Person Image

  Education

  • วท.บ.(คณิตศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า, ไทย, 2527
  • M.S.(Mechanical Engineering), University of Cincinnati, U.S.A., 2530
  • Ph.D.(Mechanical Engineering), University of Cincinnati, U.S.A., 2535

  Expertise Cloud

  AirshipBalloonDelta robotFinite element methodFloating platformFloating solar farmFractureFracture fixationgolf ballHigh AltitudeHigh Altitude Platformhigh-altitude balloonhigh-altitude platformi. Strength testInsertion siteIntramedually canalIntramedullary nailIntramedullary nailingJoiningJX-200RG Sport ThunderLV ClassifierLV De-dusting CycloneMechanical experimentMismatchMooring systemNACA 0010oilOvershootPrecision ReducerremoteRetrograde nailingReverse EngineeringrobotROVSilencerSolarSolar cellSolar floating aerodynamicsSound pressure levelSteam vent silencerSuperheated steamThai femurTwo holesunderwaterUnmanned Platformการทดลองทางกลการทดสอบการทดสอบเครื่องปลูกการปรับปรุงการรับรองมาตรฐานการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยการวิเคราะห์หาผลสืบเนื่องการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์การออกแบบแก้ไขความเสียหายความแข็งแรงของ Solar Floatingความทนทานของพลาสติกความมั่นคงของประเทศ อุตสหกรรมการบิน แบตเตอรี่คอมโพสิทคอมโพสิทเจาะรูเยื้องกันคำหลัก: ยานดำน้ำไร้คนขับ เป้าฝึกปราบเรือดำน้ำ ถังอับเฉา แอร์ฟอยล์ NACA 4415 กองทัพเรือไทยคู่มือปฏิบัติงานของนักบินเครื่องคัดแยกเครื่องบินสองที่นั่งเครื่องปลูกมันสำปะหลังเครื่องอบทำผงแห้งเจฟอกซ์เจาะรูเยื้องกันโซล่าเซลล์แทรคเตอร์ต้นกำลังประสิทธิภาพปูนซีเมนต์เปลือกหุ้มสายไฟแผ่นคอมโพสิทพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณแพนอากาศ NACA 0010แพนอากาศ NACA 4415มันสำปะหลังแบบต่อพ่วงยานดำน้ำไร้คนขับขนาดเล็กยานใต้นา้ํไร้คนขับรถขนวัสดุชาญนครระบบยึดตรึงระเบียบวิธีไฟไนเอเลเมนต์รูคู่รูปแบบความเสียหายของลามิเนตเรือตรวจการณ์ลามิเนตสองรูเจาะวิเคราะห์ความแข็งแรงของฐานแท่งวิจัยและพัฒนาลำตัวอากาศนาวา (Airship) พร้อมอุปกรณ์วิศวกรรมอย่างยั่งยืนศัลยแพทย์สมการอนุพันธ์การเคลื่อนที่เชิงตัวเลขสมรรถนะในการบินขึ้นของเครื่องบินสาเหตุและแนวคิดสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกาห้องโดยสารรถรุ่น T69หุ่นยนต์เดลต้าออร์โธปีดิกส์อุปกรณ์ดามกระดูกแบบสอดภายในโพรงกระดูก

  Interest

  Design, Fatigue, Computation, FEA

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 16 เรื่อง (เชิงวิชาการ 16 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)