Search Result of "evaluation"

About 3981 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ย้อนรอยการประเมินสู่มุมมองการประเมินในอนาคต (2013)

ผู้แต่ง:ImgDr.Pinda Varasunun, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินคุณภาพภายในผลสาลี่อย่างไม่ทำลาย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล, Imgนางสาวสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, Imgนายวีระพงศ์ ชูนุ้ย

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (โครงการ IRPUS)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

Evaluation of the IRRI-RKB (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:International Rice Research Institute

12345678910...