Person Image

  Education

  • วท.ม. (ศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud

  Waist circumferenceAbdominal obesityADCAdvocate?Brain tumorbrainstembrian biopsybursitiscanine ocular anatomycatcerebellumcerebrumcervicalcholecystectomycholecystitisChylous effusioncichlidsComputed tomographyComputed tomography lymphangiographyComputed tomography cytologydegenerative joint diseasediagnostic imagingdogdog DogsduplexDWIesophagopexyfelineFeline nasal adenocarcinomaflower hornframless stereotacticgallbladdergastric emptying timegastrointestinal transit timegastropexyHeart diseasehiatal herniaholding powerhorseImidacloprid/Moxidectinin vivo Imagingintraocular pressurelong digital extensor tendonMagnetic Resonance ImagingmeningoencephalitisMyobia musculinon-tapped insertionocular protrusionorthopedic screwPalliative radiotherapypalpebral fissurePersian catsPigspolo ponypolycystic kidneyProteus mirabilisRadiationradiodiagnosisReceiver operating characteristicregurgitationretrobulbar spaceScintigraphyseizuresingle photon emission computed tomographysingle-photon emission computed tomography (SPECT)spinal tumorSurgerySurvivaltapped insertiontarsusTechnetium-99mResearchtenosynovitisThoracic duct rupturetransitional meningiomaultrasonographyWaist circumferenceการกระจายตัวการวินิจฉัยโรคเคโมเดคโตมาดีออกซีนิวาลินอล,เทคนีเชียมเทคนีเชียม-99 เอ็ม, ฟูซาเรียมน้ำหนักตัวเนื้องอกที่ฐานหัวใจรังสีวิทยาทางสัตวแพทย์โรคของช้างเด็ก ช้างเอเชีย เวชศาสตร์ป้องกันโรคตับอ่อนอักเสบไรขนสุนัขหนูหัวบุกอ้วนเอนไซม์ไลเปสจากตับอ่อนเอออร์ติกบอดี

  Interest

  รังสีวิทยาทางสัตวแพทย์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Abdominal obesity is associated with heart disease in dogsThengchaisri N., Theerapun W., Kaewmokul S., Sastravaha A.2014BMC Veterinary Research
  10
  20
  2Diagnostic Imaging and Cytological Analysis Aid the Clinical Investigation of Long Digital Extensor Tendon Subtendinous Bursitis in a HorseLapjit C., Charoenchanikran P., Petchkaew P., Sukpipattanamongkol S., Yodsheewan R., Theerapan W., Chanda M.2021Journal of Equine Veterinary Science
  101
  3
  3Radiographic and ultrasonographic appearances of chronic tenosynovitis of the lateral extensor tendon at the right tarsus in an Argentinian polo ponyChanda M., Pongpradit A., Theerapan W., Kamlangdee A., Puangthong C., Jarutummasiri T.2021Thai Journal of Veterinary Medicine
  51(2),pp. 395-399
  1
  4Outcome treatment of canine brain tumors at Kasetsart University Veterinary Teaching HospitalPongpradit A., Theerapan W., Aumarm W.2018Veterinary Integrative Sciences
  16(3),pp. 183-196
  0
  5A retrospective study of structural brain lesions identified by magnetic resonance imaging in 114 cats with neurological signsPrompinichpong K., Thengchaisri N., Suwanna N., Tiraphut B., Theerapan W., Steiner J.M., Sattasathuchana P.2023Veterinary World
  16(9),pp. 1871-1879
  0
  6Double cholecystectomy of duplex gallbladder associated with chronic cholecystitis in a catTayayouth S., Kalerum P., Girddee J., Pattanapon N., Yodsheewan R., Danpanang N., Theerapan W., Assawarachan S.N.2023Veterinary Medicine and Science
  0
  7Comparative analysis of ocular biometry, ocular protrusion, and palpebral fissure dimensions in brachycephalic and nonbrachycephalic dog breedsRujirekasuwan N., Sattasathuchana P., Theerapan W., Thengchaisri N.2024Veterinary Radiology and Ultrasound
  0