Person Image

  Education

  • วศ.บ., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วศ.ม., ENSAE, France, 2544
  • วศ.ด., ENSAE, France, 2548

  Expertise Cloud

  ":"A. HoneycombA. Sandwich structuresAerospace fieldAircraft design theoryAircraft wing structureAirfoil NACA 4415AirshipBalloonBuckling stressC. Finite element analysisCarbon fiber reinforced polymerCarbon fiberscompositeD. Mechanical testingDouble-Bolted jointDraft pulleccentric loadExperimental investigationsExperimental testFailureFailure behaviorsFailure mechanismFEMFinite element modelingFlexural propertiesGeometryGood correlationsHigh AltitudeHigh Altitude PlatformHigh stress concentrationhigh-altitude balloonhigh-altitude platformHoneycombHoneycomb coreHoneycomb structuresi. Strength testInsertJoiningJunction JX-200RG Sport ThunderLV ClassifierLV De-dusting CycloneMetallic insertMetallic insertsMetallurgical engineeringNACA 0010parallel misalignmentPhenolsPig-headed plowPlywoodPrecision ReducerReverse EngineeringSandwich panelSandwich platesSandwich structureSandwich structuresShear propertiesSilencerSolarSound pressure levelSteam vent silencerStress concentrationSuperheated steamTensile loadsโครงสร้างแซนด์วิชโครงสร้างแซนด์วิชแกนรังผึ้ง การทดสอบไม้อัด การทดสอบภาระกรรมดัดเจฟอกซ์เจาะรูเยื้องกันโซล่าเซลล์ตัวประสานตัวสอดแทรกโลหะตัวสอดแทรกโลหะ โครงสร้างแซนด์วิช รอยต่อตัวสอดแทรกโลหะ แผ่นแซนด์วิช รอแทรคเตอร์ต้นกำลังประสิทธิภาพปูนซีเมนต์เปลือกหุ้มสายไฟแผ่นคอมโพสิทพฤติกรรมภายใต้การกระแทกพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณแพนอากาศ NACA 0010แพนอากาศ NACA 4415มันสำปะหลังแบบต่อพ่วงยานดำน้ำไร้คนขับขนาดเล็กยานใต้นา้ํไร้คนขับรถขนวัสดุชาญนครระบบยึดตรึงระยะรองรับรูคู่รูปแบบความเสียหายของลามิเนตลามิเนตสองรูเจาะวิศวกรรมอย่างยั่งยืนสมการอนุพันธ์การเคลื่อนที่เชิงตัวเลขสมรรถนะในการบินขึ้นของเครื่องบินสาเหตุและแนวคิดสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกาห้องโดยสารรถรุ่น T69เฮลิคอปเตอร์

  Interest

  กลศาสตร์ของวัสดุ, การออกแบบโครงสร้างวัสดุคอมโพสิท, โครงสร้างแซนด์วิช, การวิเคราะห์ความเสียหายของโครงสร้างคอมโพสิท

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Study and Evaluation of a Solar Floating Traction under Severe Wind ConditionsSiribodhi P., Bunyawanichakul P.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  642(1)
  0
  2Effect of the initial moisture content of the paddy drying operation for the small communityHemhirun S., Bunyawanichakul P.2020Journal of Agricultural Engineering
  51(3),pp. 176-183
  1
  3Modelling and Simulation of Paddy Grain (Rice) Drying in a Simple Pneumatic DryerBunyawanichakul P., Walker G.J., Sargison J.E., Doe P.E.2007Biosystems Engineering
  96(3),pp. 335-344
  45
  4Cross-flow paddy dryer application using infrared gas burnerHemhirun S., Bunyawanichakul P.2020International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology
  11(6),pp. 204-214
  1
  5Numerical and experimental studies of the flow field in a cyclone dryerBunyawanichakul P., Kirkpatrick M.P., Sargison J.E., Walker G.J.2006Journal of Fluids Engineering, Transactions of the ASME
  128(6),pp. 1240-1250
  14
  6An experimental-numerical approach of the metallic insert in CFRP/honeycomb sandwich structures under normal tensile loadBunyawanichakul P., Kumsantia P., Castanié B., Castanié B.2012Advanced Materials Research
  399-401,pp. 500-505
  1
  7Tribological Behavior of Tool Steel Substrate and Solid Films against 304 BA Austenitic Stainless Steel under Dry SlidingAngsuseranee N., Watcharasresomroeng B., Bunyawanichkul P., Chartniyom S.2020Advances in Tribology
  2020
  2
  8Draft pull stress analysis of subsoil openers using finite element methodKhomkaew S., Bunyawanichakul P., Chaorakam I.2016International Journal of Applied Engineering Research
  11(15),pp. 8681-8685
  0
  9Non-linear finite element analysis of inserts in composite sandwich structuresBunyawanichakul P., Castanié B., Barrau J.J.2008Composites Part B: Engineering
  39(7-8),pp. 1077-1092
  46
  10Performance assessment of a constructed double reflection parabolic dish concentrator under Thailand climatic conditionSookramoon K., Bunyawanichakul P., Kongtrakool B.2015International Journal of Applied Engineering Research
  10(4),pp. 10015-10032
  0
  11Design of self-tuning fuzzy PID controllers for position tracking control of autonomous agricultural tractorUpaphai W., Bunyawanichakul P., Janthong M.2019Pertanika Journal of Science and Technology
  27(1),pp. 263-280
  3
  12Experimental Study on the Effect of Two Equal-Sized Holes Lying at Different Angles in a CFRP Plate under BendingBunyawanichakul P., Limpitipanich P., Siribodhi P.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  642(1)
  0
  13Experimental and numerical analysis of inserts in sandwich structuresBunyawanichakul P., Castanie B., Barrau J.J.2005Applied Composite Materials
  12(3-4),pp. 177-191
  42
  14Experimental study of a 2-stage parabolic dish-stirling engine in ThailandSookramoon K., Bunyawanichakul P., Kongtragool B.2016Walailak Journal of Science and Technology
  13(8),pp. 579-594
  5