Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  50% inhibitory concentrationA VIRUSESAlphacoronavirusAlternaria zinniaeanti-influenza drugArticleavian influenza virusbatBatsBetacoronavirusbovine seminCampylobactercattleChiropteracladisticsclarithromycinCoronaviridaeCoronavirusCynopterus sphinxdairy cowDCAD DiversityEasternEnzyme inhibitorsepidemiologyFilter paper cardGene flowgenetics monitoringglycoclustersGlycopolymersGLYCOPROTEINGLYCOSIDESHA inhibitory activitiesHemagglutininHipposideros lekaguliHuman sialidaseImmunohistochemistryinfluenza virusInfluenza virusesInhibitorsJapanese plumLao People's Democratic Republic (PDR)Leaf spotlectin-like moleculeLeptospiraLeptospirosisLyle's flying foxmaximum likelihood methodMegaderma lyramicrobial diversityMicrobiology and ImmunologyMicroscopic Agglutination Test (MAT)Molecular Biology and VirologyN-ACETYLNEURAMINIC ACIDNeuraminidasenonhumannucleotide sequenceOseltamivirPCRperiparturientphylogenyplaquepolymerase chain reaction (PCR)PopulationprevalencePteropusPteropus lyleireserviorreservoirRhinolophus shameliRNA directed RNA polymeraseruineruminantSARS coronavirusScotophilusScotophilus heathiiSeed transmissionSialic acidSialidasesTaphozous melanopogonThioglycosidesTHIOSIALOSIDESurinevirus detectionvirus genevirus RNAZanamivirZinniaกระดาษกรองการเข้าทำลายการควบคุมโรคการติดตามพันธุกรรมการถ่ายทอดเชื้อผ่านทางเมล็ดค้างคาวแม่ไก่ภาคกลางเคมิสตรีโคนมเชื้อราเชื้อสาเหตุโรคพืชดีแคด (DCAD)น้ำเชื้ออสุจิโค

