Person Image

  Education

  • วท.บ.(คณิตศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า, ไทย, 2527
  • M.S.(Mechanical Engineering), University of Cincinnati, U.S.A., 2530
  • Ph.D.(Mechanical Engineering), University of Cincinnati, U.S.A., 2535

  Expertise Cloud

  การประเมินความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ US.EPAaerodynamicsAirfoil NACA 4415AirshipanatomyauvBalloonComputationComputed tomographyDesigndimple effectFatigueFEA FemoralFemoral curvatureFemoral fractureFemoral fracturesFemoral lengthFemoral shaftFemurFinite element analysisFractureFracture fixationgolf ballHigh AltitudeHigh Altitude Platformhigh-altitude balloonhigh-altitude platformi. Strength testInsertion siteIntramedually canalIntramedullary nailIntramedullary nailingJX-200RG Sport ThunderLV ClassifierLV De-dusting CycloneMismatchNACA 0010oilPrecision ReducerremoteRetrograde nailingReverse EngineeringrobotROVSilencerSolarSound pressure levelSteam vent silencerSuperheated steamThai femurunderwaterUnmanned Platformvehicleกระดูกต้นขาการแตกหักการทดสอบการทดสอบเครื่องปลูกการปรับปรุงการรับรองมาตรฐานการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยการวิเคราะห์หาผลสืบเนื่องการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์การออกแบบแก้ไขความเสียหายความแข็งแรงของ Solar Floatingความทนทานของพลาสติกความมั่นคงของประเทศ อุตสหกรรมการบิน แบตเตอรี่คอมโพสิทคอมโพสิทเจาะรูเยื้องกันโซล่าเซลล์แทรคเตอร์ต้นกำลังประสิทธิภาพปูนซีเมนต์เปลือกหุ้มสายไฟแผ่นคอมโพสิทพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณแพนอากาศ NACA 0010แพนอากาศ NACA 4415มันสำปะหลังแบบต่อพ่วงยานดำน้ำไร้คนขับขนาดเล็กยานใต้นา้ํไร้คนขับรถขนวัสดุชาญนครระบบยึดตรึงรูคู่รูปแบบความเสียหายของลามิเนตเรือตรวจการณ์ลามิเนตสองรูเจาะวิเคราะห์ความแข็งแรงของฐานแท่งวิจัยและพัฒนาลำตัวอากาศนาวา (Airship) พร้อมอุปกรณ์วิศวกรรมอย่างยั่งยืนศัลยแพทย์สมการอนุพันธ์การเคลื่อนที่เชิงตัวเลขสมรรถนะในการบินขึ้นของเครื่องบินสาเหตุและแนวคิดสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกาห้องโดยสารรถรุ่น T69ออร์โธปีดิกส์อุปกรณ์ดามกระดูกแบบสอดภายในโพรงกระดูก

  Interest

  Design, Fatigue, Computation, FEA

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Experimental Study on the Effect of Two Equal-Sized Holes Lying at Different Angles in a CFRP Plate under BendingBunyawanichakul P., Limpitipanich P., Siribodhi P.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  642(1)
  0
  2Optional entry point for retrograde femoral nailing: An anatomical study using the reverse engineering methodChantarapanich N., Mahaisavariya B., Sitthiseripratip K., Siribodhi P.2014Journal of the Medical Association of Thailand
  97,pp. S97-S102
  0
  3Transition phenomena of a plane wall jet under acoustic excitationHsiao F., Sheu S., Siribodhi P.1995Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers, Transactions of the Chinese Institute of Engineers, Series C/Chung-Kuo Chi Hsueh Kung Ch'eng Hsuebo Pao
  16(6),pp. 523-531
  0
  4Geometric mismatch analysis of retrograde nail in the Asian femurChantarapanich N., Chantarapanich N., Mahaisavariya B., Siribodhi P., Sitthiseripratip K.2011Surgical and Radiologic Anatomy
  33(9),pp. 755-761
  8
  5Study and Evaluation of a Solar Floating Traction under Severe Wind ConditionsSiribodhi P., Bunyawanichakul P.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  642(1)
  0
  63D geometrical assessment of femoral curvature: A reverse engineering techniqueChantarapanich N., Sitthiseripratip K., Mahaisavariya B., Wongcumchang M., Siribodhi P.2008Journal of the Medical Association of Thailand
  91(9),pp. 1377-1381
  17
  7In the air rice feedingSiribodhi P., Srilatanart N., Kongsamut N., Ruksaked P.2004Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference
  ,pp. 215-222
  0
  8Biomechanical performance of retrograde nail for supracondylar fractures stabilizationChantarapanich N., Sitthiseripratip K., Mahaisavariya B., Siribodhi P.2016Medical and Biological Engineering and Computing
  54(6),pp. 939-952
  16