ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

12:i:-3ABC4550% inhibitory concentrationAA amyloidosisacetic acidAchlyaAchlya mekong giant catfish water moldAgeAlternaria zinniaeAmyloid arthropathyAnitimicrobial resistanceantibacterial activityantimicrobial activityantimicrobial drug resistanceAntimicrobial resistanceanti-Vibrio spp. activityaquacultureavian influenza virusbacteriaBiofilm vaccinebiosecurityCampylobacterchitosancolistincore competencyCurcuma longa LinndiseaseDIVAdogdogsE. coliefficacyemerging diseaseEnterococcusepidemiologyERK MAPKESBLethanol turmeric extractevolutionFoot and Mouth DiseasefungiH3N2H5N1HCVidentificationInfluenza A virusInterferon gammaisolationlactic acid bacteriaLeptospirosisMICminimum inhibitory concentrationsmulti-drug resistantmultiplex PCRNile TilapiaNS1PCV2petPhage displayPhylogenetic analysispigpigsPoultryprobioticsQuinolonereverse geneticsreverse genetics vaccineSalmonellaStaphylococcus aureusStreptococcus agalactiaeswineSwine influenza virustilapiatilapia lake virusTiLVUrinevaccineVancomycinVibriosisvirulent factorswater moldWolbachiaการควบคุมและป้องกันการวินิจฉัยเซลล์เพาะเลี้ยงดีเอ็นเอบาร์โค้ดปลาทับทิมปลานิลปลานิลแดงภูมิคุ้มกันยาต้านจุลชีพระดับการแสดงออกโรคปากและเท้าเปื่อยวัคซีนไวรัสไวรัสไข้หวัดนกไวรัสไข้หวัดใหญ่สุกร

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 240.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 15 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.80 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 60 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 42 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)
 • ทุนนอก 56 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 46 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 297 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 161 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 136 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 149 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 117 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 16 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 18 รางวัล (เกียรติบัตร 13 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)