Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(ภาษาจีน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2538
  • M.A.(Classical Chinese Literature), Peking University, จีน, 2542
  • Ph.D.(Classical Chinese Literature), Nanjing University, จีน, 2547

  Expertise Cloud

  4PBL modelChineseChinese LanguageChinese manuscriptsChinese StudiesChinese-Thai and Thai-Chinese interpretationChinese-Thai language translationCOVID-19Eight-Hundred Concubine KingdomGuanyininterpreter in courtNumber translationPresent SituationProspectThai-Chinese interpretingthe Doctrine of Meanthe Virtuous WayTranslationTruthfulnessกบฎกลวิธีการแปลกวนฮั่นชิงการจดบันทึกในงานล่ามการแปลการแปลตัวเลขการแปลไทย-จีนการแปลบทขยายการแปลภาษาจีน-ไทยการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยการแปลส่วนเสริมการแปลเอกสารประวัติศาสตร์การเรียนการสอนกิมย้งความสัมพันธ์คัมภีร์จงยงโควิด-19ซ้องกั๋งซีฮั่นเหยี่ยนอี้ตั้งฮั่นธรรมวิถีธุรกิจการพิมพ์นิทานพื้นบ้านนิยายนิยายอิงพงศาวดารจีนแนวทางการแปลแนวโน้มบทบรรยายใต้ภาพบทบรรยายใต้ภาพยนตร์บทสังวาสบันทึกตงจิงเมิ่งหวาลู่บาดแผลประเทศไทยWord - of - Mouth Waysประวัติศาสตร์จีนปรัชญาขงจื่อปัญหาในการแปลปัญหาและแนวทางแก้ไขปาไป่สีฟู่กั๋วป้ายภาษาจีนเปรียบเทียบค่านิยมระหว่างสังคมจีนและไทยแปดเทพอสูรมังกรฟ้าไป้เย่ว์ถิงแผ่นดินไหวในถังซานพัดของชาวจีนพาดหัวข่าวจีนวัคซีนพุทธศาสนาเพลงไทยทานองจีนภาคเหนือและภาคใต้ของจีนภาพยนตร์ภาพยนตร์จีนร่วมสมัยsภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ของตัวละครภาพสะท้อนสังคมภาษาจีนภาษาจีน, วรรณคดีจีน,การแปล จีน-ไทย ไทย-จีนภาษาญี่ปุ่นมโนทัศน์ความเป็นครูมหากาพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มั่วเหยียนมาตรฐานมูลเหตุการก่ออาชญากรรมเมิ่งเจียงหนี่ว์โมเดล 4PBLโมเดล 4PBL Teaching approachยุคสาธารณรัฐจีนยุคสามก๊กเยาวชนเยาวชนจีนsรักใสใสหัวใจสี่ดวงรากเหง้าแห่งชีวิตร่างทรงราชวงศ์ซ่งเหนือราชวงศ์หมิงละครใต้ลัทธิขงจื่อล้านนาวรรณกรรมจีนสถานะหลงฮุ่ยหลันฉือลู่เอกสารโบราณจีน

  Interest

  ภาษาจีน, วรรณคดีจีน,การแปล จีน-ไทย ไทย-จีน

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 80 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 75 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 19 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 19 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 21 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 21 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก