Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2518
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2521
  • Dr.Eng. (Fermentation Technology ), Hiroshima University , ญี่ปุ่น, 2529

  Expertise Cloud

  ?-amylase?-xylanaseActinomadura keratinilyticaActinomadura sp.actinomyceteactinomycetesAgricultural productsairlift fermenterAmmonia fungiAntagonistic activityantimicrobial activityarticleBacillusBioreactorCellobioseCellulosecentral composite designCharacterizationDegradationDEOXYRIBONUCLEIC ACIDendo 1Endo-1enzyme hydrolysisEnzyme purificationENZYMESenzymologyEthanolEthanol fermentationfermentationFUNGIgeneticsglucanaseglucoamylasegrowthHemicelluloseHydrolysisIDENTIFICATIONinsoluble xylan hydrolyzing enzymeKluyveromyces marxianusLaceyella sacchariLaceyella sacchari LP175mangrovemetabolismmicrobial activityMicrobispora siamensisnew speciesOrchidsphylogenic relationshipPhytophthoraPlackett-Burman designPlastic wastesPLLA-degrading enzymePoly lactic acidPoly(butylene succinate) (PBS)Poly(dl-lactic acid)PretreatmentPre-TreatmentProbioticprobioticsPROPOSALProteasePseudomonasPseudonocardiaceaepurificationPurple guinea grassQFDR. oryzaeRAPDRaw Starch Degrading EnzymeRaw starch degrading enzyme ? Laceyella sacchari LP175 ? Brown and black rice ? Sugar syrup ? Novel bacterial celluloseRaw starch degrading enzymeRaw starch-degrading enzymereaction kineticsred pigmentsRe-polymerizationresponse surface methodologyrice strawSaccharopolysporaSaccharopolyspora pathumthaniensisSaccharopolyspora pathumthaniensis S582Simultaneous saccharification and fermentationSteam explosionStreptomyces sp.Termite gutsThermoactinomycetaceaeThermomyces lanuginosusthermophilic filamentous bacteriathermostable xylanaseThermotolerantxylanaseกระบวนการผลิตกล้วยไม้ชานอ้อยแป้งมันสำปะหลังมันสำปะหลังเส้นยีสต์โรคเน่าคอดินของผักกวางตุ้งโรคใบจุดของผักคะน้าหัวเชื้อแอคติโนมัยซีทแอคติโนมัยสีท

  Interest

  การใช้ประโยชน์จากวัสดุและวัสดุเหลือทิ้งการเกษตรโดยจุลินทรีย์, ความหลากหลายของแอคติโนมัยสีทและการใช้ประโยชน์, เทคโนโลยีการหมัก, เอนไซม์จากจุลินทรีย์

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 116 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 75 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 41 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 22 เรื่อง (เชิงวิชาการ 22 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 8 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Production process of hydrolysate from steam explosion of oil palm trunk for xylitol fermentationPumiput P., Chuntranuluck S., Kitpreechavanich V., Punsuvon V., Vaithanomsat P.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(1),pp. 73-78
  18
  2Very high gravity ethanol fermentation by the newly isolated osmotolerant Saccharomyces cerevisiae isolate G2-3-2Hoondee P., Tolieng V., Tanasupawat S., Kitpreechavanich V., Akaracharanya A.2016Chiang Mai Journal of Science
  43(1),pp. 32-44
  3
  3Optimization of Poly(dl-Lactic Acid) Degradation and Evaluation of Biological Re-polymerizationYoungpreda A., Panyachanakul T., Kitpreechavanich V., Sirisansaneeyakul S., Suksamrarn S., Tokuyama S., Krajangsang S.2017Journal of Polymers and the Environment
  25(4),pp. 1131-1139
  11
  4Solid state fermentation, storage and viability of Streptomyces similanensis 9X166 using agro-industrial substrates against Phytophthora palmivora-induced black rot disease in orchidsSakdapetsiri C., Fukuta Y., Aramsirirujiwet Y., Shirasaka N., Tokuyama S., Kitpreechavanich V.2019Biocontrol Science and Technology
