Person Image

  Education

  • Ph.D. (Biomedical Engineering), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2556

  Expertise Cloud

  Biomechanicsbone-borne rapid palatal expanderDental ImplantDentistryDiedistal cantileverDistal humerusdogsdouble lag screwDRUJ arthritis.Dynamic hip screwDynamic Hip ScrewsElastic-strainsEngineeringevaluationExpansionFabrication parametersFace ShieldFeasibility AssessmentFemoral fractureFemoral fracturesFemoral neckFemurFinite elementFinite element analyseFinite Element AnalysisFMEAFood Processing TechnologyFoot bone stressFoot pressureFootwearFracturemaxillary expansionMechanical designMechanical propertiesMechanical Propertymedial open wedgeMedializationMedical DeviceMedical Device Design / Biomedical EngineeringMedical EngineeringMedical StandardMedical useMetal Punching ProcessMidpalatal suturemidpalatine sutureMiniscrewMiniscrewsmodified BSSOMouldMultiple screwMultiple screwsOrthognathic surgeriesorthognathic surgeryOrthopaedic BiomechanicsosteoarthritisosteotomyPackaging AnalysisPackaging DesignPatient treatmentPhysiological modelsPin and platePin and plate fixationPlasterPlastic medical trayplate and screw fixationPorous scaffoldsposterior atrophic maxillaposterior maxilla.preoperativeProduct Design and Manufacturing ProcessProfessional Qualificationprognathismproximal radius fractureQC 7 ToolsradiographRapid palatal expanderrealistic model.RefrigeratorRelative micromotionsRentalRetrograde nailingReverse Engineeringแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูประเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์รีโอโลยีโรงงานสีเขียวลดของเสียวิธีการข??ึนรูปแบบเติมเนื้อวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์วิธีสเตอริโอลิโทกราฟีวิศวกรรมย้อนรอยศัลบแพทย์ศัลยแพทย์สปริงสุขภาพอาชีวอนามัยเส้นใยสังเคราะห์ออร์โธปีดิกส์อุปกรณ์ดามกระดูกแบบสอดภายในโพรงกระดูกอุปกรณ์ออร์โธปีดิกส์

  Interest

  Medical Device Design / Biomedical Engineering, Orthopaedic Biomechanics, CAD/CAM/CAE Additive Manufacturing, Medical Standard, Product Design and Manufacturing Process

