Person Image

  Education

  • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • Master of Science, Univeresty of Guelph, แคนาดา, 2540
  • Doctor of Philosophy, University of Guelph, แคนาดา, 2545

  Expertise Cloud

  anatomyapoptosiscaninecollagen bundleDogFishGrowthGut weedhistologicalhistologyHistopathological studyHuCCA-1human cholangiocarcinomahybridImmunityprenatal developmentsalivary glandsaponinsaturated salt solutionSchefflera leucantha ViguierScrewserpinserpinsSkinWater monitorไข่ไขกระดูกคอลลาเจนคาริโอไทป์โคพื้นเมืองโครโมโซมงานเครื่องหนังงูเขียวหางไหม้จระเข้ไทยจุลกายวิภาคศาสตร์จุลกายวิภาคศาสตร์ รังไข่ชนิดช่วงเวลาวางไข่ช่องปากซาโปนินเซลต้นกำเนิดเซลต้นกำเนิดม สุนัขม ไขสันหลังม การบาดเจ็บเซลตับอ่อนเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์ไฟโบรบลาสเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิดตัวเงินตัวทองตัวอย่างอวัยวะตัวอ่อนตุ่มรับรสไตเทคนิคเอลนาดีเทคนิคเอลนาดี ไนโตรเจนเบาหวานชนิดที่1ปฏิสัมพันธ์ปลาปลาตะเพียนปลาทับทิมปลานิลปลาบึกฟอลลิเคิลฟีโนไทป์ กลอบิน ฮีโมโกลบิน โลหิตวิภูมิคุ้มกันมะเร็งท่อน้ำดีตับแมวโมเลกุลยางซิลิโคนยีนแฟลกเจลลาเยื่อบุรอบปากระดับความเค็มรังไข่ร่างนิ่มลำดับเบสเลคตินเลปโตสไปราวารานัส ซัลวาเตอร์วิธีพลาสติเนชั่นสมองสัตว์สัตวแพทย์สัตวแพทย์ม สัตว์เลี้ยงสารละลายอิ่มตัวเกลือสารเหนี่ยวนำการดึงดูดสาหร่ายไส้ไก่สุนัขสุนัข การสร้างโคโลนี เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์สุนัขม การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำเส้นใยคอลลาเจนหนุมานประสานกายห้องปฏิบัติการหัวใจแหล่งเนื้อเยื่ออัลฟลาทอกซิน อินซูลินอุณหภุมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเอ็กซ์ตร้าเซลลูลาร์เม็ทริกซ์เอเวียน สเต็มเซลล์ แฟคเตอร์โอโอไซต์

