Person Image

  Education

  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์, ไทย, 2531
  • MS(จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์), Iowa State University, USA, 2540
  • Ph.D.(จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์), Iowa State University, USA, 2544

  Expertise Cloud

  3ABC3C protease3CL proteaseamino acid sequenceanimalanimal cellAnimalsAntiviral activityantiviral drugAntiviralsavian influenza virusbacteriophagebaculovirus expression systemBHK-21 cell linebinding affinityBovine ephemeral fever viruscapsid proteincell viabilitycoimmunoprecipitationconfocal microscopycontrolled studycoronavirusDIVAenzyme linked immunosorbent assayEscherichia colievolutionfeline infectious peritonitis virusFoot-and-Mouth Disease Virusfoot-and-mouth disease virus (FMDV)G45Rgene expressiongenetic diversitygenetic transfectiongeneticsH3N2H5N1HEK293T cell linehumanhuman cellhuman-induced pluripotent stem cellsimmunizationimmunofluorescenceinfectious cloneInfluenza A virusinterferon gammainterferon-gammaInterleukin 1 receptor antagonistsInterspecies transmissionintracellular protease assayintracellular traffickingisoginkgetinkineticsLeptinleptin receptorLeptospiraLeptospirosisleukocyte antigenlife cycleliquid chromatography-mass spectrometrylivestockLumpy skin diseasemetabolismneuronsNS1NS1 proteinPathogenicityPCV2Phylogenetic analysispigporcinePorcine circovirusporcine circovirus type 2Porcine reproductive and respiratory syndromePorcine reproductive and respiratory syndrome virusprotein expressionrabiesreplicationreverse geneticsreverse genetics vaccineSmall moleculesSwineSwine influenza virusvaccineVirologyVirtual screeningvirulenceVirusvirus replicationการควบคุมและป้องกันการวินิจฉัยชีวภัณฑ์แบคทีเรียโมโนโคลนอลแอนติบอดีโรคปากและเท้าเปื่อยวัคซีนไวรัสไข้หวัดนกไวรัสไข้หวัดใหญ่ไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าสุกร

  Interest

  Veterinary Virology, Molecular biology, Vaccine, Diagnostic test

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2561 - ม.ค. 2565 หัวหน้าภาควิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
  • ม.ค. 2557 - ม.ค. 2561 หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • พ.ย. 2550 - ม.ค. 2553 รองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ต.ค. 2546 - ก.ย. 2550 รองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 185.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 15 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.80 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องปฏิบัติการทางแบคทีเรียวิทยา ชั้น 3 อาคารเรียนและปฎิบัติการ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 92 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 58 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 34 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 95 เรื่อง (เชิงวิชาการ 95 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Open reading frame 2 of porcine circovirus type 2 encodes a major capsid proteinNawagitgul P., Morozov I., Bolin S.R., Harms P.A., Sorden S.D., Paul P.S.2000Journal of General Virology
  81(9),pp. 2281-2287
  424
  2Cloned genomic DNA of type 2 porcine circovirus is infectious when injected directly into the liver and lymph nodes of pigs: Characterization of clinical disease, virus distribution, and pathologic lesionsFenaux M., Halbur P.G., Haqshenas G., Royer R., Thomas P., Nawagitgul P., Gill M., Toth T.E., Meng X.J.2002Journal of Virology
  76(2),pp. 541-551
  202
  3Modified indirect Porcine Circovirus (PCV) type 2-based and recombinant capsid protein (ORF2)-based enzyme-linked immunosorbent assays for detection of antibodies to PCVNawagitgul P., Harms P.A., Morozov I., Thacker B.J., Sorden S.D., Lekcharoensuk C., Paul P.S.2002Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology
