., Pumirat P.2020Scientific Reports
  10(1)
  8
  3Burkholderia pseudomallei pathogenesis in human skin fibroblasts: A Bsa type III secretion system is involved in the invasion, multinucleated giant cell formation, and cellular damageKaewpan A., Duangurai T., Rungruengkitkun A., Muangkaew W., Kanjanapruthipong T., Jitprasutwit N., Ampawong S., Sukphopetch P., Chantratita N., Pumirat P.2022PLoS ONE
  17(2 February)
  6
  4Phylogenetic analysis and antibiotic resistance of Escherichia coli isolated from wild and domestic animals at an agricultural land interface area of Salaphra wildlife sanctuary, ThailandDuangurai T., Rungruengkitkul A., Kong-Ngoen T., Tunyong W., Kosoltanapiwat N., Adisakwattana P., Vanaporn M., Indrawattana N., Pumirat P.2022Veterinary World
  15(12),pp. 2800-2809
  2
  5Altered proteome of a Burkholderia pseudomallei mutant defective in short-chain dehydrogenase affects cell adhesion, biofilm formation and heat stress toleranceReamtong O., Indrawattana N., Rungruengkitkun A., Thiangtrongjit T., Duangurai T., Duangurai T., Chongsa-Nguan M., Pumirat P.2020PeerJ
  2020(3)
  2
  6Identification of uncultured bacteria from abscesses of exotic pet animals using broad-range nested 16S rRNA polymerase chain reaction and Sanger sequencingDuangurai T., Siengsanan-Lamont J., Bumrungpun C., Kaewmongkol G., Areevijittrakul L., Sirinarumitr T., Fenwick S., Kaewmongkol S.2019Veterinary World
  12(10),pp. 1546-1553
  2
  7Transvenous pacemaker implantation in a schnauzer with sick sinus syndromeSastravaha A., Jirasirirojanakorn K., Noosud J., Duangurai T., Krajarngjang T., Sutthiprapa W., Niyom S., Thengchaisri N.2014Thai Journal of Veterinary Medicine
  44(1),pp. 133-139
  0
  8Phacoemulsification in a chinchilla (Chinchilla lanigera)Sritrakoon N., Areevijittrakul L., Nimitchaiyapong N., Khamchomphu N., Duangurai T.2023Open Veterinary Journal
  13(8),pp. 1032-1036
  0
  9Type VI Secretion System Accessory Protein TagAB-5 Promotes Burkholderia pseudomallei Pathogenicity in Human MicrogliaLohitthai S., Rungruengkitkun A., Jitprasutwit N., Kong-Ngoen T., Duangurai T., Tandhavanant S., Tandhavanant S., Sukphopetch P., Chantratita N., Chantratita N., Indrawattana N., Pumirat P.2023Biomedicines
  11(11)
  0