ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

3C protease3CL proteaseanatomical modelanatomyAntiviral activityantiviral drugAntiviralsapoptosiscanine atopic dermatitisChickenclaudin-1CloningCoronavirusCorrelationdogEmbryosEpitheliumevaluationfeline infectious peritonitis virusglycoconjugatesglycoconjugates histochemistryGrowthGut weedhistologyHistology lab examhorse carpal jointHuCCA-1HumanImmunohistochemistryIntegumentintestineLiverMalayan pangolinManis javanicaMekong Giant Catfishmelanocortin-4 receptormicroscopePangasianodon gigaspangolinPEDpigletpigletsporcine epidemic diarrhea virusPowerPoint slidesPrenatal DevelopmentSchefflera leucantha ViguierSiamese crocodileskinsmall intestineSmall moleculesSomatic cell nuclear transfersperm motilityswamp buffaloTight junctionUlva intestinalisVirologyvirtual screeningVIRUSZebrafishกระบวนการหายของแผลกายวิภาคศาสตร์การคัดแยกอสุจิไกลโคคอนจูเกตไข่คุณภาพน้ำเชื้อจุลกายวิภาคศาสตร์ช้างเอเชียเซลต้นกำเนิดปลาบึกผิวหนังฟอลลิเคิลภูมิคุ้มกันมหกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์เลี้ยง (ส่วนอกและท้อง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหมะเร็งท่อน้ำดีตับแมวโมเลกุลยางพารายาสมุนไพรไทยเยื่อบุรอบปากรอยต่อระหว่างผนังเซลล์ระดับความเค็มระบบสืบพันธุ์และระบบประสาท( Reproductive and nervous systems )รังไข่ร่างนิ่มโรคผิวหนังชนิดอะโทปีโรคผิวหนังเพมฟิกัสเลคตินเลปโตสไปร่าเลปโตสไปโรซีส วารานัส ซัลวาเตอร์ไวรัสโคโรนาในแมวสมองสมุนไพรไทยสไลด์เนื้อเยื่อถาวรสัตว์สาหร่ายไส้ไก่สุนัขหนูเม้าส์โอโอไซต์

Executives

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 5 คน, นักวิทยาศาสตร์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 87 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 45 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 62 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 222 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 128 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 94 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 137 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 129 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 17 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 10 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)