  9(1),pp. 33-40
  188
  4Epitope mapping of the major capsid protein of type 2 porcine circovirus (PCV2) by using chimeric PCV1 and PCV2Lekcharoensuk P., Morozov I., Paul P., Thangthumniyom N., Wajjawalku W., Meng X., Meng X.2004Journal of Virology
  78(15),pp. 8135-8145
  177
  5Vaccination of pigs against swine influenza viruses by using an NS1-truncated modified live-virus vaccineRicht J., Lekcharoensuk P., Lekcharoensuk P., Lager K., Vincent A., Loiacono C., Janke B., Wu W., Yoon K., Webby R., Solórzano A., García-Sastre A.2006Journal of Virology
  80(22),pp. 11009-11018
  140
  6Development of a polyclonal-antibody-based immunohistochemical method for the detection of type 2 porcine circovirus in formalin-fixed, paraffin-embedded tissueSorden S.D., Harms P.A., Nawagitgul P., Cavanaugh D., Paul P.S.1999Journal of Veterinary Diagnostic Investigation
  11(6),pp. 528-530
  130
  7Evaluation of hemagglutinin subtype 1 swine influenza viruses from the United StatesVincent A.L., Lager K.M., Ma W., Ma W., Lekcharoensuk P., Lekcharoensuk P., Gramer M.R., Loiacono C., Richt J.A.2006Veterinary Microbiology
  118(3-4),pp. 212-222
  104
  8Novel swine influenza virus subtype H3N1, United StatesLekcharoensuk P., Lekcharoensuk P., Lager K., Vemulapalli R., Woodruff M., Vincent A., Richt J., Richt J.2006Emerging Infectious Diseases
  12(5),pp. 787-794
  69
  9Experimental infection of pigs with the human 1918 pandemic influenza virusWeingartl H.M., Weingartl H.M., Albrecht R.A., Lager K.M., Babiuk S., Babiuk S., Marszal P., Neufeld J., Embury-Hyatt C., Lekcharoensuk P., Lekcharoensuk P., Tumpey T.M., García-Sastre A., Richt J.A., Richt J.A.2009Journal of Virology
  83(9),pp. 4287-4296
  57
  10Viral reassortment and transmission after co-infection of pigs with classical H1N1 and triple-reassortant H3N2 swine influenza virusesMa W., Ma W., Ma W., Lager K., Lekcharoensuk P., Lekcharoensuk P., Ulery E., Janke B., Solórzano A., Solórzano A., Webby R., García-Sastre A., Richt J., Richt J.2010Journal of General Virology
  91(9),pp. 2314-2321
  45
  11Susceptibility of porcine circovirus type 2 to commercial and laboratory disinfectantsRoyer R.L., Nawagitgul P., Halbur P.G., Paul P.S.2001Journal of Swine Health and Production
  9(6),pp. 281-284
  44
  12Genetic diversity of porcine circovirus type 2 (PCV2) in Thailand during 2009–2015Thangthamniyom N., Sangthong P., Poolperm P., Thanantong N., Boonsoongnern A., Hansoongnern P., Semkum P., Petcharat N., Lekcharoensuk P.2017Veterinary Microbiology
  208,pp. 239-246
  37
  13Genetic characterization of porcine circovirus type 2 in piglets from PMWS-affected and -negative farms in ThailandJantafong T., Boonsoongnern A., Poolperm P., Urairong K., Lekcharoensuk C., Lekcharoensuk P.2011Virology Journal
  8
  36
  14In silico and in vitro analysis of small molecules and natural compounds targeting the 3CL protease of feline infectious peritonitis virusTheerawatanasirikul S., Kuo C.J., Phetcharat N., Lekcharoensuk P., Lekcharoensuk P.2020Antiviral Research
  174
  32
  15Genetic diversity of porcine reproductive and respiratory syndrome virus in Thailand and Southeast Asia from 2008 to 2013Jantafong T., Sangtong P., Saenglub W., Saenglub W., Mungkundar C., Romlamduan N., Lekchareonsuk C., Lekcharoensuk P.2015Veterinary Microbiology
  176(3-4),pp. 229-238
  29
  16Fab MAbs specific to HA of influenza virus with H5N1 neutralizing activity selected from immunized chicken phage libraryPitaksajjakul P., Lekcharoensuk P., Upragarin N., Barbas C.F., Ibrahim M.S., Ikuta K., Ramasoota P.2010Biochemical and Biophysical Research Communications
  395(4),pp. 496-501
