ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

3C protease3CL proteaseanatomical modelanatomyAntiviral activityantiviral drugAntiviralsapoptosiscaninecanine atopic dermatitiscatchickenclaudin-1CloningcoronavirusCorrelationdogEmbryosEpitheliumevaluationfeline infectious peritonitis virusfoot-and-mouth disease virus (FMDV)glycoconjugatesGlycoconjugates histochemistry GrowthGut weedhistologyHistology lab examhorse carpal jointHuCCA-1HumanImmunohistochemistryIntegumentintestineLiverMalayan pangolinManis javanicaMekong Giant Catfishmelanocortin-4 receptormicroscopePangasianodon gigaspangolinPEDpigletpigletsporcine epidemic diarrhea virusPowerPoint slidesPrenatal DevelopmentReproductive SystemSchefflera leucantha ViguierSiamese crocodileskinsmall intestineSmall moleculessomatic cell nuclear transfersperm motilityswamp buffaloTight junctionUlva intestinalisVirologyVirtual screeningVirusZebrafishกระบวนการหายของแผลกายวิภาคศาสตร์การคัดแยกอสุจิไกลโคคอนจูเกตไข่คุณภาพน้ำเชื้อจุลกายวิภาคศาสตร์ช้างเอเชียเซลต้นกำเนิดปลาบึกผิวหนังฟอลลิเคิลฟีแลกกรินภูมิคุ้มกันสัตว์สาหร่ายไส้ไก่สุกรสุนัขสุนัข อาหารแห้ง อาหารเปียกสุนัขม การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำเส้นใยคอลลาเจนหนูเม้าส์ห้องปฏิบัติการหัวใจหุ่นจําลองหุ่นจำลองทางการแพทย์แหล่งเนื้อเยื่อแหล่งรังโรคอสุจิอัตราการตั้งท้องอายุ (Age)อิมมูนโนโกลบูลินอิมมูโนฮีสโตอุณหภุมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเอ็กซ์ตร้าเซลลูลาร์เม็ทริกซ์โอโอไซต์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาง อภันตรี ด้วงเงิน

apantree.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8751-9

Avata

นาง กฤษณา แสงประไพทิพย์

krisana.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8751-9

Avata

นาง ธนัตพร พรหมพา

natanun.m@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8751-9


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 101 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 47 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 74 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 251 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 147 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 104 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 137 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 129 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 18 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)