  29(3),pp. 276-292
  2
  5Purification and characterization of extracellular β-xylosidase and β-glucosidase from aspergillus fumigatusKitpreechavanich V., Kitpreechavanich V., Hayashi M., Nagai S.1986Agricultural and Biological Chemistry
  50(7),pp. 1703-1711
  56
  6A comparative study of Thermomyces lanuginosus strains on thermostable xylanase productionKhucharoenphaisan K., Tokuyama S., Ratanakhanokchai K., Kitpreechavanich V.2009African Journal of Biotechnology
  8(8),pp. 1608-1614
  7
  7Utilization of non-rubber skim latex for poly(L-lactide)-degrading enzyme production by Actinomadura keratinilytica strain T16-1Worrathampitak S., Tokuyama S., Kitpreechavanich V., Sukkhum S.2016Chiang Mai Journal of Science
  43(5),pp. 1016-1026
  0
  8Production and characterization of raw starch degrading enzyme from a newly isolated thermophilic filamentous bacterium, Laceyella sacchari LP175Lomthong T., Chotineeranat S., Kitpreechavanich V.2015Starch/Staerke
  67(3-4),pp. 255-266
  20
  9Purification and Characterization of Extracellular β-Xylosidase and β-Glucosidase from Aspergillus fumigatusKitpreechavanich V., Nagai S., Hayashi M., Hayashi M.1986Agricultural and Biological Chemistry
  50(7),pp. 1703-1711
  3
  10Saccharopolyspora pathumthaniensis sp. nov., a novel actinomycetes isolated from termite guts (Speculitermes sp.)Sinma K., Ishida Y., Tamura T., Kitpreechavanich V., Tokuyama S.2011Journal of General and Applied Microbiology
  57(2),pp. 93-100
  11
  11Poly(L-lactide)-degrading enzyme from laceyella sacchari LP175: Cloning, sequencing, expression, characterization and its hydrolysis of poly(L-lactide) polymerLomthong T., Guicherd M., Cioci G., Duquesne S., Marty A., Lumyong S., Kitpreechavanich V.2019Chiang Mai Journal of Science
  46(3),pp. 417-430
  2
  12Poly(DL-lactide)-degrading enzyme production by immobilized Actinomadura keratinilytica strain T16-1 in a 5-L fermenter under various fermentation processesPanyachanakul T., Kitpreechavanich V., Tokuyama S., Krajangsang S.2017Electronic Journal of Biotechnology
  30,pp. 71-76
  11
  13Polycladomyces subterraneus sp. Nov., isolated from soil in ThailandManeewong N., Sakdapetsiri C., Suriyachadkun C., Shibata C., Tamura T., Tokuyama S., Kitpreechavanich V.2017International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  67(9),pp. 3323-3328
  1
  14Sericin separation from silk degumming wastewaterVaithanomsat P., Kitpreechavanich V.2008Separation and Purification Technology
  59(2),pp. 129-133
  70
  15Characterization of the thermostability of xylanase produced by new isolates of Thermomyces lanuginosusKhucharoenphaisan K., Tokuyama S., Kitpreechavanich V.2008ScienceAsia
  34(2),pp. 187-192
  8
  16Conversion of sugarcane shoots to reducing sugarsPhonoy S., Pitiyont B., kitpreechavanich V.2010World Academy of Science, Engineering and Technology
  65,pp. 367-369
  0
  17Evaluation of the waste from cassava starch production as a substrate for ethanol fermentation by Saccharomyces cerevisiaeAkaracharanya A., Kesornsit J., Leepipatpiboon N., Srinorakutara T., Kitpreechavanich V., Tolieng V.2011Annals of Microbiology
  61(3),pp. 431-436
  35
  18Purple guinea grass: Pretreatment and ethanol fermentationRatsamee S., Akaracharanya A., Leepipatpiboon N., Srinorakutara T., Kitpreechavanich V., Tolieng V.2012BioResources
  7(2),pp. 1891-1906
  6
  19Saccharification of unripe banana flour using microwave assisted starch degrading enzyme hydrolysis for development of wine and vinegar fermentationsThongpoem P., Chorum M., Rittisorn S., Saithong P., Permpool J., Kitpreechavanich V., Lomthong T.2021International Food Research Journal