  27
  17Exogenous porcine virusesPaul P.S., Halbur P., Janke B., Joo H., Nawagitgul P., Singh J., Sorden S.2003Current Topics in Microbiology and Immunology
  278,pp. 125-183
  25
  18Human single chain monoclonal antibody that recognizes matrix protein of heterologous influenza A virus subtypesPoungpair O., Chaicumpa W., Kulkeaw K., Maneewatch S., Thueng-in K., Srimanote P., Tongtawe P., Songserm T., Lekcharoensuk P., Tapchaisri P.2009Journal of Virological Methods
  159(1),pp. 105-111
  17
  19Pathogenicity of swine influenza viruses possessing an avian or swine-origin PB2 polymerase gene evaluated in mouse and pig modelsMa W., Ma W., Ma W., Lager K., Li X., Li X., Janke B., Mosier D., Painter L., Ulery E., Ma J., Lekcharoensuk P., Lekcharoensuk P., Webby R., Richt J., Richt J.2011Virology
  410(1),pp. 1-6
  16
  20Cloned cDNA of A/swine/Iowa/15/1930 internal genes as a candidate backbone for reverse genetics vaccine against influenza A virusesLekcharoensuk P., Wiriyarat W., Petcharat N., Lekcharoensuk C., Auewarakul P., Richt J.A.2012Vaccine
  30(8),pp. 1453-1459
  15
  21Expression of foot and mouth disease virus nonstructural polyprotein 3ABC with inactive 3C pro in Escherichia coliSariya L., Thangthumniyom N., Wajjwalku W., Chumsing W., Ramasoota P., Lekcharoensuk P.2011Protein Expression and Purification
  80(1),pp. 17-21
  14
  22Inactivation of foot-and-mouth disease virus by commercially available disinfectants and cleanersHarada Y., Lekcharoensuk P., Furuta T., Taniguchi T.2015Biocontrol Science
  20(3),pp. 205-208
  14
  23Molecular characterization of bovine ephemeral fever virus in Thailand between 2013 and 2017Chaisirirat T., Sangthong P., Arunvipas P., Petcharat N., Thangthamniyom N., Chumsing W., Lekcharoensuk P.2018Veterinary Microbiology
  227,pp. 1-7
  14
  24Genesis and genetic constellations of swine influenza viruses in ThailandPoonsuk S., Sangthong P., Petcharat N., Lekcharoensuk P.2013Veterinary Microbiology
  167(3-4),pp. 314-326
  14
  25Development of an inactivated 3Cpro-3ABC (mu3ABC) ELISA to differentiate cattle infected with foot and mouth disease virus from vaccinated cattleSrisombundit V., Tungthumniyom N., Linchongsubongkoch W., Lekcharoensuk C., Sariya L., Ramasoota P., Ramasoota P., Lekcharoensuk P.2013Journal of Virological Methods
  188(1-2),pp. 161-167
  13
  26First whole genome characterization of swine influenza virus subtype H3N2 in ThailandLekcharoensuk P., Nanakorn J., Wajjwalku W., Webby R., Chumsing W.2010Veterinary Microbiology
  145(3-4),pp. 230-244
  13
  27Screening for lead compounds and herbal extracts with potential anti-influenza viral activityKlaywong K., Khutrakul G., Choowongkomon K., Lekcharoensuk C., Petcharat N., Leckcharoensuk P., Ramasoota P.2014Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  45(1),pp. 62-74
  13
  28Dynein light chain DYNLL1 subunit facilitates porcine circovirus type 2 intracellular transports along microtubulesTheerawatanasirikul S., Phecharat N., Prawettongsopon C., Chaicumpa W., Lekcharoensuk P.2017Archives of Virology
  162(3),pp. 677-686
  11
  29Natural phytochemicals, luteolin and isoginkgetin, inhibit 3c protease and infection of FMDV, in silico and in vitroTheerawatanasirikul S., Thangthamniyom N., Kuo C.J., Semkum P., Phecharat N., Chankeeree P., Lekcharoensuk P.2021Viruses
  13(11)
  11
  30Development of probes to differentiate porcine circovirus types 1 and 2 in vitro by in situ hybridizationNawagitgul P., Morozov I., Sirinarumitr T., Sorden S.D., Paul P.S.2000Veterinary Microbiology
  75(1),pp. 83-89
  10
  31Novel Neutralizing Epitope of PEDV S1 Protein Identified by IgM Monoclonal AntibodyThavorasak T., Chulanetra M., Glab-Ampai K., Teeranitayatarn K., Songserm T., Yodsheewan R., Sae-Lim N., Lekcharoensuk P., Sookrung N., Chaicumpa W.2022Viruses
