ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

allicinAmyloseAntioxidant activityBananabiological diversitybiomassbrown riceburdock rootcombine harvestercrispnessdatabaseDiallyl disulfideDryingEffective moisture diffusivityfar infrared radiationFar-Infrared RadiationFluidizationFluidized bed dryingfoaming agentgarlicglycemic indexharvestingHeat pumpheat pump dryingimage processinginternetlogisticsmachinemodelplant resourceRicerice branRice bran oilScrew pressTempering timeTransportationกระเทียมกะหล่ำปลีการเก็บเกี่ยวการเก็บในที่อับอากาศการขนส่งการประมวลผลภาพการอบแห้งกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระเก็บเกี่ยวเกษตรอินทรีย์ข้าวข้าวกล้องข้าวเปลือกเครื่องจักรกลเครื่องปลูกเครื่องปลูกอ้อยเครื่องผสมเครื่องสีข้าวเงาะจำลองสถานการณ์ชานอ้อยชีวมวลฐานข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ถังปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดปริมาตรของไม้ท่อน applicationปั๊มความร้อนปั๊มความร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลปุ๋ยหมักแป้งข้าวกล้องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลผลิตข้าวผลไม้แผนแม่บทพลังงานทดแทนพลับฟลูอิไดซ์เบดฟางข้าวโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลมังคุดไม้โตเร็วไม้สักยกระดับคุณภาพยุทธศาสตร์รถตัดอ้อยระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศรำข้าวโลจิสติกส์วัสดุกันกระแทกสกรูอัดสารต้านอนุมูลอิสระสาหร่ายผักกาดทะเลหนอนผีเสื้อห่วงโซ่อุปทานไหมอบแห้งอ้อยอะมิโลสอัลลิซินอากาศร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชัน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 31 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 70 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 40 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 58 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 94 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 66 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 69 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 214 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 85 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 129 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 20 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 8 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง, สิทธิบัตร 5 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 130 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 126 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 33 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 21 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)