Expertise Cloud

apoptosiscanineCollagen bundleDogFishfixativeGrowthhistologyHuCCA-1human cholangiocarcinomahybridimmunityPrenatal Developmentsalivary glandsaponinsaturated salt solutionSchefflera leucantha ViguierScrewserpinserpinsSiamese crocodileSkinwater monitorไข่ไขกระดูกคอลลาเจนคาริโอไทป์โคพื้นเมืองโครโมโซมงานเครื่องหนังงูเขียวหางไหม้จระเข้ไทยจุลกายวิภาคศาสตร์ชนิดช่วงเวลาวางไข่ช่องปากซาโปนินเซลต้นกำเนิดเซลต้นกำเนิดม สุนัขม ไขสันหลังม การบาดเจ็บเซลตับอ่อนเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์ไฟโบรบลาสเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิดตัวเงินตัวทองตัวอย่างอวัยวะตัวอ่อนตุ่มรับรสเทคนิคเอลนาดีเทคนิคเอลนาดี ไนโตรเจนเบาหวานชนิดที่1ปฏิสัมพันธ์ปลาปลาตะเพียนปลาทับทิมปลานิลปลาบึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์ยางพาราผิวหนังพยาธิสภาพพิษงูเขียวหางไหม้พีซีอาร์แพทย์ฟอลลิเคิลฟีโนไทป์ กลอบิน ฮีโมโกลบิน โลหิตวิภูมิคุ้มกันมะเร็งท่อน้ำดีตับแมวโมเลกุลยีนแฟลกเจลลาเยื่อบุรอบปากระดับความเค็มรังไข่ร่างนิ่มลำดับเบสเลคตินเลปโตสไปราวารานัส ซัลวาเตอร์สมองสัตว์สัตวแพทย์สัตวแพทย์ม สัตว์เลี้ยงสารละลายอิ่มตัวเกลือสารเหนี่ยวนำการดึงดูดสาหร่ายไส้ไก่สุนัขสุนัข การสร้างโคโลนี เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์สุนัขม การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำเส้นใยคอลลาเจนหนุมานประสานกายห้องปฏิบัติการหัวใจแหล่งเนื้อเยื่ออัลฟลาทอกซิน อินซูลินอุณหภุมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเอเวียน สเต็มเซลล์ แฟคเตอร์โอโอไซต์

