Person Image

Administration

Education

 • วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
 • วศ.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2543
 • ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2550

Expertise Cloud

absorbed charcoalAccelerated agingAllicinAmino acidsAminobutyric acidsAmyloseAmylose ContentAmylose–lipid complexesAnaerobic treatmentAnaerobic treatmentsAntioxidant activityBeaconsBeeemBio-charBiomassblanchingbrown riceburdock rootDryingFluidizationFluidized bed dryingGlycemic IndexIndoor positioningKalman filterPhysical webpredictionRelative Humidityricetempering timeVenues mapsการเก็บในที่อับอากาศการเก็บในที่อับอากาศและการให้ความร้อนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการแปรรูปการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลการพัฒนาการลดความชื้นการอบแห้งการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดการอบแห้งด้วยอากาศร้อนการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดการออกแบบการอัดเม็ดกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระข้าวกล้องข้าวกล้องงอกข้าวเคลือบข้าวเคลือบชาเขียวขาวดอกมะลิ 105ข้าวเปลือกข้าวพื้นเมืองไทยขิงความชื้นสัมพันธ์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเครื่องปอกเปลือกเครื่องปอกผลไม้เครื่องปอกฝรั่งชีวมวลชีวมวลอัดเตาเผาชีวมวลขนาดเล็กถ่านดูดซับกลิ่นถ่านมังคุดดูดกลิ่นทุเรียนเทคนิคโฟมมิ่งเทคโนโลยีการอบแห้ง พลังงานทดแทน การจัดการพลังงานนวัตกรรมปริมาณฟีนอลิกปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมดปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดปั๊มความร้อนปุ๋ยหมัก, เกษตรอินทรีย์, ถังแป้งข้าวกล้องผลกระทบผลประโยชน์ผิวขัดแนวนอนฝรั่งแช่บ๊วยพื้นที่มั่นคงฟลูอิไดซ์เบดฟลูอิไดเซชันฟางข้าวโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลมะม่วงดองมังคุดยุ้งฉางโรงเก็บข้าวสารต้านอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายทะเลสาหร่ายผมนางสาหร่ายผักกาดทะเลสาหร่ายพวงองุ่นสาหร่ายอินทรีย์อบแห้งอะมิโลสอัลลิซินอากาศร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลอาหารสุขภาพอุณหภูมิอุณหภูมิเผาไหม้ฮณ-aminobutyric acid

Interest

เทคโนโลยีการอบแห้ง พลังงานทดแทน การจัดการพลังงาน

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 31 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Desorption isotherms and drying characteristics of shrimp in superheated steam and hot airPrachayawarakorn S., Soponronnarit S., Wetchacama S., Jaisut D.2002Drying Technology
20(3),pp. 669-684
77
2Effects of drying temperature and tempering time on starch digestibility of brown fragrant riceJaisut D., Prachayawarakorn S., Varanyanond W., Tungtrakul P., Soponronnarit S.2008Journal of Food Engineering
86(2),pp. 251-258
65
3Accelerated aging of jasmine brown rice by high-temperature fluidization techniqueJaisut D., Prachayawarakorn S., Varanyanond W., Tungtrakul P., Soponronnarit S.2009Food Research International
42(5-6),pp. 674-681
47
4Enhancement of γ-aminobutyric acid in germinated paddy by soaking in combination with anaerobic and fluidized bed heat treatmentThuwapanichayanan R., Yoosabai U., Jaisut D., Soponronnarit S., Prachayawarakorn S.2015Food and Bioproducts Processing
95,pp. 55-62
11
5Modelling the moisture sorption isotherms of roselle (hibiscus sabdariffa l.) in the temperature range of 5-35 °cLangová J., Jaisut D., Thuwapanichayanan R., Phowong C., Štencl J., Jovanovic D., Fryč J., Vlášek V.2013Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
61(6),pp. 1769-1777
3
6Effects of pretreatments and drying temperatures on drying characteristics, antioxidant properties and color of ginger sliceThuwapanichayanan R., Phowong C., Jaisut D., Štencl J.2014Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
62(5),pp. 1125-1134
2
7Smart class schedule with indoor positioningHorvath Z., Jaisut D., Osztopanyi A., Sugar K.20172017 4th International Conference on Systems and Informatics, ICSAI 2017
2018-January,pp. 643-648
0
8Smart ClassroomsHorvath Z., Jaisut D.2019Advances in Science, Technology and Innovation
,pp. 339-347
0