Person Image

  Education

  • วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  acid depositionacid deposition, water qualitnacid digestionacidificationadsorptionAeration and Nonaeration Constructed WetlandsAir PollutionAir quality monitoringAirborne Particulate MatterAlcohol ConcentrationBangphra Reservoirbenthoscarbon footprintchemical compositionclean technologyColiform bacteriaCOVID-19 pandemicDatronia sp.desorptiondistributiondiversity indexdry depositionEastern ThailandElemental Compositionelemental compositionsemission sourcesFTIR SpectroscopyFTIR สเปกโตรสโกปีGulf of ThailandHand SanitiserHeavy Metalheavy metal accumulationheavy metalsheavy metals paddy field soilHydrocarbonICP-AESindustrial siteion chromatographIon chromatographyISO/IEC 17025Lyngbya sp.Medical Rubber Glove FactoryMicrocyctis sp.Microscopic structureOxidationpaddy fieldpeanut candy SMEsPhacus sp.phytoplanktonPM10precipitationPrimary-Treated Wastewaterrain waterrainwaterReactive dyericesScanning Electron Microscopic (SEM)seawater qualitiesSEM/EDSTSPUltrashort Hydraulic Retention TimeUncertainty EstimationUpper Gulf of ThailandWater and Sedimentswater qualitywet depositionwet deposition. dry deposition. ion chromatographyWhite-rot funguswind directionzooplanktonกกลังกาการจัดการฐานข้อมูลการตกสะสมของกรด การตกสะสมแบบเปียก การตกสะสมแบบแห้ง ชลบุรี ระยอง อง์ประกอบทางเคมีการตกสะสมแบบเปียก การตกสะสมแบบแห้ง ชลบุรี ระยอง ไอออน โครมาโตกราฟีการทวนสอบวิธีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่การบำบัดน้ำเสียการย่อยสลายทางชีวภาพการลดสีการวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิเคราะห์สารมลพิษในสิ่งแวดล้อมกิจกรรมเอนไซม์แกมมาสเปคโตรมิเตอร์ขยะอันตรายเขม่าปืนค่าความร้อนเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำจุลโครงสร้างจุลโครงสร้าง (Microstructure)เจลล้างมือเชื้อราดินตะกอนจากทะเลทลายปาล์มทะลายปาล์ม เส้นใยปาล์ม ค่าความร้อน หม้อต้มไอนำธูปฤาษีน้ำทิ้งนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ฝุ่นละองรวม (TSP)ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)มลพิษทางอากาศ (Air pollution)

  Interest

  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การบำบัดน้ำเสีย, มลพิษทางอากาศ, การวิเคราะห์สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  • มี.ค. 2566 - ก.ค. 2566 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  • ก.พ. 2563 - ม.ค. 2566 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  • ก.พ. 2562 - ม.ค. 2563 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
   • ห้อง 15216 ชั้น 2 อาคาร15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • พื้นที่บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of particulate matters from shipping activities around Si Racha Bay - Si Chang IslandKhuntong S., Wongsorntam K., Thepanondh S., Khaenamkaew P.2010EnvironmentAsia
  3(2),pp. 59-68
  2
  2Annual concentration report and emission sources analysis of the air pollutants measured by the air quality monitoring stationKhaenamkaew P., Raksawong S., Wongsorntam K., Khuntong S., Iamraksa P., Wutikhun T.2011American Journal of Environmental Sciences
  7(5),pp. 415-423
  1
  3Assessment of uncertainty estimation for measurement of ethanol concentration in COVID-19 hand sanitizer using FTIR spectroscopyKhaenamkaew P., Tanghengjaroen C., Manop D., Na Ayuthaya W.P., Wongsorntam K., Noulkhow N.2023Journal of Chemical Metrology
  17,pp. 1-14
  0