  28(5),pp. 969-975
  0
  20Optimization of lactic acid production by pellet-form rhizopus oryzae in 3-l airlift bioreactor using response surface methodologyManeeboon T., Vanichsriratana W., Pomchaitaward C., Kitpreechavanich V.2010Applied Biochemistry and Biotechnology
  161(1-8),pp. 137-146
  15
  21Improved SSF-cellulosic ethanol production by the cellobiose fermenting yeast kluyveromyces marxianus G2-16-1Akaracharanya A., Krisomdee K., Tolieng V., Kitpreechavanich V., Tanasupawat S.2016Chiang Mai Journal of Science
  43(5),pp. 985-996
  2
  22Simultaneous production of l-lactic acid with high optical activity and a soil amendment with food waste that demonstrates plant growth promoting activityKitpreechavanich V., Hayami A., Talek A., Chin C., Tashiro Y., Sakai K.2016Journal of Bioscience and Bioengineering
  122(1),pp. 105-110
  15
  23Sodium hydroxide-steam explosion treated oil palm empty fruit bunch: Ethanol production and co-fermentation with cane molassesWeeraphan T., Tolieng V., Kitpreechavanich V., Tanasupawat S., Akaracharanya A.2016BioResources
  11(3),pp. 7849-7858
  2
  24Enhanced production of raw starch degrading enzyme using agro-industrial waste mixtures by thermotolerant Rhizopus microsporus for raw cassava chip saccharification in ethanol productionTrakarnpaiboon S., Srisuk N., Piyachomkwan K., Sakai K., Kitpreechavanich V.2017Preparative Biochemistry and Biotechnology
  47(8),pp. 813-823
  9
  25Optimization, purification and characterization of β-xylanase by a novel thermotolerant strain of microbispora siamensis, DMKUA 245TBoondaeng A., Krajangsang S., Trakunjae C., Lomthong T., Lomthong T., Tokuyama S., Kitpreechavanich V.2018Chiang Mai Journal of Science
  45(6),pp. 2267-2282
  1
  26Purification and characterization of a thermostable xylanase from saccharopolyspora pathumthaniensis S582 Isolated from the gut of a termiteSinma K., Khucharoenphaisan K., Kitpreechavanich V., Tokuyama S.2011Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
  75(10),pp. 1957-1963
  22
  27Solidstatefermentationforpoly(L-lactide)-degradingenzymeproduction by Laceyella sacchari LP175 in aerated tray reactor and its hydrolysis of poly (lactide) polymerLomthong T., Areesirisuk A., Suphan S., Panyachanakul T., Krajangsang S., Kitpreechavanich V.2021Agriculture and Natural Resources
  55(1),pp. 147-152
  4
  28Statistical screening of factors affecting glucoamylase production by a thermotolerant rhizopus microsporus tistr 3518 using plackett-burman designArnthong J., Wanitchaploy B., Sakai K., Sanglie J., Kitpreechavanich V.2010African Journal of Biotechnology
  9(43),pp. 7312-7316
  9
  29Enhanced of high level of β-xylosidase with β-xylanase production by co-culturing of Bacillus strains from rice straw using response surface methodologyTrakunjae C., Sukkhum S., Kitpreechavanich V.2015Chiang Mai Journal of Science
  42(4),pp. 822-839
  1
  30Enhancement of poly(L-lactide)-degrading enzyme production by Laceyella sacchari LP175 using agricultural crops as substrates and its degradation of poly(L-lactide) polymerLomthong T., Lomthong T., Hanphakphoom S., Kongsaeree P., Srisuk N., Guicherd M., Cioci G., Duquesne S., Marty A., Kitpreechavanich V.2017Polymer Degradation and Stability
  143,pp. 64-73
  9
