Person Image

  Education

  • Ph.D.(Comparative Orthopaedics ), Prince Edword Island University , แคนาดา
  • M.Sc. , Prince Edward Island University , แคนาดา
  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  Analgesiaatracuriumautologous conditioned serumbioavailabilityBiomedical Infrcved Spectroscopybioregenerative therapyBone and Joint DiseaseBone cementbone platecaninechondroitinClinical OrthopedicscoatingComputer tomographyCranial cruciate ligament rupturecytokinesDental damageDogDog Osteoarthritis NSAIDs Omega-3 Surgery RehabilitationDogsElectrical stimulationelectromyographyfatty acidsForce plateFracturegait analysisglucosamineglucosamine sulphateGreen Lipped MusselGround reaction forcegrowth factorshemoderivativesHiphip osteoarthritisHydroxyapatiteInterferentialinterferential currentinterferential current therapyInterleukin 1 receptor antagonistsJointkinematickinetic Laser: OsteochondrosislimbMalocclusionMandibleMandibular fracturemeasurementNational animal cell bankNeutraceuticalNSAIDsNutraceuticalOmega3Omega-3OrthopaedicorthopedicOsteoarthritisPainPCSO-524pelvic limbPMMAPressure mapping platformradiographicRehabilitationscrewSurgeryVeterinaryกรดูกหักการคงสภาพซาก ซากนิ่มการคงสภาพร่างการแช่แข็งการเลี้ยงเซลการวินิจฉัยโรคข้อเสื่อมไขกระดูกเครือข่ายธนาคารเซลล์สัตว์แห่งชาติไคโตซานชีวภัณฑ์เซลต้นกำเนิดเซลตับอ่อนเซลล์ต้นกำเนิดบิลโลโซมเบาหวานชนิดที่1ปลานิลโปรไบโอติกส์พาสเจอรเรลลา มัลโตซิดาไพเธียมไฟโตแบคทีเรียแมวระบบนำส่งร่างนิ่มแร่ดินขาวโรคตับอ่อนอักเสบลิโปโซมวัคซีนไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าไวรัสโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบใสเตร็ปโตคอกคัส ซูอิสสเตร็ปโตคอกโคซีส

  Interest

  Small Animal Surgery, Clinical Orthopedics, Orthopaedic, Biomedical Infrcved Spectroscopy, Osteoarthritis, Bone and Joint Disease, Neutraceutical

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2560 - ก.ย. 2562 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  • ต.ค. 2558 - ต.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร (ส่วนกลางบางเขน)
  • ต.ค. 2550 - ต.ค. 2554 รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ธ.ค. 2541 - ก.ค. 2543 รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Infrared Spectroscopy of Biofluids in Clinical Chemistry and Medical DiagnosticsShaw A.R., Low-Ying S., Man A., Liu K.Z., Mansfield C., Rileg C.B., Vijarnsorn M.2007Biomedical Vibrational Spectroscopy
  ,pp. 79-103
  14
  2Use of infrared spectroscopy for diagnosis of traumatic arthritis in horsesVijarnsorn M., Riley C.B., Shaw R.A., McIlwraith C.W., Ryan D.A.J., Rose P.L., Spangler E.2006American Journal of Veterinary Research
  67(8),pp. 1286-1292
  13
  3Identification of infrared absorption spectral characteristics of synovial fluid of horses with osteochondrosis of the tarsocrural jointVijarnsorn M., Vijarnsorn M., Riley C.B., Ryan D.A.J., Rose P.L., Shaw R.A.2007American Journal of Veterinary Research
  68(5),pp. 517-523
  13
  4The effectiveness of marine based fatty acid compound (PCSO-524) and firocoxib in the treatment of canine osteoarthritisVijarnsorn M., Kwananocha I., Kashemsant N., Jarudecha T., Lekcharoensuk C., Beale B., Peirone B., Lascelles B.D.X., Lascelles B.D.X., Lascelles B.D.X.2019BMC Veterinary Research
  15(1)
  9
  5Effectiveness of disease modifying osteoarthritis agents and carprofen for treatment of canine osteoarthritisKwananocha I., Vijarnsorn M., Kashemsant N., Lekcharoensuk C.2016Thai Journal of Veterinary Medicine
  46(3),pp. 363-371
  6
  6Effect of interferential current therapy on ground reaction force in dogs with hip osteoarthritis: A randomized placebo controlled cross-over clinical trialUpariputti R., Vijarnsorn M., Niyom S., Boonyong S.2018Thai Journal of Veterinary Medicine
  48(1),pp. 111-116
  1
  7Cloning efficiency of canine mesenchymal stem cells isolated from bone marrow of femoral head and subcutaneous adipose tissueTanamai N., Tanamai N., Chantakru S., Vijarnsorn M.2013Thai Journal of Veterinary Medicine
  43(1),pp. 125-130
  1
  8Feasibility of using screw-acrylic bar technique for canine mandibular fracture fixationSahapibonchai P., Vijarnsorn M., Kashemsant N., Tharanon W.2018Thai Journal of Veterinary Medicine
  48(2),pp. 179-185
  1
  9In Vitro Anti-Inflammatory and Regenerative Effects of Autologous Conditioned Serum from Dogs with OsteoarthritisSoontararak S., Ardaum P., Senarat N., Yangtara S., Lekchareonsuk C., Putchong I., Kashemsant N., Vijarnsorn M., Chow L., Dow S., Lekchareonsuk P.2022Animals
  12(19)
  1
  10Correction to: The effectiveness of marine based fatty acid compound (PCSO-524) and firocoxib in the treatment of canine osteoarthritis (BMC Veterinary Research, (2019), 15, 1, (349), 10.1186/s12917-019-2110-7)Vijarnsorn M., Kwananocha I., Kashemsant N., Jarudecha T., Lekcharoensuk C., Beale B., Peirone B., Lascelles B.D.X., Lascelles B.D.X., Lascelles B.D.X.2020BMC Veterinary Research
  16(1)
  0
  11Effects of surface modification processes on the adhesion of hydroxyapatite layers coated onto titanium substratesJongprateep O., Inseemeesak B., Techapiesancharoenkij R., Bansiddhi A., Vijarnsorn M.2019Journal of Metals, Materials and Minerals
  29(4),pp. 69-79
  0
  12Repeatability and comparison of train-of-four responses at thoracic and pelvic limbs using electromyography in anesthetized dogsKoatsang N., Niyom S., Vijarnsorn M., Lekcharoensuk C.2018Thai Journal of Veterinary Medicine
  48(1),pp. 55-61
  0