  14(1)
  10
  32Utilization of a rate enhancement hybridization buffer system for rapid in situ hybridization for the detection of porcine circovirus in cell culture and in tissues of pigs with postweaning multisystemic wasting syndromeSirinarumitr T., Morozov I., Nawagitgul P., Sorden S.D., Harms P.A., Paul P.S.2000Journal of Veterinary Diagnostic Investigation
  12(6),pp. 562-565
  9
  33Interferon gamma induces cellular protein alteration and increases replication of porcine circovirus type 2 in PK-15 cellsMutthi P., Theerawatanasirikul S., Roytrakul S., Paemanee A., Lekcharoensuk C., Hansoongnern P., Petcharat N., Thangthamniyom N., Lekcharoensuk P.2018Archives of Virology
  163(11),pp. 2947-2957
  9
  34Structural-based virtual screening and in vitro assays for small molecules inhibiting the feline coronavirus 3CL protease as a surrogate platform for coronavirusesTheerawatanasirikul S., Kuo C.J., Phecharat N., Chootip J., Lekcharoensuk C., Lekcharoensuk P., Lekcharoensuk P.2020Antiviral Research
  182
  9
  35Rapid Spread and Genetic Characterisation of a Recently Emerged Recombinant Lumpy Skin Disease Virus in ThailandSuwankitwat N., Songkasupa T., Boonpornprasert P., Sripipattanakul P., Theerawatanasirikul S., Deemagarn T., Suwannaboon M., Arjkumpa O., Buamithup N., Hongsawat A., Jindajang S., Nipaeng N., Aunpomma D., Molee L., Puangjinda K., Lohlamoh W., Nuansrichay B., Narawongsanont R., Arunvipas P., Lekcharoensuk P.2022Veterinary Sciences
  9(10)
  8
  36Establishment of human-induced pluripotent stem cell-derived neurons—a promising in vitro model for a molecular study of rabies virus and host interactionChailangkarn T., Tanwattana N., Jaemthaworn T., Sriswasdi S., Wanasen N., Tangphatsornruang S., Leetanasaksakul K., Jantraphakorn Y., Nawae W., Chankeeree P., Lekcharoensuk P., Lumlertdacha B., Kaewborisuth C.2021International Journal of Molecular Sciences
  22(21)
  7
  37Occurrence of swine influenza virus infection in swine with porcine respiratory disease complexNakharuthai C., Boonsoongnern A., Poolperm P., Wajjwalku W., Urairong K., Chumsing W., Lertwitcharasarakul P., Lekcharoensuk P.2008Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  39(6),pp. 1045-1053
  7
  38Novel constructs and 1-step chromatography protocols for the production of Porcine Circovirus 2d (PCV2d) and Circovirus 3 (PCV3) subunit vaccine candidatesPeswani A.R., Narkpuk J., Krueger A., Bracewell D.G., Lekcharoensuk P., Haslam S.M., Dell A., Jaru-Ampornpan P., Robinson C.2022Food and Bioproducts Processing
  131,pp. 125-135
  6
  39A novel plasmid dna-based foot and mouth disease virus minigenome for intracytoplasmic mrna productionSemkum P., Kaewborisuth C., Thangthamniyom N., Theerawatanasirikul S., Lekcharoensuk C., Hansoongnern P., Ramasoota P., Lekcharoensuk P.2021Viruses
  13(6)
  5
  40Virtual Screening of Natural Compounds Targeting Proteases of Coronaviruses and PicornavirusesTheerawatanasirikul S., Lekcharoensuk P.2021Methods in Pharmacology and Toxicology
  ,pp. 661-681
  5
  41Genetic signatures of the immune-escaping type 2 porcine reproductive and respiratory syndrome virus in farms with a robust vaccination programSaenglub W., Saenglub W., Jantafong T., Mungkundar C., Romlamduan N., Pinitkiatisakul S., Lekcharoensuk P.2020Microbial Pathogenesis
  144
  4
  42Occurence of feline coronavirus and feline infectious peritonitis virus in ThailandManasateinkij W., Nilkumhang P., Jaroensong T., Noosud J., Lekcharoensuk C., Lekcharoensuk P.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(4),pp. 720-726
  4
