Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2543
  • วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555

  Expertise Cloud

  access pointandroidapplicationBluetoothBrightness measurementCamera trapdroneforest protectionGPSGrowth Chamberhandover mechanismHumidity measurementIEEE 802.11IEEE 802.11eIEEE 802.11gIEEE 802.15.4InterferenceInternet of ThingsIoTIPv6load distributionLong range Wi-FiLoRALoRa technologyLTEMicrocontrollersmobile applicationmobile deviceMonitoring SystemMQTTOLSRProtocolQoSQuality of serviceRFIDSensorsportTemperature measurementTrail cameraVANETWeb Applicationwireless controllerWireless intrusion detectionWireless NetworkWireless Networkswireless sensorwireless sensor networkwireless sensor networksWLANการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายการดักจับแพ็กเกตข้อมูลการตรวจวัดสภาพแวดแล้วการตรวจสอบการใช้พลังงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายการทนต่อความผิดพร่องการปกป้องพื้นป่าการประกันคุณภาพการส่งข้อมูลเครือข่ายตรวจวัดไร้สายเครือข่ายไร้สายเครือข่ายไร้สายแบบขยายได้เครือข่ายไร้สายแบบเมชเครือข่ายแลนไร้สายเครื่องมือตรวจวัดเครื่องวิเคราะห์สเปคตรัมโครงสร้างเครือข่ายแบบเมชโครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานแบบไร้สายจีพีเอสจีเอสเอ็ม/จีพีอาร์เอสชาวประมงพื้นบ้านเซนเซอร์เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าสภาพแวดล้อมเซนเซอร์ต่อขยายได้เซนเซอร์วัดระดับความเอียงโดรนตรวจติดตามเรือประมงตรวจวัดความชื้นตรวจวัดความสว่างตรวจวัดอุณหภูมิตารางเก้าช่องตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตู้เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชเตือนภัยทดสอบสมรรถภาพทดสอบสมรรถภาพทางกายเทคโนโลยี LoRaแท็บเล็ตบล็อกเชนบลูทูธบลูทูธพลังงานต่ำโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบติการแอนดรอยด์ ระบบสังเกตการณ์ระบบสื่อสารระยะไกลระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งลอราวายฟายระยะไกลอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งแอกเซสพอยต์

  Interest

  Computer Network, Wireless LANs, Quality of Service

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 46.20 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
   • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 95 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 89 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Adjustable TXOP mechanism for supporting video transmission in IEEE 802.11e HCCAJansang A., Phonphoem A.2011Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking
   2011
   9
   2Analytical model for expected packet delay evaluation in IEEE 802.11eJansang A., Phonphoem A., Paillassa B.2009Proceedings - 2009 WRI International Conference on Communications and Mobile Computing, CMC 2009
   2,pp. 344-348
   5
   3A simple analytical model for expected frame waiting time evaluation in IEEE 802.11e HCCA modeJansang A., Phonphoem A.2013Wireless Personal Communications
   69(4),pp. 1899-1924
   4
   4Delay-aware with resource block management scheduling algorithm in LTEKaewmongkol K., Jansang A., Phonphoem A.2016ICSEC 2015 - 19th International Computer Science and Engineering Conference: Hybrid Cloud Computing: A New Approach for Big Data Era
   3
   5Evil-twin detection on client-sideKitisriworapan S., Jansang A., Phonphoem A.2019Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2019
   ,pp. 697-700
   2
   6Client-side rogue access-point detection using a simple walking strategy and round-trip time analysisKitisriworapan S., Jansang A., Phonphoem A.2020Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking
   2020(1)
   1
   7Handover algorithm between femtocells in long term evolution (LTE) networkSingkaew P., Jansang A., Phonphoem A.2018Journal of Communications
   13(4),pp. 187-192
   1
   8Ripple algorithm: An LTE load balance mechanism with distributed and heuristic approachTangtrongpairoj W., Jansang A., Phonphoem A.2013Proceedings of the 2013 10th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2013
   ,pp. 111-115
   1
   9The evaluation of ATMV2 mechanism over IEEE 802.11e HCCA by youtube movie trailersJansang A., Phonphoem A.20152015 5th International Conference on Information Science and Technology, ICIST 2015
   ,pp. 434-438
   0
   10Usage time limiting technique for supporting a large number of users in Wi-Fi networkChomjan S., Jansang A., Phonphoem A.2015Proceedings - 2015 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering: Envisioning the Trend of Computer, Information and Engineering, ICITEE 2015
   ,pp. 281-284
   0
   11Energy Management Mechanism for Wi-Fi Tethering Mode on a Mobile DeviceTangkokiattikul W., Jansang A., Phonphoem A.2016IEICE Transactions on Communications
   E99B(7),pp. 1619-1627
   0
   12Multi-radio access technology handover decision mechanism for nested network mobility on Bangkok mass transit trainTantawutho T., Jansang A., Phonphoem A.2017ACM International Conference Proceeding Series
   ,pp. 302-307
   0
   13The effects of duty cycle limit to small single gateway lorawan protocol networkWitayarat A., Jansang A., Phonphoem A.2019Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2019
   ,pp. 701-704
   0
   14Probabilistic Analysis of Packet Losses in Dense LoRa NetworksSa-Ingthong J., Phonphoem A., Jansang A., Jaikaeo C.2021KST 2021 - 2021 13th International Conference Knowledge and Smart Technology
   ,pp. 225-230
   0