Interest


Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 6218, 6624 ชั้น 2, 6 อาคารเรียนและปฎิบัติการ
  • ห้องกภ.101 ชั้น ที่ 1 อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
  • ห้องห้อง6216 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 43 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 26 เรื่อง (เชิงวิชาการ 26 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Uterine natural killer cells: Insights into their cellular and molecular biology from mouse modellingCroy B., He H., Esadeg S., Wei Q., McCartney D., Zhang J., Borzychowski A., Ashkar A., Black G., Evans S., Chantakru S., van den Heuvel M., Paffaro V., Yamada A.2003Reproduction
126(2),pp. 149-160
174
2Update on pathways regulating the activation of uterine Natural Killer cells, their interactions with decidual spiral arteries and homing of their precursors to the uterusCroy B., Esadeg S., Chantakru S., Chantakru S., Van Den Heuvel M., Paffaro V., Paffaro V., He H., Black G., Ashkar A., Kiso Y., Zhang J., Zhang J.2003Journal of Reproductive Immunology
59(2),pp. 175-191
146
3Contributions from self-renewal and trafficking to the uterine NK cell population of early pregnancyChantakru S., Miller C., Roach L., Kuziel W., Maeda N., Wang W., Evans S., Croy B.2002Journal of Immunology
168(1),pp. 22-28
137
4Decidual natural killer cells: Key regulators of placental development (a review)Croy B., Chantakru S., Esadeg S., Ashkar A., Wei Q.2002Journal of Reproductive Immunology
57(1-2),pp. 151-168
116
5A study on the density and distribution of uterine Natural Killer cells at mid pregnancy in mice genetically-ablated for CCR2, CCR 5 and the CCR5 receptor ligand, MIP-1αChantakru S., Kuziel W.A., Maeda N., Maeda N., Croy B.A.2001Journal of Reproductive Immunology
49(1),pp. 33-47
68
6Coordinate regulation of lymphocyte-endothelial interactions by pregnancy-associated hormonesChantakru S., Chantakru S., Wang W., Van den Heuvel M., Bashar S., Simpson A., Chen Q., Croy B., Evans S.2003Journal of Immunology
171(8),pp. 4011-4019
53
7Effect of serum starvation and chemical inhibitors on cell cycle synchronization of canine dermal fibroblastsKhammanit R., Chantakru S., Kitiyanant Y., Kitiyanant Y., Saikhun J.2008Theriogenology
70(1),pp. 27-34
53
8Trafficking of circulating pro-NK cells to the decidualizing uterus: Regulatory mechanisms in the mouse and humanVan Den Heuvel M., Chantakru S., Xie X., Evans S., Tekpetey F., Mote P., Clarke C., Croy B.2005Immunological Investigations
34(3),pp. 273-293
51
9Transplantation into genetically alymphoid mice as an approach to dissect the roles of uterine natural killer cells during pregnancy - A reviewCroy B., Di Santo J., Greenwood J., Chantakru S., Ashkar A.2000Placenta
21(SUPPL.1)
30
10Functional analysis of murine uterine natural killer cells genetically devoid of oestrogen receptorsBorzychowski A., Chantakru S., Minhas K., Paffaro V., Paffaro V., Yamada A., He H., Korach K., Croy B.2003Placenta
24(4),pp. 403-411
28
11The effects of tropical environmental conditions on the stress and immune responses of commercial broilers, Thai indigenous chickens, and crossbred chickensTirawattanawanich C., Chantakru S., Nimitsantiwong W., Tongyai S.2011Journal of Applied Poultry Research
20(4),pp. 409-420
22
12Neither lymphotoxin α nor lymphotoxin β receptor expression is required for biogenesis of lymphoid aggregates or differentiation of natural killer cells in the pregnant mouse uterusKather A., Kather A., Chantakru S., He H., Minhas K., Foster R., Markert U., Pfeffer K., Croy B., Croy B.2003Immunology
108(3),pp. 338-345
17
13Optimization of one-step real-time reverse transcription-polymerase chain reaction assays for norovirus detection and molecular epidemiology of noroviruses in thailandNeesanant P., Neesanant P., Sirinarumitr T., Chantakru S., Boonyaprakob U., Chuwongkomon K., Bodhidatta L., Sethabutr O., Abente E., Supawat K., Mason C.2013Journal of Virological Methods
194(1-2),pp. 317-325
13
14Prolonged gestation does not extend survival of uterine Natural Killer lymphocytes in mice deleted in the receptor for prostaglandin F2αCroy B., Chantakru S., Narumiya S., Ichikawa A., Sugimoto Y.2000Journal of Reproductive Immunology
46(2),pp. 125-129
6
15Humoral antibody responses of rabbits immunized with anti-tick vaccine using SERPIN recombinant proteinKaewhom P., Sirinarumitr T., Chantakru S., Jittapalapong S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
43(5 SUPPL.),pp. 69-76
4
16Cloning efficiency of canine mesenchymal stem cells isolated from bone marrow of femoral head and subcutaneous adipose tissueTanamai N., Tanamai N., Chantakru S., Vijarnsorn M.2013Thai Journal of Veterinary Medicine
43(1),pp. 125-130
1
17Effect of solid surface vitrification on viability and morphology of canine cumulus-oocyte complexSrirungruang C., Pongchairerk U., Sirinarumitr K., Sirinarumitr K., Sirinarumitr K., Sirinarumitr K., Chantakru S., Chantakru S.2012Kasetsart Journal - Natural Science
46(4),pp. 554-564
1
18Splenectomy of pregnant mice does not alter differentiation of uterine natural killer cells at implantation sitesChantakru S., Croy B.1997Journal of Reproductive Immunology
34(1),pp. 57
0
19The anatomical study of water monitor (Varanus salvator) skin to apply for leatherwork productionBoonchuay D., Chantakru S., Theerawatanasirikul S., Pongchairerk U.2018Veterinary Integrative Sciences
16(2),pp. 53-68
0
20Morphological changes of apoptosis in the human cholangiocarcinoma cell line, HuCCA-1, induced by green pit viper venomPongchairerk U., Chantakru S., Pongket P., Saengprapaitip K., Doungern A.2009Kasetsart Journal - Natural Science
43(5 SUPPL.),pp. 77-84
0