ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

14 CFR part 23aerodynamicAerodynamicsair freightAir Transport Managementaircraft designAirport Carbon Accreditation ProgrammeAirshipballoonCoherent StructuresComputational Fluid DynamicsDesignFatigueFinite Element AnalysisHard Disk Drivehigh altitudeHoneycombJoiningMAVMechanical EngineeringMicro Air Vehiclenano air vehicleNormal Category AircraftPressure probePropulsion Sandwich panelSandwich structureUASUAVUnmanned Aerial VehiclesUnmanned Aircraft Systemswall-bounded turbulenceWind tunnel testWing structural designWingletกังหันลม (wind turbine)การขนส่งทางอากาศการคำนวนแบบขนานการคำนวนแบบรวมกลุ่มการจราจรทางอากาศการจัดการเชิงกลยุทธ์การจำลองการไหลแบบเทอร์บิวแลนซ์การจำลองเชิงเลขโดยตรงการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานการตรวจสอบโครงสร้างการตลาดออนไลน์การทดสอบการทดสอบเครื่องปลูกการทดสอบแรงดึง เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ หัวจับของเครื่องทดสอบการบริการจราจรทางอากาศการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าการปฏิบัติการของท่าอากาศยานการปรับปรุงการเปิดเสรีการเปิดเสรี (Liberalisation) การขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight Service) การส่งออกผลไม้ (Fruit Export)การพัฒนาท่าอากาศยานการลดการปล่อยคาร์บอนการลดระดับเสียงการวิเคราะห์ความเสียหายของโครงสร้างคอมโพสิทการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยการวิเคราะห์ด้วยภาพถ่ายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจการวิเคราะห์หาผลสืบเนื่องการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์การวิเคราะห์องค์ประกอบการวิจัยตลาดการสำรวจความพึงพอใจการสำรวจตลาด: พฤติกรรมผู้โดยสารสายการบินการสำรวจระยะไกลการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดการไหลแบบเทอร์บิวแลนซ์ผ่านผนังการไหลปั่นป่วนการออกแบบการออกแบบโครงสร้างวัสดุคอมโพสิทการออกแบบอากาศยานโครงสร้างแซนด์วิชท่าอากาศยานในประเทศไทยท่าอากาศยานภูมิภาคแทรคเตอร์ต้นกำลังนิสิตใบพัดประสิทธิภาพประสิทธิภาพกังหันลมผลกระทบพลศาสตร์พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (CFD)พลังงานลม (wind energy)พัดลมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โลจิสติกส์ศึกษาทั่วไปอากาศพลศาสตร์อากาศพลศาสตร์ (aerodynamics)อากาศยานไร้คนอากาศยานไร้คนขับอากาศยานไร้นักบินอากาศสวนศาสตร์อุตสาหกรรมการบิน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์

chanin.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1707

Avata

ดร. พสิษฐ์ สืบสุวงศ์, อาจารย์

thitiwat.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 1031 ต่อ 1735

Avata

ดร. มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย, อาจารย์

monchai.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-942-8555 ต่อ 1729

Avata

ดร. วิศว์ ศรีพวาทกุล, อาจารย์

vis.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428555 ต่อ 1738


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 9 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 45 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 35 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
 • ทุนนอก 74 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 65 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 152 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 124 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 8 เรื่อง (Unknown 8 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 40 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 40 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 8 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)