  31Planotetraspora kaengkrachanensis sp. nov. and Planotetraspora phitsanulokensis sp. nov., isolated from soilSuriyachadkun C., Suriyachadkun C., Chunhametha S., Thawai C., Tamura T., Potacharoen W., Kirtikara K., Sanglier J.J., Sanglier J.J., Kitpreechavanich V.2010International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  60(9),pp. 2076-2081
  1
  32Herbidospora sakaeratensis sp. nov., isolated from soil, and reclassification of streptosporangium claviforme as a later synonym of Herbidospora cretaceaBoondaeng A., Suriyachadkun C., Ishida Y., Tamura T., Tokuyama S., Kitpreechavanich V.2011International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  61(4),pp. 777-780
  8
  33Selection and production of insoluble xylan hydrolyzing enzyme by newly isolated thermomyces lanuginosusKhonzue P., Khucharoenphaisan K., Srisuk N., Kitpreechavanich V.2011African Journal of Biotechnology
  10(10),pp. 1880-1887
  1
  34Microbispora siamensis sp. nov., a thermotolerant actinomycete isolated from soilBoondaeng A., Ishida Y., Tamura T., Tokuyama S., Kitpreechavanich V.2009International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  59(12),pp. 3136-3139
  20
  35New insight into thermo-solvent tolerant lipase produced by Streptomyces sp. A3301 for re-polymerization of poly (DL-lactic acid)Panyachanakul T., Lomthong T., Lorliam W., Prajanbarn J., Tokuyama S., Kitpreechavanich V., Krajangsang S.2020Polymer
  204
  3
  36Statistical optimization of activity and stability of β-xylanase produced by newly isolated Thermomyces lanuginosus THKU-49 using central composite designKhucharoenphaisan K., Tokuyama S., Kitpreechavanich V.2008African Journal of Biotechnology
  7(20),pp. 3599-3602
  9
  37Sinosporangium siamense sp. nov., isolated from soil and emended description of the genus SinosporangiumSuriyachadkun C., Suriyachadkun C., Ngaemthao W., Chunhametha S., Thawai C., Sanglier J., Kitpreechavanich V.2014International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  64(PART 8),pp. 2828-2833
  1
  38Development of biodegradation process for Poly(DL-lactic acid)degradation by crude enzyme produced by Actinomadura keratinilytica strain T16-1Panyachanakul T., Sorachart B., Lumyong S., Lorliam W., Kitpreechavanich V., Krajangsang S.2019Electronic Journal of Biotechnology
  40,pp. 52-57
  16
  39Production of pectinases from Rhizopus sp. in solid substratesChitradon L., Chitradon L., Mahakhan P., Mahakhan P., Poonpairoj P., Poonpairoj P., Kitpreechavanich V., Kitpreechavanich V., Lotong N., Lotong N.1996Progress in Biotechnology
  14(C),pp. 853-860
  3
  40Regeneration and retention of NADP (H) for xylitol production in an ionized membrane reactorKitpreechavanich V., Nishio N., Hayashi M., Nagai S.1985Biotechnology Letters
  7(9),pp. 657-662
  23
  41Kineococcus mangrovi sp. nov., isolated from mangrove sedimentDuangmal K., Muangham S., Mingma R., Yimyai T., Srisuk N., Kitpreechavanich V., Matsumoto A., Takahashi Y.2016International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  66(3),pp. 1230-1235
  4
  42L-Lactic acid production from liquefied cassava starch by thermotolerant Rhizopus microsporus: Characterization and optimizationTrakarnpaiboon S., Srisuk N., Piyachomkwan K., Yang S., Kitpreechavanich V.2017Process Biochemistry
  63,pp. 26-34
  20
  43Application of raw starch degrading enzyme from Laceyella sacchari LP175 for development of bacterial cellulose fermentation using colored rice as substrateNoree S., Tongdang C., Sujarit K., Chamdit S., Thongpool V., Trakarnpaiboon S., Khunnamwong P., Kitpreechavanich V., Lomthong T.20213 Biotech
  11(3)
  3
