Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วศ.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  absorbed charcoalAccelerated agingAllicinAmino acidsAminobutyric acidsAmyloseAmylose ContentAmylose–lipid complexesAnaerobic treatmentAnaerobic treatmentsantioxidantantioxidant activityBeaconsBeeemBio-charBrown Riceburdock rootDryingFluidizationFluidized bed dryingGlycemic indexIndoor positioningKalman filterPhysical webpredictionRelative HumidityriceTempering timetotal phenolic contentVenues mapsการเก็บในที่อับอากาศการเก็บในที่อับอากาศและการให้ความร้อนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการแปรรูปการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลการพัฒนาการลดความชื้นการอบแห้งการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดการอบแห้งด้วยอากาศร้อนการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดการออกแบบการอัดเม็ดกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระข้าวกล้องข้าวกล้องงอกข้าวเคลือบข้าวเคลือบชาเขียวขาวดอกมะลิ 105ข้าวเปลือกข้าวพื้นเมืองไทยขิงความชื้นสัมพันธ์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเครื่องปอกเปลือกเครื่องปอกผลไม้เครื่องปอกฝรั่งชีวมวลชีวมวลอัดเตาเผาชีวมวลขนาดเล็กถ่านดูดซับกลิ่นถ่านมังคุดดูดกลิ่นทุเรียนเทคนิคโฟมมิ่งเทคโนโลยีการอบแห้ง พลังงานทดแทน การจัดการพลังงานนวัตกรรมปริมาณฟีนอลิกปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมดปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดปั๊มความร้อนปุ๋ยหมัก, เกษตรอินทรีย์, ถังแป้งข้าวกล้องผลกระทบผลประโยชน์ผิวขัดแนวนอนฝรั่งแช่บ๊วยพื้นที่มั่นคงฟลูอิไดซ์เบดฟลูอิไดเซชันฟางข้าวโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลมะม่วงดองมังคุดยุ้งฉางโรงเก็บข้าวสารต้านอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายทะเลสาหร่ายผมนางสาหร่ายผักกาดทะเลสาหร่ายพวงองุ่นสาหร่ายอินทรีย์อบแห้งอะมิโลสอัลลิซินอากาศร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลอาหารสุขภาพอุณหภูมิอุณหภูมิเผาไหม้ฮณ-aminobutyric acid

  Interest

  เทคโนโลยีการอบแห้ง พลังงานทดแทน การจัดการพลังงาน

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Accelerated aging of jasmine brown rice by high-temperature fluidization techniqueJaisut D., Prachayawarakorn S., Varanyanond W., Tungtrakul P., Soponronnarit S.2009Food Research International
  42(5-6),pp. 674-681
  52
  2Effects of pretreatments and drying temperatures on drying characteristics, antioxidant properties and color of ginger sliceThuwapanichayanan R., Phowong C., Jaisut D., Štencl J.2014Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
  62(5),pp. 1125-1134
  5
  3Smart class schedule with indoor positioningHorvath Z., Jaisut D., Osztopanyi A., Sugar K.20172017 4th International Conference on Systems and Informatics, ICSAI 2017
  2018-January,pp. 643-648
  0
  4Desorption isotherms and drying characteristics of shrimp in superheated steam and hot airPrachayawarakorn S., Soponronnarit S., Wetchacama S., Jaisut D.2002Drying Technology
  20(3),pp. 669-684
  83
  5Smart ClassroomsHorvath Z., Jaisut D.2019Advances in Science, Technology and Innovation
  ,pp. 339-347
  0
  6Modelling the moisture sorption isotherms of roselle (hibiscus sabdariffa l.) in the temperature range of 5-35 °cLangová J., Jaisut D., Thuwapanichayanan R., Phowong C., Štencl J., Jovanovic D., Fryč J., Vlášek V.2013Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
  61(6),pp. 1769-1777
  4
  7Effect of Drying Temperature on Drying Characteristics, Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Slightly Sticky Mango (Mangifera Indica L.) SheetNungwongsa S., Sayasoonthorn S., Jaisut D., Chungcharoen T., Thakhiew W., Thuwapanichayanan R.2022IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  943(1)
  0
  8Effects of drying temperature and tempering time on starch digestibility of brown fragrant riceJaisut D., Prachayawarakorn S., Varanyanond W., Tungtrakul P., Soponronnarit S.2008Journal of Food Engineering
  86(2),pp. 251-258
  71
  9Enhancement of γ-aminobutyric acid in germinated paddy by soaking in combination with anaerobic and fluidized bed heat treatmentThuwapanichayanan R., Yoosabai U., Jaisut D., Soponronnarit S., Prachayawarakorn S.2015Food and Bioproducts Processing
  95,pp. 55-62
  12