Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • M.Eng.(Agricultural Land and Water Development), Asian Institute of Technology , ไทย
  • Ph.D.(Integrated Water Resources Management), Asian Institute of Technology , ไทย

  Expertise Cloud

  absorbed charcoalAero Solar TubeBananabetel leafBio-charBiomassbread wheatbrown riceCassavaCassava Physiology and ProductionCassava ProductivityChinese plumcoastal erosionCompost, Organic agriculture,crop contentCrop Growth AnalysisCrop Physiological ParametersCulturalCultural PracticeCultural practiceCushioning materialdroughtDrumdurianFertigationfertilizerFish, Tilapia, Fish elevatorfloodforest hydrologyfruitgrowth stagesguava plumguava scrubberimage analysisLabviewmachineMangoMelonMobile phone applicationNFT systemnutrient solutionoil extractionpackagingPapayaParboiled rice branPelletPelletizationphysical propertiesPracticepress cakerambutanRiceRice branRice bran oilrice crop yieldRice strawScrew presssediment erosionseedShipmentsmall-scale furnacesoil moisture depletionSortingSubsurface Drip IrrigationSurface Drip Irrigationsurface dripped-irrigationstransportingurban hydrologyWater Engineering and MenagementWater Qualityกระเจี๊ยบกระบะมะพร้าวกระบือ กระบือปลัก บังคับวิทยุกล้วยกล้วยไม้สกุลหวายกะหล่ำปลีกากการเก็บเกี่ยวการเขตกรรมการจัดการเครื่องจักรกลการผลิตอ้อยการวิเคราะห์การเจริญเติบโตทางพืชไร่การให้น้ำหยดแบบใต้ดินการให้น้ำหยดแบบผิวดินการให้ปุ๋ยแบบผิวดินการให้ปุ๋ยพร้อมระบบน้ำค่าทางสรีรวิทยาพืชการอบแห้งเครื่องจักรกลเงาะผลไม้ผลิตภาพมันสำปะหลังภัยแล้งมังคุดมันสำปะหลังยกระดับคุณภาพรำข้าวสกรูอัดสรีรวิทยาการผลิตมันสำประหลังสารต้านอนุมูลอิสระอบแห้ง

  Interest

  Water Engineering and Menagement, Water Quality

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2555 - ก.ย. 2565 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตร
  • ต.ค. 2550 - ก.ย. 2554 หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
  • ก.ย. 2549 - ต.ค. 2550 รองหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานฝ่ายการศึกษาและวิชาการ คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
  • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 8 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 22 เรื่อง (เชิงวิชาการ 22 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Rice Bran Oil Extraction by Screw Press Method: Optimum Operating Settings, Oil Extraction Level and Press Cake AppearanceSayasoonthorn S., Kaewrueng S., Patharasathapornkul P.2012Rice Science
  19(1),pp. 75-78
  26
  2A review of climate-change impact and adaptation studies for the water sector in ThailandKiguchi M., Takata K., Takata K., Hanasaki N., Archevarahuprok B., Champathong A., Ikoma E., Jaikaeo C., Kaewrueng S., Kanae S., Kazama S., Kuraji K., Matsumoto K., Nakamura S., Nguyen-Le D., Noda K., Piamsa-Nga N., Raksapatcharawong M., Rangsiwanichpong P., Ritphring S., Shirakawa H., Somphong C., Srisutham M., Suanburi D., Suanpaga W., Tebakari T., Trisurat Y., Udo K., Wongsa S., Yamada T., Yoshida K., Kiatiwat T., Oki T., Oki T.2021Environmental Research Letters
  16(2)
  14
  3Effects of soil moisture depletion at different growth stages on yield and water use efficiency of bread wheat grown in semi arid conditions in EthiopiaMahamed M., Mahamed M., Sarobol E., Hordofa T., Kaewrueng S., Verawudh J.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(2),pp. 201-208
  12
  4Assessment of biomass loss and air pollution caused by pre-harvest sugarcane burning using the closed loop combustion system modelPoltam S., Kaewrueng S., Duangpatra P., Weerathaworn P., Sanglestsawai S.2018EnvironmentAsia
  11(2),pp. 1-8
  0