  Interest

  Microbiology and Immunology, Molecular Biology and Virology

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Limited inhibitory effects of oseltamivir and zanamivir on human sialidasesHata K., Hata K., Koseki K., Koseki K., Yamaguchi K., Yamaguchi K., Moriya S., Moriya S., Suzuki Y., Suzuki Y., Suzuki Y., Yingsakmongkon S., Hirai G., Sodeoka M., Von Itzstein M., Miyagi T., Miyagi T.2008Antimicrobial Agents and Chemotherapy
   52(10),pp. 3484-3491
   121
   2Systematic syntheses of influenza neuraminidase inhibitors: A series of carbosilane dendrimers uniformly functionalized with thioglycoside-type sialic acid moietiesSakamoto J.I., Koyama T., Miyamoto D., Miyamoto D., Yingsakmongkon S., Hidari K.I.P.J., Hidari K.I.P.J., Jampangern W., Suzuki T., Suzuki T., Suzuki Y., Suzuki Y., Esumi Y., Nakamura T., Hatano K., Terunuma D., Matsuoka K.2009Bioorganic and Medicinal Chemistry
   17(15),pp. 5451-5464
   46
   3Diversity of coronavirus in bats from Eastern Thailand Emerging virusesWacharapluesadee S., Duengkae P., Rodpan A., Kaewpom T., Maneeorn P., Kanchanasaka B., Yingsakmongkon S., Sittidetboripat N., Chareesaen C., Khlangsap N., Pidthong A., Leadprathom K., Ghai S., Epstein J.H., Daszak P., Olival K.J., Blair P.J., Callahan M.V., Callahan M.V., Hemachudha T.2015Virology Journal
   12(1),pp. 1-7
   44
   4In vitro inhibition of human influenza A virus infection by fruit-juice concentrate of Japanese plum (Prunus mume Sieb. et Zucc)Yingsakmongkon S., Yingsakmongkon S., Miyamoto D., Sriwilaijaroen N., Sriwilaijaroen N., Fujita K., Matsumoto K., Jampangern W., Hiramatsu H., Hiramatsu H., Guo C., Guo C., Sawada T., Takahashi T., Takahashi T., Hidari K., Hidari K., Suzuki T., Suzuki T., Ito M., Ito Y., Suzuki Y., Suzuki Y., Suzuki Y.2008Biological and Pharmaceutical Bulletin
   31(3),pp. 511-515
   43
   5Clarithromycin inhibits progeny virus production from human influenza virus-infected host cellsMiyamoto D., Hasegawa S., Sriwilaijaroen N., Sriwilaijaroen N., Yingsakmongkon S., Yingsakmongkon S., Hiramatsu H., Hiramatsu H., Takahashi T., Hidari K., Guo C., Guo C., Guo C., Sakano Y., Sakano Y., Suzuki T., Suzuki Y., Suzuki Y.2008Biological and Pharmaceutical Bulletin
   31(2),pp. 217-222
   41
   6Thiosialoside clusters using carbosilane dendrimer core scaffolds as a new class of influenza neuraminidase inhibitorsSakamoto J., Koyama T., Miyamoto D., Miyamoto D., Yingsakmongkon S., Hidari K., Hidari K., Jampangern W., Suzuki T., Suzuki T., Suzuki Y., Suzuki Y., Esumi Y., Hatano K., Terunuma D., Matsuoka K.2007Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters
   17(3),pp. 717-721
   41
   7Novel linear polymers bearing thiosialosides as pendant-type epitopes for influenza neuraminidase inhibitorsMatsuoka K., Takita C., Koyama T., Miyamoto D., Miyamoto D., Yingsakmongkon S., Hidari K., Hidari K., Jampangern W., Suzuki T., Suzuki T., Suzuki Y., Suzuki Y., Hatano K., Terunuma D.2007Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters
   17(14),pp. 3826-3830
   22
   8Longitudinal study of age-specific pattern of coronavirus infection in Lyle's flying fox (Pteropus lylei) in ThailandWacharapluesadee S., Duengkae P., Chaiyes A., Kaewpom T., Rodpan A., Yingsakmongkon S., Petcharat S., Phengsakul P., Maneeorn P., Hemachudha T.2018Virology Journal
   15(1)
   12
   9Synthesis and biological evaluation of sialic acid derivatives containing a long hydrophobic chain at the anomeric position and their C-5 linked polymers as potent influenza virus inhibitorsSuzuki K., Koyama T., Yingsakmongkon S., Suzuki Y., Suzuki Y., Hatano K., Matsuoka K.2012Bioorganic and Medicinal Chemistry
   20(1),pp. 446-454
   11
   10Detection of Campylobacter in duck using standard culture method and multiplex polymerase chain reactionBoonmar S., Boonmar S., Yingsakmongkon S., Songserm T., Hanhaboon P., Passadurak W.2007Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
   38(4),pp. 728-731
   9
   11Synthesis of sialic acid derivatives having a C{double bond, long}C double bond substituted at the C-5 position and their glycopolymersSuzuki K., Sakamoto J., Koyama T., Yingsakmongkon S., Suzuki Y., Suzuki Y., Hatano K., Terunuma D., Matsuoka K.2009Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters
   19(17),pp. 5105-5108
   8
   12Clinical differences among PCR-proven dengue serotype infectionsLimkittikul K., Yingsakmongkon S., Jittmittraphap A., Chuananon S., Kongphrai Y., Kowasupathr S., Rojanawatsirivit C., Mammen M.P., Jampangern W., Jampangern W.2005Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
   36(6),pp. 1432-1438
   7
   13Surveillance for Ebola virus in wildlife, ThailandWacharapluesadee S., Olival K., Kanchanasaka B., Duengkae P., Kaewchot S., Srongmongkol P., Ieamsaard G., Maneeorn P., Sittidetboripat N., Kaewpom T., Petcharat S., Yingsakmongkon S., Rollin P., Towner J., Hemachudha T.2015Emerging Infectious Diseases
   21(12),pp. 2271-2273
   5
   14Prevalence of Campylobacter spp. in slaughtered cattle and buffaloes in Vientiane, Lao People's Democratic RepublicBoonmar S., Chanda C., Markvichitr K., Chaunchom S., Yingsakmongkon S., Yamamoto S., Morita Y.2007Journal of Veterinary Medical Science
   69(8),pp. 853-855
   3
   15Genetic diversity and relationships among Lyle's flying fox colonies in ThailandSukgosa N., Duangjai S., Duengkae P., Wacharapluesadee S., Songmongkol P., Yingsakmongkon S., Olival K.J., Hemachudha T.2018Agriculture and Natural Resources
   52(6),pp. 607-611
   1