  43Highly pathogenic avian influenza (HPAI) H5N1 virus in Asia: Evolution and vaccinationLekcharoensuk P.2008Veterinary World
  1(12),pp. 368-374
  4
  44G45R mutation in the nonstructural protein 1 of A/Puerto Rico/8/1934 (H1N1) enhances viral replication independent of dsRNA-binding activity and type i interferon biologyKaewborisuth C., Kaewborisuth C., Zanin M., Häcker H., Webby R., Lekcharoensuk P.2016Virology Journal
  13(1)
  4
  45G45R on nonstructural protein 1 of influenza A virus contributes to virulence by increasing the expression of proinflammatory cytokines in miceKaewborisuth C., Kaewborisuth C., Kaplan B., Zanin M., Finkelstein D., Webby R., Lekcharoensuk P.2017Archives of Virology
  162(1),pp. 45-55
  4
  46Expression and purification of NS1 protein of highly pathogenic avian influenza virus H5N1 in Escherichia coliManasatienkij W., Lekcharoensuk P., Upragarin N.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(3),pp. 485-494
  3
  47Analysis of miRNA-29a expression in porcine peripheral blood mononuclear cells using quantitative reverse transcription polymerase chain reactionNantakhruea S., Lekcharoensuk P., Surachetpong W.2013Thai Journal of Veterinary Medicine
  43(4),pp. 595-600
  3
  48Andrographolide and Deoxyandrographolide Inhibit Protease and IFN-Antagonist Activities of Foot-and-Mouth Disease Virus 3CproTheerawatanasirikul S., Lueangaramkul V., Thangthamniyom N., Chankeeree P., Semkum P., Lekcharoensuk P.2022Animals
  12(15)
  3
  49Non-Nucleoside Inhibitors Decrease Foot-and-Mouth Disease Virus Replication by Blocking the Viral 3DpolTheerawatanasirikul S., Semkum P., Lueangaramkul V., Chankeeree P., Thangthamniyom N., Lekcharoensuk P.2022Viruses
  15(1)
  2
  50The immunogenicity of the secretory GΔTM protein of bovine ephemeral fever virus stably expressed by mammalian cellsHansoongnern P., Kaewborisuth C., Wasanasuk K., Chankeeree P., Poonsuk S., Lekcharoensuk C., Lekcharoensuk P.2019Veterinary Microbiology
  233,pp. 113-117
  2
  51Immunogenicity of transmembrane deleted-G protein of bovine ephemeral fever virus (BEFV) expressed in insect cellsKanpipit N., Kaewborisuth C., Rungnirundorn T., Petcharat N., Lekcharoensuk P.2018Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
  42(3),pp. 152-160
  2
  52Molecular characterization of complete genome of a Thai highly pathogenic porcine reproductive and respiratory syndrome virusJantafong T., Lekcharoensuk P.2014Thai Journal of Veterinary Medicine
  44(4),pp. 415-425
  1
  53NS gene of influenza virus A/swine/IA/15/30 increases the replication rate of A/Puerto Rico/8/34 in MDCK and Vero cellsKaewborisuth C., Tungtumniyom N., Phecharat N., Lekcharoensuk C., Lekcharoensuk P.2015Thai Journal of Veterinary Medicine
  45(4),pp. 609-617
  1
  54Development of a quantitative, competitive-PCR (QC-PCR) assay to determine the DNA load of porcine circovirus type 2 (PCV2) in blood and fecal swabsThangthumniyom N., Juntafong T., Petcharat N., Poolperm P., Lekcharoensuk C., Lekcharoensuk P.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(6),pp. 1028-1037
  1
  55Molecular characterization and expression analysis of miR-29a in porcine cells and porcine reproductive and respiratory syndrome virus infected peripheral blood mononuclear cellsSurachetpong W., Nantakhruea S., Lekcharoensuk P.2014Thai Journal of Veterinary Medicine
  44(1),pp. 125-132
  1
  56Data on production of mammalian stable cells expressing secretory BEFV transmembrane deleted G proteinHansoongnern P., Kaewborisuth C., Kaewborisuth C., Lekcharoensuk P.2019Data in Brief
  27
  1
  57Genetic Association and Expression of JHDM1A Gene Related to Meat pH in Commercial PigsKayan A., Theerawatanasirikul S., Lekcharoensuk P., Boonkaewwan C., Kaewkot A., Kaewkot A., Chanaksorn M., Tantikositruj C., Gunawang A.2022Tropical Animal Science Journal