  44Microbispora corallina sp. nov., a new species of the genus Microbispora isolated from Thai soilNakajima Y., Kitpreechavanich V., Suzuki K., Kudo T.1999International Journal of Systematic Bacteriology
  49(4),pp. 1761-1767
  96
  45Induction and repression of β-Xylanase of Thermomyces lanuginosus TISTR 3465Khucharoenphaisan K., Tokuyama S., Ratanakhanokchai K., Kitpreechavanich V.2010Pakistan Journal of Biological Sciences
  13(5),pp. 209-215
  8
  46Characterization and evaluated storage viability of strain, Bacillus velezensis PGA106 for growth promotion and biocontrol of fusarium wilt in tomatoSiripornvisal S., Siripornvisal S., Lomthong T., Srisuk N., Tokuyama S., Kitpreechavanich V.2021Chiang Mai Journal of Science
  48(1),pp. 1-12
  0
  47Purification and characterization of three β-glycosidases exhibiting high glucose tolerance from Aspergillus niger ASKU28Thongpoo P., Srisomsap C., Chokchaichamnankit D., Kitpreechavanich V., Svasti J., Svasti J., Kongsaeree P.2014Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
  78(7),pp. 1167-1176
  12
  48Simultaneous saccharification and fermentation of L-(+)-lactic acid production from liquefied cassava starch by immobilized rhizopus oryzae in a 3 L airlift fermenterTrakarnpaiboon S., Praneetrattananon S., Kitpreechavanich V.2018Chiang Mai Journal of Science
  45(1),pp. 77-91
  2
  49Production of raw starch degrading enzyme by the thermophilic filamentous bacterium Laceyella sacchari LP175 and its application for ethanol production from dried cassava chipsLomthong T., Lertwattanasakul N., Kitpreechavanich V.2016Starch/Staerke
  68(11-12),pp. 1264-1274
  15
  50Enhancement of Lactic Acid Production from Kitchen Refuse by Rhizopus oryzae KPS 106 Immobilized on Loofa SpongePraneetrattananon S., Wakisaka M., Shirai Y., Kitpreechavanich V.2005Japan Journal of Food Engineering
  6(2),pp. 121-131
  2
  51A novel poly (L-lactide) degrading actinomycetes isolated from Thai forest soil, phylogenic relationship and the enzyme characterizationSukkhum S., Tokuyama S., Tamura T., Kitpreechavanich V.2009Journal of General and Applied Microbiology
  55(6),pp. 459-467
  33
  52Very high Gravity (VHG) Bioethanol Production Using Modified Simultaneous Saccharification and Fermentation of Raw Cassava Chips with Molasses by Kluyveromyces marxianus DMKU-KS07Lomthong T., Netprasom P., Kancharu N., Jitmala K., Areesirisuk A., Trakarnpaiboon S., Kitpreechavanich V.2020Waste and Biomass Valorization
  6
  53Degradation of poly(Butylene succinate) and poly(butylene succinate)/poly(lactide) blends using serine protease produced from laceyella sacchari LP175Samaimai S., Krajangsang S., Kitpreechavanich V., Borthong J., Lomthong T.2021Trends in Sciences
  18(20)
  0
  54Comparative Characterization of l-Lactic Acid-Producing Thermotolerant Rhizopus FungiKitpreechavanich V., Maneeboon T., Kayano Y., Sakai K.2008Journal of Bioscience and Bioengineering
  106(6),pp. 541-546
  27
  55Molecular cloning and sequencing of raw starch degrading gene from laceyella sacchari LP175 and its functional expression in escherichia coliLomthong T., Lomthong T., Chotineeranat S., Cioci G., Laville E., Duquesne S., Choowongkomon K., Marty A., Kitpreechavanich V.2018Chiang Mai Journal of Science
  45(4),pp. 1634-1648
  5
  56Co-production of poly(l-lactide)-degrading enzyme and raw starch-degrading enzyme by Laceyella sacchari LP175 using agricultural products as substrate, and their efficiency on biodegradation of poly(l-lactide)/thermoplastic starch blend filmLomthong T., Hanphakphoom S., Yoksan R., Kitpreechavanich V.2015International Biodeterioration and Biodegradation
