Person Image

  Education

  • Doctor of Philosophy, Texas A&M University, USA, 2557
  • Doctor of Veterinary Medicine, เกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  3-bromotyrosineagglutinationcaninecatCatschemotherapyChronic enteropathydexmedetomidineDogDogsEosinophil peroxidaseeosinophilsEscherichia coliesophagopexyfecalfecal metabolitesfecesfelineFELVfibrosarcomaFIVGas ChromatographyGastrectomyGastric necrosisgastroenteritisgastropexyGingitivitisgingivitisheartwormhematologyhiatal herniahistological findingshygieneHypocobalaminemiaIFATIn vitro antifungal susceptibilityinfectedintranasalliverlymphomaMass SpectrometrymediastinalMEDIASTINAL LYMHOMAmelanomamorphinemycosisnon-steroidal anti-in ammatory drugoral bacteriaoral tumorsosteosarcomaovariohysterectomyPeriodontitisPersian catsPet catsPGE(2)Platelet-rich plasmapolycystic kidneypostoperative analgesiaprevalencePrognosispropofolred blood cellregurgitationsedativeseizureSemi-domesticated catsseraserumshort-chain fatty acidshort-chain fatty acidsSpirocerca lupisquamous cell carcinomaStabilitystomatitistigerToxoplasmosistramadolultrasonographyvalidation studiesvomitingwaterwolbachiaWood’s lampการขยายใหญ่ของหลอดอาหารการตัดแนวเชื่อมซิมไฟซิสเพื่อขยายเชิงกรานการผ่าตัดเปิดกล้ามเนื้อหลอดอาหารการวัดสาร 3 โบรโมไทโรซินการสำรอกกินน้ำบ่อยและปัสสาวะบ่อยช่องเชิงกรานแคบภาวะลำไส้อุดตัน แมวโรคท้องเสียเรื้อรังโรคเบาจืดโรคอะคาเลเซียของหลอดอาหารสายสวนกระเพาะอาหารออสโมลาริตี้อายุรศาสตร์สัตวแพทย์อุจจาระของสุนัขแอนติไดยูเรติกฮอร์โมน

