การคัดกรองความพร้อมผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับสารสนเทศของประเทศ

Publish Year National Conference 1
2018 inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, exNalina Phisanbut, inนางสาวมาลี สกุลนิยมพร, inนางสาวศุภิสรา เกียรติสันติสุข, "Data Analytics and Visualization on Thai University Research Performance", The 1st KU Data Science Forum Workshop (KUDF Workshop 1 : 2018), 25 พฤษภาคม 2018, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย