Search Result of "ปะการัง"

About 179 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์สารสำคัญจากปะการังและดอกไม้ทะเล (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ปะการังฟอกขาว (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Charuay Sukhsangchan, Associate Professor, Imgน.ส.นิภา กุลานุจารี,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456789