  Interest

  อายุรศาสตร์สัตวแพทย์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 52 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 32 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Fecal short-chain fatty acid concentrations and dysbiosis in dogs with chronic enteropathyMinamoto Y., Minamoto T., Isaiah A., Sattasathuchana P., Buono A., Rangachari V.R., McNeely I.H., Lidbury J., Steiner J.M., Suchodolski J.S.2019Journal of Veterinary Internal Medicine
  33(4),pp. 1608-1618
  89
  2Serum Pepsinogen-A, Canine Pancreatic Lipase Immunoreactivity, and C-Reactive Protein as Prognostic Markers in Dogs with Gastric Dilatation-VolvulusIsraeli I., Steiner J., Segev G., Kass P., Suchodolski J., Sattasathuchana P., Bruchim Y., Yudelevitch S., Aroch I.2012Journal of Veterinary Internal Medicine
  26(4),pp. 920-928
  26
  3Canine eosinophilic gastrointestinal disordersSattasathuchana P., Steiner J.2014Animal Health Research Reviews
  15(1),pp. 76-86
  19
  4Evaluation of Serum 3-Bromotyrosine Concentrations in Dogs with Steroid-Responsive Diarrhea and Food-Responsive DiarrheaSattasathuchana P., Sattasathuchana P., Allenspach K., Allenspach K., Lopes R., Suchodolski J.S., Steiner J.M.2017Journal of Veterinary Internal Medicine
  31(4),pp. 1056-1061
  15
  5Stability of 3-bromotyrosine in serum and serum 3-bromotyrosine concentrations in dogs with gastrointestinal diseasesSattasathuchana P., Sattasathuchana P., Grützner N., Grützner N., Lopes R., Guard B.C., Suchodolski J.S., Steiner J.M.2015BMC Veterinary Research
  11(1)
  11
  6Development and analytic validation of an electron ionization gas chromatography/mass spectrometry (EI-GC/MS) method for the measurement of 3-bromotyrosine in canine serumSattasathuchana P., Sattasathuchana P., Berghoff N., Grützner N., Thengchaisri N., Rangachari V., Suchodolski J., Steiner J.2016Veterinary Clinical Pathology
  45(3),pp. 515-523
  6
  7Association of gingivitis with dental calculus thickness or dental calculus coverage and subgingival bacteria in feline leukemia virus-and feline immunodeficiency virus-negative catsThengchaisri N., Steiner J., Suchodolski J., Sattasathuchana P.2017Canadian Journal of Veterinary Research
  81(1),pp. 46-52
  6
  8Comparison of subclinical dermatophyte infection in short- And long-haired catsSattasathuchana P., Bumrungpun C., Thengchaisri N.2020Veterinary World
  13(12),pp. 2798-2805
  4
  9Prevalence of toxoplasmosis in semi-domesticated and pet cats within and around Bangkok, ThailandInpankaew T., Sattasathuchana P., Kengradomkij C., Thengchaisri N.2021BMC Veterinary Research
  17(1)
  4
  10Effects of Chemotherapy on Hematological Parameters and CD4+/CD8+ Ratio in Cats with Mediastinal Lymphoma and Seropositive to Feline Leukemia VirusJaroensong T., Piamwaree J., Sattasathuchana P.2022Animals
  12(3)
  4
  11Comparison of carprofen, vedaprofen and tepoxalin for postoperative analgesia and serum PGE2 level in dogs after ovariohysterectomyThengchaisri N., Sattasathuchana P., Niyom S., Chantornvong W.2010Thai Journal of Veterinary Medicine
  40(2),pp. 159-164
  3
  12Comparison of post-operative analgesic efficacy of tolfenamic acid and robenacoxib in ovariohysterectomized catsSattasathuchana P., Phuwapattanachart P., Thengchaisri N.2018Journal of Veterinary Medical Science
  80(6),pp. 989-996
  3
  13Analytical validation of fecal 3-bromotyrosine concentrations in healthy dogs and dogs with chronic enteropathySattasathuchana P., Thengchaisri N., Suchodolski J., Lidbury J., Steiner J.2019Journal of Veterinary Diagnostic Investigation
  31(3),pp. 434-439
  3
  14Comparative serological investigation between cat and tiger blood for transfusionThengchaisri N., Sinthusingha C., Arthitwong S., Sattasathuchana P.2017Journal of Veterinary Medical Science
  79(6),pp. 1081-1085
  2
  15Prevalence of coliform bacterial contamination in cat drinking water in households in ThailandSrikullabutr S., Sattasathuchana P., Kerdsin A., Thengchaisri N.2021Veterinary World
  14(3),pp. 721-726
  2
  16Effects of intranasal and intramuscular dexmedetomidine in cats receiving total intravenous propofol anesthesiaHommuang K., Sattasathuchana P., Thengchaisri N., Thengchaisri N.2022Veterinary World
  15(7),pp. 1706-1713
  2
  17Feline Cyst-like Lymphocytic Cholangiohepatitis in a Cat: First Case ReportAssawarachan S.N., Yodsheewan R., Maneesaay P., Rattanapinyopituk K., Chuchalermporn P., Kongchun A., Hakhen B., Sattasathuchana P.2022Animals
  12(23)
  1
  18Prevalence and in vitro antifungal susceptibility of commensal yeasts in the external ear canal of catsNiae S., Yurayart C., Thengchaisri N., Sattasathuchana P.2021BMC Veterinary Research
  17(1)
  1
  19Intranasal dexmedetomidine with morphine or tramadol: A comparative study of effects on alfaxalone requirements for anesthesia in catsHommuang K., Koatsang N., Srikullabutr S., Sattasathuchana P., Thengchaisri N.2023Veterinary World
  16(6),pp. 1201-1208
  0
  20Serum and Fecal 3-Bromotyrosine Concentrations in Dogs with Chronic Inflammatory Enteropathy: Clinical Parameters and Histopathological ChangesSattasathuchana P., Thengchaisri N., Minamoto Y., Minamoto T., Lidbury J.A., Suchodolski J.S., Steiner J.M.2023Animals
  13(17)
  0
  21A retrospective study of structural brain lesions identified by magnetic resonance imaging in 114 cats with neurological signsPrompinichpong K., Thengchaisri N., Suwanna N., Tiraphut B., Theerapan W., Steiner J.M., Sattasathuchana P.2023Veterinary World
  16(9),pp. 1871-1879
  0
  22Characteristics of canine oral tumors: Insights into prevalence, types, and lesion distributionSatthathum C., Srisampane S., Jariyarangsrirattana P., Anusorn P., Sattasathuchana P., Thengchaisri N.2023Journal of Advanced Veterinary and Animal Research
  10(3),pp. 554-562
  0
  23Optimization of a rapid one-step platelet-rich plasma preparation method using syringe centrifugation with and without carprofenApakupakul J., Sattasathuchana P., Chanloinapha P., Thengchaisri N.2020BMC Veterinary Research
  16(1)
  0
  24Molecular prevalence of Dirofilaria immitis and Wolbachia infections in pet and semi-domesticated cats in Bangkok, ThailandThengchaisri N., Thengchaisri N., Inpankaew T., Arthitwong S., Steiner J.M., Sattasathuchana P.2022Veterinary World
  15(2),pp. 239-243
  0