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 8 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 53 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 41 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 8 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Bone tissue engineering scaffolding: computer-aided scaffolding techniquesThavornyutikarn B., Chantarapanich N., Sitthiseripratip K., Thouas G.A., Chen Q.2014Progress in Biomaterials
  3(2-4),pp. 61-102
  199
  2Scaffold library for tissue engineering: A geometric evaluationChantarapanich N., Puttawibul P., Sucharitpwatskul S., Jeamwatthanachai P., Inglam S., Sitthiseripratip K.2012Computational and Mathematical Methods in Medicine
  2012
  54
  3Porous 45S5 Bioglass®-based scaffolds using stereolithography: Effect of partial pre-sintering on structural and mechanical properties of scaffoldsThavornyutikarn B., Tesavibul P., Sitthiseripratip K., Chatarapanich N., Feltis B., Feltis B., Wright P.F.A., Turney T.W.2017Materials Science and Engineering C
  75,pp. 1281-1288
  43
  4Study of the mechanical properties of photo-cured epoxy resin fabricated by stereolithography processChantarapanich N., Puttawibul P., Sitthiseripratip K., Sucharitpwatskul S., Chantaweroad S.2013Songklanakarin Journal of Science and Technology
  35(1),pp. 91-98
  33
  5A finite element study of stress distributions in normal and osteoarthritic knee joints.Chantarapanich N., Nanakorn P., Chernchujit B., Sitthiseripratip K.2009Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
  92 Suppl 6
  29
  6Fabrication of three-dimensional honeycomb structure for aeronautical applications using selective laser melting: A preliminary investigationChantarapanich N., Laohaprapanon A., Wisutmethangoon S., Jiamwatthanachai P., Chalermkarnnon P., Sucharitpwatskul S., Puttawibul P., Sitthiseripratip K.2014Rapid Prototyping Journal
  20(6),pp. 551-558
  29
  7Optimal scanning condition of selective laser melting processing with stainless steel 316L powderLaohaprapanon A., Jeamwatthanachai P., Wongcumchang M., Chantarapanich N., Chantaweroad S., Sitthiseripratip K., Wisutmethangoon S.2012Advanced Materials Research
  341-342,pp. 816-820
  24
  8Alternative designs of load−sharing cobalt chromium graded femoral stemsLimmahakhun S., Limmahakhun S., Oloyede A., Chantarapanich N., Jiamwatthanachai P., Sitthiseripratip K., Xiao Y., Yan C.2017Materials Today Communications
  12,pp. 1-10
  24
  93D geometrical assessment of femoral curvature: A reverse engineering techniqueChantarapanich N., Sitthiseripratip K., Mahaisavariya B., Wongcumchang M., Siribodhi P.2008Journal of the Medical Association of Thailand
  91(9),pp. 1377-1381
  17
  10Biomechanical performance of retrograde nail for supracondylar fractures stabilizationChantarapanich N., Sitthiseripratip K., Mahaisavariya B., Siribodhi P.2016Medical and Biological Engineering and Computing
  54(6),pp. 939-952
  16
  11Preoperative planning of medial opening wedge high tibial osteotomy using 3D computer-aided design weight-bearing simulated guidance: Technique and preliminary resultChernchujit B., Tharakulphan S., Tharakulphan S., Prasetia R., Prasetia R., Chantarapanich N., Jirawison C., Sitthiseripratip K.2019Journal of Orthopaedic Surgery
  27(1)
  12
  123D CAD/reverse engineering technique for assessment of Thai morphology: Proximal femur and acetabulumChantarapanich N., Rojanasthien S., Chernchujit B., Mahaisavariya B., Karunratanakul K., Chalermkarnnon P., Glunrawd C., Sitthiseripratip K.2017Journal of Orthopaedic Science
  22(4),pp. 703-709
  10
  13Rapid-prototype endoprosthesis for palliative reconstruction of an upper extremity after resection of bone metastasisPruksakorn D., Chantarapanich N., Arpornchayanon O., Leerapun T., Sitthiseripratip K., Vatanapatimakul N.2015International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery
  10(3),pp. 343-350
  10
  14Biomechanical evaluation of a novel porous-structure implant: Finite element studyInglam S., Chantarapanich N., Suebnukarn S., Vatanapatimakul N., Sucharitpwatskul S., Sitthiseripratip K.2013International Journal of Oral and Maxillofacial Implants
  28(2),pp. e48-e56
  9
  15Geometric mismatch analysis of retrograde nail in the Asian femurChantarapanich N., Chantarapanich N., Mahaisavariya B., Siribodhi P., Sitthiseripratip K.2011Surgical and Radiologic Anatomy
  33(9),pp. 755-761
  8
  16Mechanical evaluation of stainless steel and titanium dynamic hip screws for trochanteric fractureRooppakhun S., Chantarapanich N., Chernchujit B., Mahaisavariya B., Sucharitpwatskul S., Sitthiseripratip K.2010World Academy of Science, Engineering and Technology
  70,pp. 662-665
  7
  17Prevention of excessive medialisation of trochanteric fracture by a buttress screw: A novel method and finite element analysisMahaisavariya B., Chantarapanich N., Riansuwan K., Sitthiseripratip K.2014Journal of the Medical Association of Thailand
  97,pp. S127-S132
  5
  18Single lag screw and reverse distal femur locking compression plate for concurrent cervicotrochanteric and shaft fractures of the femur: biomechanical study validated with a clinical seriesJitprapaikulsarn S., Chantarapanich N., Gromprasit A., Mahaisavariya C., Patamamongkonchai C.2021European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology
  5
  19Optimal matrix size for analysis of tissue engineering scaffold stiffness: A finite element studyChantarapanich N., Puttawibul P., Jeamwatthanachai P., Sitthiseripratip K., Sucharitpwatskul S., Laohaprapanon A.2011BMEiCON-2011 - 4th Biomedical Engineering International Conference
  ,pp. 104-107
  3
