ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

allicinAmyloseantioxidant activityBananabiological diversitybiomassbrown riceburdock rootCombine harvestercrispnessdatabasediallyl disulfideDryingEffective moisture diffusivityfar infrared radiationFluidizationFluidized bed dryingFoaming agentgarlicGlycemic indexharvestingHeat pumpheat pump dryingimage processinginternetlogisticsmachinemodelplant resourcerambutanRicerice branrice bran oilscrew pressseedShrinkagesimulationsugarcanesupply chainTempering timetransportationvolume of logsกระเทียมกล้วยกล้วยไข่กะหล่ำปลีการเก็บเกี่ยวการเก็บในที่อับอากาศการขนส่งการจัดการเครื่องจักรกลการจำลองสถานการณ์การทดสอบแบบไม่ทำลายการบริหารห่วงโซ่อุปทานการประมวลผลภาพการผลิตอ้อยการผสมการอบแห้งการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดการอบแห้งด้วยอากาศร้อนกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระเก็บเกี่ยวเกษตรอินทรีย์ข้าวข้าวกล้องข้าวงอกข้าวเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนความสุกแก่คุณภาพข้าวเครื่องจักรกลเครื่องปลูกเครื่องปลูกอ้อยเครื่องสีข้าวจำลองสถานการณ์ฐานข้อมูลปั๊มความร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลแป้งข้าวกล้องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลผลิตข้าวแผนแม่บทฟลูอิไดซ์เบดฟางข้าวมังคุดระบบสารสนเทศรำข้าวโลจิสติกส์วัสดุกันกระแทกสกรูอัดสารต้านอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายผักกาดทะเลหนอนผีเสื้อห่วงโซ่อุปทานไหมอบแห้งอ้อยอะมิโลสอัลลิซินอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชัน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 60 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 35 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 50 โครงการ)
 • ทุนนอก 90 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 62 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 65 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 189 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 76 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 113 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 18 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 7 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง, สิทธิบัตร 6 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 129 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 125 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 32 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 21 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)