Person Image

  Education

  • D.Eng.(Chemical Engineering), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • M.S.(Chemical Engineering), KMUTT, ไทย
  • B.S.(Industrial Chemistry), KMITNB, ไทย

  Expertise Cloud

  adsorptionantioxidantBagasse fiberBiodegradable filmBiodegradable foamsbiodegradable packagingbiodegradable plasticsBiodegradable polymersBiodegradationBlendsBlowing agentcassava residueCitric acidclaycoagulatingCoconut fibercompositeCompositesCompression moldingCompressive propertiesCorn starchcoupling agentemulsionENRepoxidized natural rubberFibersFoamfood packaginggraft copolymerizationHDPEMechanical PropertiesmigrationMulch filmsnanocompositenanocompositesNanosilicaNanotitaniaNatural fibernatural rubbernatural rubber modificationorganoclayPBATPLAPoly (lactic acid)Poly lactic acidPoly(Butylene Adipate-co-terephthalate)Poly(Lactic Acid)Polylactic acidPolymer blendsradiationrubberskim NRstyrenesynthesisTapioca residueThermoplastic starchwater absorptionwater resistanceกากมันการย่อยสลายได้ทางชีวภาพนาโนคอมโพสิตพลาสติกที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพพอลิเมอร์ผสมพอลิแลคติกแอซิดโพลิแลคติกแอซิดโพลีเอทิลีนออกไซด์ไพโรไลซิสฟิล์มคลุมดินโฟมยางธรรมชาติยางธรรมชาติดัดแปรยางพารายางพารา ฟิล์มคลุมดิน โพลีแลคติกแอซิด พลาสติกชีวภาพยางฟองน้ำแร่ดินเหนียววัสดุคอมโพสิตวัสดุชีวฐานวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสไตรีนสมบัติเชิงกลสมบัติเชิงความร้อนสมบัติพื้นผิวสมุนไพรไทยสารก่อผลึกระดับนาโนสารตัวเติมสารต้านออกซิเดชันสารเพิ่มความเข้ากันได้สารมลพิษเส้นใยชานอ้อยเส้นใยธรรมชาติเส้นใยนาโนคาร์บอนเส้นใยมะพร้าวหางน้ำยางออกาโนเคลย์ ยางธรรมชาติ นาโนคอมโพสิท Montmorilloniteออร์กาโนเคลย์อาหารพร้อมบริโภคอิมัลชั่น พอลิเมอร์ไรซ์เซชันอุตสาหกรรมยางเอนเทอโรทอกซินฺBiodegradability

  Interest

  Rubber Technology, Supercritical Fluid Extraction

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 2 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 6 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 5714 ชั้น 7 อาคาร 5

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 79 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 27 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 52 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 142 เรื่อง (เชิงวิชาการ 90 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 38 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 12 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (85)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Renovation of Agro-Waste for Sustainable Food Packaging: A ReviewVarghese S.A., Pulikkalparambil H., Promhuad K., Srisa A., Laorenza Y., Jarupan L., Nampitch T., Chonhenchob V., Harnkarnsujarit N.2023Polymers
  15(3)
  14
  2The effect of curing parameters on the mechanical properties of styrene-NR elastomers containing natural rubber-graft-polystyreneNampitch T., Buakaew P.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(SUPPL.),pp. 7-16
  10
  3Mechanical, thermal and morphological properties of polylactic acid/natural rubber/bagasse fiber composite foamsNampitch T.2021Results in Materials
  12
  9
  4Preparation, characterization and properties of ternary blends with epoxidized natural rubber, poly (lactic acid) and poly (butylene adipate-co-terephthalate)Nampitch T., Magaraphan R.2011Advanced Materials Research
  335-336,pp. 762-768
  6
  5The effect of process factors on the mechanical properties of styrene-NR elastomers containing natural rubber-graft-polystyreneNampitch T., Buakaew P.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(SUPPL.),pp. 1-6
  3
  6The properties of polymer blends between poly(lactic) acid and epoxidized natural rubber irradiated in the rubber phaseNampitch T., Magaraphan R.201017th IAPRI World Conference on Packaging 2010
  ,pp. 388-391
  2
  7Adsorption of organic substances on modified montmorillonite, cloisite 10A, 15A, 20A, 25A, and 30BNampitch T.2013Advanced Materials Research
  787,pp. 118-121
  2
  8Recent Advances in Natural Fibre-Based Materials for Food Packaging ApplicationsPulikkalparambil H., Varghese S.A., Chonhenchob V., Nampitch T., Jarupan L., Harnkarnsujarit N.2023Polymers
  15(6)
  2
  9Migration study of biodegradable blends of polylactic acid and epoxidized natural rubberNampitch T.2014Advanced Materials Research
  983,pp. 342-346
  1
  10Polylactic acid/epoxidized natural rubber biofoams: Modelling and water absorptionPuttajan S., Nampitch T.2019ScienceAsia
  45(2),pp. 138-144
  1
  11Effect of coagulating skim NR particles as NR-Clay nanocomposite: Properties and structureNampitch T., Magaraphan R.2011Rubber Chemistry and Technology
  84(1),pp. 114-135
  1
  12The removal of rubber particles from skim rubber latex by batch adsorption technique using organoclayNampitch T., Magaraphan R.2013Advanced Materials Research
  787,pp. 122-126
  0
  13Blending HDPE with biodegradable polymers using modified natural rubber as a compatibilizing agent: mechanical, physical, chemical, thermal and morphological propertiesWiphanurat C., Hanthanon P., Ouipanich S., Harnkarnsujarit N., Magaraphan R., Nampitch T.2022Polymer Bulletin
  0