ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

aerodynamicaerodynamicsair freightAir Transport ManagementAircraft DesignAirport Carbon Accreditation ProgrammeAirshipBalloonCoherent StructuresComputational Fluid DynamicsDesignHard Disk Drivehigh altitudeHoneycombjoiningMAVMechanical EngineeringMicro Air VehicleNano Air Vehiclepressure probeProduct DevelopmentPropellerproper orthogonal decomposition (POD)Propulsion UASUAVUnmanned Aerial VehiclesUnmanned Aircraft SystemsWall-bounded turbulenceWind Tunnel Testwingletกังหันลม (wind turbine)การขนส่งทางอากาศการคำนวนแบบขนานการคำนวนแบบรวมกลุ่มการจราจรทางอากาศการจัดการกระบวนการการจัดการความรู้การจัดการเชิงกลยุทธ์การจำลองการไหลแบบเทอร์บิวแลนซ์การจำลองเชิงเลขโดยตรงการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานการตรวจสอบโครงสร้างการทดสอบการทดสอบเครื่องปลูกการทดสอบแรงดึง เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ หัวจับของเครื่องทดสอบการบริการจราจรทางอากาศการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าการปฏิบัติการของท่าอากาศยานการปรับปรุงการเปิดเสรีการเปิดเสรี (Liberalisation) การขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight Service) การส่งออกผลไม้ (Fruit Export)การพัฒนาท่าอากาศยานการพัฒนาองค์กรการพัฒนาอย่างยั่งยืนการรับรองมาตรฐานการเรียนรู้เครื่องจักรการลดการปล่อยคาร์บอนการลดระดับเสียงการวิเคราะห์ความเสียหายของโครงสร้างคอมโพสิทการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยการวิเคราะห์ด้วยภาพถ่ายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจการวิเคราะห์หาผลสืบเนื่องการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์การวิจัยตลาดการสำรวจความพึงพอใจการสำรวจตลาด: พฤติกรรมผู้โดยสารสายการบินการสำรวจระยะไกลการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดการไหลแบบเทอร์บิวแลนซ์ผ่านผนังการไหลปั่นป่วนการออกแบบการออกแบบโครงสร้างวัสดุคอมโพสิทการออกแบบอากาศยานโครงสร้างแซนด์วิชท่าอากาศยานในประเทศไทยท่าอากาศยานภูมิภาคแทรคเตอร์ต้นกำลังนิสิตใบพัดประสิทธิภาพประสิทธิภาพกังหันลมผลกระทบพลศาสตร์พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (CFD)พลังงานลม (wind energy)พัดลมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โลจิสติกส์ศึกษาทั่วไปอากาศพลศาสตร์อากาศพลศาสตร์ (aerodynamics)อากาศยานไร้คนอากาศยานไร้คนขับอากาศยานไร้นักบินอากาศสวนศาสตร์อุตสาหกรรมการบิน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย วิศว์ ศรีพวาทกุล, อาจารย์

E-Mail: fengvisp@ku.ac.th Tel.029428555 ต่อ 1738


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 8 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 31 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 72 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 63 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 130 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 104 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 23 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 23 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)