Person Image

Administration

Education

 • วท.ม., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
 • วท.บ., ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2526
 • วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย

Expertise Cloud

acid depositionacid digestionacid precipitationAirborne Particulate Matterantimicrobialantioxidantassessmentcanker diseasedesorptionDicarboxylic acidextractiongamma spectrometerGulf of ThailandHeavy metalsICP-AESIon chromatographymarine sedimentMonocarboxylic acidpaddy fieldPhorbol estersplant pathologyPM10pollutants, heavy metals, sacred lotusPoly(acrylonitrile-co-methyl acrylate)Polydispersity indicesprecipitationProcessing parametersQuantitative Risk Assessmentradionuclidesrain waterrainwaterrice fieldricessawdustScanning Electron Microscopic (SEM)scanning electron microscopyseawater qualitiesSEMSEM/EDStransesterificationtransferred factorTransportationtransportation, distribution, heavy metatrypsin inhibitorTrypsin inhibitorsTSPUsed frying oilused vegetable oilvetiverVolatile Organic Compoundswastewater treatmentWater ConsumptionWater Footprintwater hyacinthwater qualitywet depositionwet deposition. dry deposition. ion chromatographywind directionwoodXanthomonas campestris pv. CitriXylia xylocarpazooplanktonกัมมันตภาพรังสีการตกสะสมของกรด การตกสะสมแบบเปียก การตกสะสมแบบแห้ง ชลบุรี ระยอง อง์ประกอบทางเคมีการตกสะสมแบบเปียก การตกสะสมแบบแห้ง ชลบุรี ระยอง ไอออน โครมาโตกราฟีการตรวจวัดเรดอนภายในอาคาร (Indoor radon survey)การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณแกมมาสเปคโตรมิเตอร์ขยะมูลฝอย งานเทศกาลขันทองพยาบาท ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์คมีนิวเคลียร์ค่าความร้อนเคมีวิเคราะห์เคมีสิ่งแวดล้อมแคดเมียมจุลโครงสร้าง (Microstructure)ฝุ่นละองรวม (TSP)ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)มลพิษทางอากาศ (Air pollution)มลพิษทางอากาศ (Air pollutions)มลสาร โลหะหนัก บัวหลวง น้ำเสียมาบตาพุดย่อยสลายทางชีวภาพระยองรังสีรังสีแกมมาเรดอน (Radon)โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โลหะหนัก (Heavy metal)วอร์เตอร์ฟุตพริ้นท์ ฟุตพริ้นท์น้ำ การประเมินว้ฎจักรชีวิต ผลิตภัณฑ์อาการแปรรูป พริกแกงเผ็ด ท๊อปฟี่จุก เขตเทศบาลนครแหลมฉบังศรีราชา (Sriracha)สถานการณ์การตกสะสมของกรด การตกสะสมแบบเปียก การตกสะสมแบบแห้ง ชลบุรี ระยองสบู่ดำสังกะสีสัตว์หน้าดินสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมสารยับยั้งทริฟซินสารหนูเส้นใยปาล์มหม้อต้มไอน้ำ

Interest

เคมีวิเคราะห์, คมีนิวเคลียร์, เคมีสิ่งแวดล้อม, สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • พื้นที่บริเวณสวนสมุนไพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  • ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 47 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 34 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 37 เรื่อง (เชิงวิชาการ 24 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Spatial distribution and risk assessment of As, Cd, Cu, Pb, and Zn in Topsoil at Rayong Province, ThailandSimasuwannarong B., Satapanajaru T., Khuntong S., Pengthamkeerati P.2012Water, Air, and Soil Pollution
223(5),pp. 1931-1943
27
2Assessment of radionuclides and heavy metals in marine sediments along the Upper Gulf of ThailandKhuntong S., Phaophang C., Sudprasert W.2015Journal of Physics: Conference Series
611(1)
4
3Adsorption kinetics of carbamate pesticide in rice field soilKhuntong S., Sirivithayapakorn S., Pakkong P., Soralump C.2010EnvironmentAsia
3(2),pp. 20-28
4
4Phytochemical constituents with antimicrobial and antioxidant activities from Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. Sawdust extractsNakmee P., Khuntong S., Nuengchamnong N.2016Chiang Mai Journal of Science
43(1),pp. 11-21
3
5Effect of particulate matters from shipping activities around Si Racha Bay - Si Chang IslandKhuntong S., Wongsorntam K., Thepanondh S., Khaenamkaew P.2010EnvironmentAsia
3(2),pp. 59-68
2
6Extraction and basic testing for antibacterial activity of the chemical constituents in Suregada multiflorumKhuntong S., Sudprasert W.2008Kasetsart Journal - Natural Science
42(3),pp. 429-434
2
7Annual concentration report and emission sources analysis of the air pollutants measured by the air quality monitoring stationKhaenamkaew P., Raksawong S., Wongsorntam K., Khuntong S., Iamraksa P., Wutikhun T.2011American Journal of Environmental Sciences
7(5),pp. 415-423
1
8Fabrication and stabilization of poly(acrylonitrile-co-methyl acrylate) nanofibersSingcharoen K., Sirimongkol W., Khuntong S., Rangkupan R.2018Key Engineering Materials
775 KEM,pp. 43-49
0