  Interest

  embryology, cell biology, histology

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2556 - ก.ค. 2560 หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ก.ย. 2554 - ส.ค. 2556 รองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 6218 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฎิบัติการ
   • ห้อง 6218, 6624 ชั้น 2, 6 อาคารเรียนและปฎิบัติการ
   • ห้องกภ. 301 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
   • ห้องกภ.101 ชั้น ที่ 1 อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
   • ห้องห้อง6216 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 45 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 26 เรื่อง (เชิงวิชาการ 26 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Uterine natural killer cells: Insights into their cellular and molecular biology from mouse modellingCroy B., He H., Esadeg S., Wei Q., McCartney D., Zhang J., Borzychowski A., Ashkar A., Black G., Evans S., Chantakru S., van den Heuvel M., Paffaro V., Yamada A.2003Reproduction
  126(2),pp. 149-160
  193
  2Update on pathways regulating the activation of uterine Natural Killer cells, their interactions with decidual spiral arteries and homing of their precursors to the uterusCroy B., Esadeg S., Chantakru S., Chantakru S., Van Den Heuvel M., Paffaro V., Paffaro V., He H., Black G., Ashkar A., Kiso Y., Zhang J., Zhang J.2003Journal of Reproductive Immunology
  59(2),pp. 175-191
  173
  3Contributions from self-renewal and trafficking to the uterine NK cell population of early pregnancyChantakru S., Miller C., Roach L., Kuziel W., Maeda N., Wang W., Evans S., Croy B.2002Journal of Immunology
  168(1),pp. 22-28
  150
  4Decidual natural killer cells: Key regulators of placental development (a review)Croy B., Chantakru S., Esadeg S., Ashkar A., Wei Q.2002Journal of Reproductive Immunology
  57(1-2),pp. 151-168
  122
  5A study on the density and distribution of uterine Natural Killer cells at mid pregnancy in mice genetically-ablated for CCR2, CCR 5 and the CCR5 receptor ligand, MIP-1αChantakru S., Kuziel W.A., Maeda N., Maeda N., Croy B.A.2001Journal of Reproductive Immunology
  49(1),pp. 33-47
  71
  6Effect of serum starvation and chemical inhibitors on cell cycle synchronization of canine dermal fibroblastsKhammanit R., Chantakru S., Kitiyanant Y., Kitiyanant Y., Saikhun J.2008Theriogenology
  70(1),pp. 27-34
  60
  7Trafficking of circulating pro-NK cells to the decidualizing uterus: Regulatory mechanisms in the mouse and humanVan Den Heuvel M., Chantakru S., Xie X., Evans S., Tekpetey F., Mote P., Clarke C., Croy B.2005Immunological Investigations
  34(3),pp. 273-293
  57
  8Coordinate regulation of lymphocyte-endothelial interactions by pregnancy-associated hormonesChantakru S., Chantakru S., Wang W., Van den Heuvel M., Bashar S., Simpson A., Chen Q., Croy B., Evans S.2003Journal of Immunology
  171(8),pp. 4011-4019
  56
  9Functional analysis of murine uterine natural killer cells genetically devoid of oestrogen receptorsBorzychowski A., Chantakru S., Minhas K., Paffaro V., Paffaro V., Yamada A., He H., Korach K., Croy B.2003Placenta
  24(4),pp. 403-411
  33
  10Transplantation into genetically alymphoid mice as an approach to dissect the roles of uterine natural killer cells during pregnancy - A reviewCroy B., Di Santo J., Greenwood J., Chantakru S., Ashkar A.2000Placenta
  21(SUPPL.1)
  32
  11The effects of tropical environmental conditions on the stress and immune responses of commercial broilers, Thai indigenous chickens, and crossbred chickensTirawattanawanich C., Chantakru S., Nimitsantiwong W., Tongyai S.2011Journal of Applied Poultry Research
  20(4),pp. 409-420
  32
  12Neither lymphotoxin α nor lymphotoxin β receptor expression is required for biogenesis of lymphoid aggregates or differentiation of natural killer cells in the pregnant mouse uterusKather A., Kather A., Chantakru S., He H., Minhas K., Foster R., Markert U., Pfeffer K., Croy B., Croy B.2003Immunology
  108(3),pp. 338-345
  18
  13Optimization of one-step real-time reverse transcription-polymerase chain reaction assays for norovirus detection and molecular epidemiology of noroviruses in thailandNeesanant P., Neesanant P., Sirinarumitr T., Chantakru S., Boonyaprakob U., Chuwongkomon K., Bodhidatta L., Sethabutr O., Abente E., Supawat K., Mason C.2013Journal of Virological Methods
  194(1-2),pp. 317-325
  16
  14Prolonged gestation does not extend survival of uterine Natural Killer lymphocytes in mice deleted in the receptor for prostaglandin F2αCroy B., Chantakru S., Narumiya S., Ichikawa A., Sugimoto Y.2000Journal of Reproductive Immunology
  46(2),pp. 125-129
  6
  15Humoral antibody responses of rabbits immunized with anti-tick vaccine using SERPIN recombinant proteinKaewhom P., Sirinarumitr T., Chantakru S., Jittapalapong S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 69-76
  4
  16Cloning efficiency of canine mesenchymal stem cells isolated from bone marrow of femoral head and subcutaneous adipose tissueTanamai N., Tanamai N., Chantakru S., Vijarnsorn M.2013Thai Journal of Veterinary Medicine
  43(1),pp. 125-130
  1
  17The anatomical study of water monitor (Varanus salvator) skin to apply for leatherwork productionBoonchuay D., Chantakru S., Theerawatanasirikul S., Pongchairerk U.2018Veterinary Integrative Sciences
  16(2),pp. 53-68
  1
  18Effect of solid surface vitrification on viability and morphology of canine cumulus-oocyte complexSrirungruang C., Pongchairerk U., Sirinarumitr K., Sirinarumitr K., Sirinarumitr K., Sirinarumitr K., Chantakru S., Chantakru S.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(4),pp. 554-564
  1
  19Splenectomy of pregnant mice does not alter differentiation of uterine natural killer cells at implantation sitesChantakru S., Croy B.1997Journal of Reproductive Immunology
  34(1),pp. 57
  0
  20Morphological changes of apoptosis in the human cholangiocarcinoma cell line, HuCCA-1, induced by green pit viper venomPongchairerk U., Chantakru S., Pongket P., Saengprapaitip K., Doungern A.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 77-84
  0