  45(2),pp. 128-133
  1
  58Characterization and complete genome analysis of a novel Escherichia phage, vB_EcoM-RPN242Imklin N., Sriprasong P., Thanantong N., Lekcharoensuk P., Nasanit R.2022Archives of Virology
  167(8),pp. 1675-1679
  1
  59Encapsidated-CpG ODN enhances immunogenicity of porcine circovirus type 2 virus-like particlesHansoongnern P., Phecharat N., Wasanasuk K., Tommeurd W., Chankeeree P., Lekcharoensuk C., Semkum P., Pinitkiatisakul S., Lekcharoensuk P.2022Veterinary microbiology
  275,pp. 109583
  1
  60First study on in vitro antiviral and virucidal effects of flavonoids against feline infectious peritonitis virus at the early stage of infectionTriratapiban C., Lueangaramkul V., Phecharat N., Pantanam A., Lekcharoensuk P., Theerawatanasirikul S.2023Veterinary World
  16(3),pp. 618-630
  1
  61The Application of the Gibson Assembly Method in the Production of Two pKLS3 Vector-Derived Infectious Clones of Foot-and-Mouth Disease VirusSemkum P., Thangthamniyom N., Chankeeree P., Keawborisuth C., Theerawatanasirikul S., Lekcharoensuk P.2023Vaccines
  11(6)
  0
  62Long-term monitoring of immune response to recombinant lumpy skin disease virus in dairy cattle from small-household farms in western ThailandSuwankitwat N., Suwankitwat N., Bhakha K., Molee L., Songkasupa T., Puangjinda K., Chamchoy T., Arjkumpa O., Nuansrichay B., Srisomrun S., Pongphitcha P., Lekcharoensuk P., Arunvipas P.2023Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases
  99
  0
  63Hydrogel-based 3D human iPSC-derived neuronal culture for the study of rabies virus infectionMuangsanit P., Chailangkarn T., Tanwattana N., Tanwattana N., Wongwanakul R., Lekcharoensuk P., Kaewborisuth C., Kaewborisuth C.2023Frontiers in Cellular and Infection Microbiology
  13
  0
  64Antiviral mechanisms of sorafenib against foot-and-mouth disease virus via c-RAF and AKT/PI3K pathwaysTheerawatanasirikul S., Lueangaramkul V., Semkum P., Lekcharoensuk P.2023Veterinary Research Communications
  0
  65Small Molecules Targeting 3C Protease Inhibit FMDV Replication and Exhibit Virucidal Effect in Cell-Based AssaysTheerawatanasirikul S., Lueangaramkul V., Pantanam A., Mana N., Semkum P., Lekcharoensuk P., Lekcharoensuk P.2023Viruses
  15(9)
  0
  66Cell-penetrating porcine single-chain antibodies (transbodies) against nonstructural protein 1β (NSP1β) of porcine reproductive and respiratory syndrome virus inhibit virus replicationThueng-In K., Thueng-In K., Theerawatanasirikul S., Meechan P., Lekcharoensuk P., Chaicumpa W.2023Archives of virology
  168(5),pp. 133
  0
  67In vivo assessment of bacteriophages specific to multidrug resistant Escherichia coli on fecal bacterial counts and microbiome in nursery pigsImklin N., Sriprasong P., Phuttapatimok S., Kaminsonsakul T., Woonwong Y., Jirawattanapong P., Lekcharoensuk P., Thanantong N., Nasanit R.2022Research in Veterinary Science
  151,pp. 138-148
  0
  68ERK MAPK signaling pathway regulates porcine circovirus type 2 replication in peripheral blood mononuclear cellsSurachetpong W., Nantakhruea S., Inthasaeng P., Lekcharoensuk P.2018Thai Journal of Veterinary Medicine
  48(2),pp. 171-178
  0
  69Bangkok International Conference on Avian Influenza 2008Auewarakul P., Thitithanyanont A., Apisarnthanarak A., Hansasuta P., Lekcharoensuk P., Puthvathana P.2008Expert Review of Vaccines
  7(3),pp. 293-298
  0
  70Inducible vancomycin resistance is common in porcine Enterococcus gallinarum and E. casseliflavus isolatesTharvornvee W., Pruksakorn C., Lekcharoensuk P.2016Thai Journal of Veterinary Medicine
  46(4),pp. 627-635
  0