ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาในแนวปะการังของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์