  20Biomechanical study of midpalatine suture and miniscrews affected by maturation of midpalatine suture, monocortical and bicortical miniscrew placement in bone-borne rapid palatal expander: A finite element studySermboonsang C., Chantarapanich N., Inglam S., Insee K.2020Science, Engineering and Health Studies
  14(2),pp. 109-122
  3
  21Biomechanical performance of short and long cephalomedullary nail constructs for stabilizing different levels of subtrochanteric fractureChantarapanich N., Riansuwan K.2021Injury
  2
  22Validation of Finite Element Model used to Analyze Sheet Metal Punching Process in Automotive Part ManufacturingChantarapanich N., Siripanya A., Sucharitpwatskul S., Wanchat S.2017IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  201(1)
  2
  23Influence of insole slope on bone joint stress, foot bone stress, and foot pressure distributionChantarapanich N., Wongsiri S., Sitthiseripratip K.2019Songklanakarin Journal of Science and Technology
  41(2),pp. 375-382
  2
  24Effects of the 3DP process parameters on mechanical properties of polylactic acid part used for medical purposesChaitat S., Chantarapanich N., Wanchat S.2021Rapid Prototyping Journal
  1
  25Effect of implant diameter and cortical bone thickness on biomechanical performance of short dental implant-supported distal cantilever: A finite element studyMuangsisied S., Chantarapanich N., Veerasakul M.S., Inglam S.2021Engineering Journal
  25(2),pp. 175-182
  1
  26Influence of the trochanteric fracture configurations on dynamic hip screw performance: In silico studyRooppakhun S., Chantarapanich N., Sitthiseripratip K.2013Advanced Science Letters
  19(12),pp. 3596-3599
  1
  27Lateral condylar prominence, post corrective osteotomy of cubitus varus: A study using three-dimensional reverse engineering techniqueMahaisavariya B., Sithiseriprateep K., Chantarapanich N., Vatanapatimakul N.2014Journal of the Medical Association of Thailand
  97,pp. S92-S96
  1
  28Biomechanical effect of length and diameter of a short implant used in splinted prosthesis at the posterior atrophic maxilla of aging patients: A finite element studyPornsuksawang T., Inglam S., Chantarapanich N.2021Science, Engineering and Health Studies
  15
  1
  29Comparative biomechanical performance of two configurations of screw constructs and types used to stabilize different sites of unstable Pauwels type II femoral neck fractures: A finite element analysisChantarapanich N., Jitprapaikulsarn S., Mahaisavariya B., Mahaisavariya C.2022Medical Engineering and Physics
  107
  0
  30Effects of miniscrew location on biomechanical performances of bone-borne rapid palatal expander to midpalatal suture: A finite element studySermboonsang C., Benjakul S., Chantarapanich N., Inglam S., Insee K.2022Medical Engineering and Physics
  107
  0
  31Modified pin and plate fixation for low intercondylar fractures of the humerus: biomechanical study corroborated with a case seriesJitprapaikulsarn S., Chantarapanich N., Gromprasit A., Mahaisavariya C., Patamamongkonchai C.2022Musculoskeletal Surgery
  0
  32Influences of vascular geometry and blood property on carotid artery hemodynamicsPrakobkarn A., Chatpun S., Ina N., Saeheng S., Chantarapanich N.2013BMEiCON 2013 - 6th Biomedical Engineering International Conference
  0
  33Optional entry point for retrograde femoral nailing: An anatomical study using the reverse engineering methodChantarapanich N., Mahaisavariya B., Sitthiseripratip K., Siribodhi P.2014Journal of the Medical Association of Thailand
  97,pp. S97-S102
  0
  34Particle swarm optimization for tissue engineering scaffold parameters designChantarapanich N., Puttawibul P., Sitthiseripratip K., Sucharitpwatskul S., Jiamwatthanachai P.2013Advanced Science Letters
  19(10),pp. 3114-3118
  0
  35Influence of pin placement pattern on stability of multi-vectoral external distraction deviceRooppakhun S., Chantarapanich N., Sitthiseripratip K.2011Romanian Review Precision Mechanics, Optics and Mechatronics
  (40),pp. 163-167
  0
  36Biomechanical performance between single and double lag screw trochanteric gamma nail used to stabilize femoral neck fracture: A finite element studyVeerasakul M.S., Wanchat S., Chantarapanich N.2021Engineering Journal
  25(2),pp. 183-191
  0
  37Effect of insole-footwear combination on foot biomechanics: A finite element studyChantarapanich N., Wongsiri S., Wanchat S.2021Engineering and Applied Science Research
  48(6),pp. 670-676
  0
  38Development of selective blue-laser lithography for biomedical applications: A pilot studyApatthananon T., Apatthananon T., Channasanon S., Uppanan P., Chantaweroad S., Siriporn T., Nattapon C., Surasith P., Kriskrai S.2013Advanced Materials Research
  834-836,pp. 582-586
  0
  39Finite element analysis between Hunsuck/Epker and novel modification of Low Z plasty technique of mandibular sagittal split osteotomyDumrongwanich O., Chantarapanich N., Patchanee S., Inglam S., Chaiprakit N.2022Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine
  0
  40Biomechanical study of plate and screw fixation at extra-articular fracture of the proximal radiusChantarapanich N., Sitthiseripratip K.2019Songklanakarin Journal of Science and Technology
  41(5),pp. 999-1004
  0
  41Comparison of canine stifle kinematic analysis after two types of total knee arthroplasty: A cadaveric studyThitiyanaporn C., Chantarapanich N., Sompaisarnsilp S., Sompaisarnsilp S., Thengchaisri N.2020Veterinary World
  13(5),pp. 956-962
  0
  42Feasibility study of selecting soft components of body armorYaiphuak T., Wanchat S., Chantarapanich N.2018Key Engineering Materials
  775 KEM,pp. 32-35
  0