Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2545
  • วศ.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2547
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  Abiotic stressallicinAntioxidant activityBioactive compoundcrispnessdiallyl disulfideDryingEffective moisture diffusivityfar infrared radiationfoaming agentGABAgamma-aminobutyric acidgarlicgaseous and heat treatmentgerminated brown riceGrain (agricultural product)Heat pumpheat pump dryingimpinging streamsNutritionPapayaParboiled ricePelletPelletizationPhenolic compoundPhenolic compoundsphenolic contentphenolicsPigmented dough grainpredictionPrincipal component analysisPuffingRetrogradationRice strawShrinkagesoakingSpecific energy consumptionStarch digestibilitystressStress concentrationStressesSuperheated SteamTemperature predictionTextural propertiesTextural propertyTextureTotal antioxidant capacityTotal flavonoid contentTotal phenolic contentVolatile compoundsvolatile oilVolatileswater activityWater evaporation rateWaxy riceXRDกระเจี๊ยบกระเทียมการอบแห้งการอบแห้งด้วยอากาศร้อนกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระข้าวกล้องงอกข้าวพื้นเมืองไทยขิงความสัมพันธ์ Z-Rความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระความสุกแก่เครื่องปอกเปลือกเครื่องปอกผลไม้เครื่องปอกฝรั่งจิ้งหรีดชีวมวลชีวมวลอัดไดอัลลิลไดซัลไฟด์เตาเผาชีวมวลขนาดเล็กถ่านดูดซับกลิ่นถ่านมังคุดดูดกลิ่นทุเรียนเทคนิคโฟมมิ่งเทคโนโลยีอบแห้ง การถ่ายเทมวลและความร้อนโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือนวัตกรรมปริมาณฟีนอลิกปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมดปั๊มความร้อนปั๊มความร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลปุ๋ยหมัก, เกษตรอินทรีย์, ถังผิวขัดแนวนอนฝรั่งแช่บ๊วยฟลูอิไดซ์เบดฟางข้าวมะม่วงมะม่วงดองมะละกอสารต้านอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายผักกาดทะเลอบแห้งอัลลิซิน

  Interest

  Developing the mathematical model for drying of agricultural products., เทคโนโลยีอบแห้ง การถ่ายเทมวลและความร้อน

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 33 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 23 เรื่อง (เชิงวิชาการ 21 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Determination of effective moisture diffusivity and assessment of quality attributes of banana slices during dryingThuwapanichayanan R., Prachayawarakorn S., Kunwisawa J., Soponronnarit S.2011LWT - Food Science and Technology
  44(6),pp. 1502-1510
  115
  2Drying characteristics and quality of banana foam matThuwapanichayanan R., Prachayawarakorn S., Soponronnarit S.2008Journal of Food Engineering
  86(4),pp. 573-583
  110
  3Effects of foaming agents and foam density on drying characteristics and textural property of banana foamsThuwapanichayanan R., Prachayawarakorn S., Soponronnarit S.2012LWT - Food Science and Technology
  47(2),pp. 348-357
  37
  4Modeling of diffusion with shrinkage and quality investigation of banana foam mat dryingThuwapanichayanan R., Prachayawarakorn S., Soponronnarit S.2008Drying Technology
  26(11),pp. 1326-1333
  30
  5Modeling heat and mass transfer–induced stresses in germinated brown rice kernels during fluidized bed dryingSrisang N., Soponronnarit S., Thuwapanichayanan R., Prachayawarakorn S.2016Drying Technology
  34(6),pp. 619-634
  21
  6Heat and moisture transport behaviour and quality of chopped garlic undergoing different drying methodsThuwapanichayanan R., Prachayawarakorn S., Soponronnarit S.2014Journal of Food Engineering
  136,pp. 34-41
  17
  7Enhancement of γ-aminobutyric acid in germinated paddy by soaking in combination with anaerobic and fluidized bed heat treatmentThuwapanichayanan R., Yoosabai U., Jaisut D., Soponronnarit S., Prachayawarakorn S.2015Food and Bioproducts Processing
  95,pp. 55-62
  11
  8Effect of stepwise baking on the structure, browning, texture, and in vitro starch digestibility of cookieKawai K., Hando K., Thuwapanichayanan R., Hagura Y.2016LWT - Food Science and Technology
  66,pp. 384-389
  6
  9Effects of heating method and temperature in combination with hypoxic treatment on γ-aminobutyric acid, phenolics content and antioxidant activity of germinated riceTecho J., Soponronnarit S., Devahastin S., Wattanasiritham L., Thuwapanichayanan R., Prachayawarakorn S.2019International Journal of Food Science and Technology
  54(4),pp. 1330-1341
  5
  10Modelling the moisture sorption isotherms of roselle (hibiscus sabdariffa l.) in the temperature range of 5-35 °cLangová J., Jaisut D., Thuwapanichayanan R., Phowong C., Štencl J., Jovanovic D., Fryč J., Vlášek V.2013Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
  61(6),pp. 1769-1777
  3
  11Effects of pretreatments and drying temperatures on drying characteristics, antioxidant properties and color of ginger sliceThuwapanichayanan R., Phowong C., Jaisut D., Štencl J.2014Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
  62(5),pp. 1125-1134
  1
  12Mathematical model and energy utilization evaluation of a coaxial impinging stream drying system for parboiled paddyThuwapanichayanan R., Kumklam P., Soponronnarit S., Prachayawarakorn S.2020Drying Technology
  0