  104,pp. 401-410
  17
  57Pectinases from Rhizopus sp. efficient in enhancing the hydrolyzation of raw cassava starch: Purification and characterizationChitradon L., Poonpairoj P., Mahakhan P., Kitpreechavanich V., Lotong N.1996Progress in Biotechnology
  14(C),pp. 715-722
  3
  58Sugarcane leaves: Pretreatment and ethanol fermentation by Saccharomyces cerevisiaeJutakanoke R., Leepipatpiboon N., Tolieng V., Kitpreechavanich V., Srinorakutara T., Akaracharanya A.2012Biomass and Bioenergy
  39,pp. 283-289
  44
  59Poly(l-lactide)-Degrading Enzyme Production by Laceyella sacchari LP175 Under Solid State Fermentation Using Low Cost Agricultural Crops and Its Hydrolysis of Poly(l-lactide) FilmLomthong T., Yoksan R., Lumyong S., Kitpreechavanich V.2020Waste and Biomass Valorization
  11(5),pp. 1961-1970
  7
  60Progress in rhizopus taxonomy and production of l-lactic acidTrakarnpaiboon S., Suwannarach N., Siripornvisal S., Kitpreechavanich V.2021Chiang Mai Journal of Science
  48(3),pp. 760-773
  0
  61Characterization of poly(L-lactide)-degrading enzyme produced by thermophilic filamentous bacteria Laceyella sacchari LP175Hanphakphoom S., Maneewong N., Sukkhum S., Tokuyama S., Kitpreechavanich V.2014Journal of General and Applied Microbiology
  60(1),pp. 13-22
  36
  62Antagonistic activity of endo-β-1,3-glucanase from a novel isolate, Streptomyces sp. 9X166, against black rot in orchidsSakdapetsiri C., Fukuta Y., Aramsirirujiwet Y., Shirasaka N., Kitpreechavanich V.2016Journal of Basic Microbiology
  56(5),pp. 469-479
  7
  63Potential of Recombinant Raw Starch-Degrading Enzyme from Escherichia coli for Sugar Syrup and Bioethanol Productions Using Broken Rice Powder as SubstrateLomthong T., Saelee K., Trakarnpaiboon S., Siripornvisal S., Kitpreechavanich V.2021Starch/Staerke
  0
  64Conversion of D-xylose into xylitol by xylose reductase from Candida pelliculosa coupled with the oxidoreductase system of methanogen strain HUKitpreechavanich V., Kitpreechavanich V., Hayashi M., Nishio N., Nagai S.1984Biotechnology Letters
  6(10),pp. 651-656
  31
  65Growth, glucoamylase, pigments and monacolin K production on rice solid culture in flask and koji chamber using monascus sp. KB9Subsaendee T., Kitpreechavanich V., Yongsmith B.2014Chiang Mai Journal of Science
  41(5-1),pp. 1044-1057
  5
  66High Loading Degradation of Poly(lactide)/Thermoplastic Starch Blend Film Using Mixed-Enzymes Produced by Fed-Batch Culture of Laceyella sacchari LP175Lomthong T., Samaimai S., Yoksan R., Krajangsang S., Kitpreechavanich V.2022Waste and Biomass Valorization
  0
  67Purification and characterization of a high-thermostable β-xylanase from newly isolated Thermomyces lanuginosus THKU-49Khucharoenphaisan K., Khucharoenphaisan K., Tokuyama S., Tokuyama S., Kitpreechavanich V., Kitpreechavanich V.2010Mycoscience
  51(6),pp. 405-410
  19
  68Actinomycetospora endophytica sp. Nov., isolated from wild orchid (podochilus microphyllus lindl.) in ThailandSakdapetsiri C., Ngaemthao W., Suriyachadkun C., Duangmal K., Kitpreechavanich V.2018International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  68(9),pp. 3017-3021
  3
  69Poly(L-Lactide)-degrading enzyme production by Actinomadura keratinilytica T16-1 in 3 L airlift bioreactor and its degradation ability for biological recycleSukkhum S., Tokuyama S., Kitpreechavanich V.2012Journal of Microbiology and Biotechnology
  22(1),pp. 92-99
  24
  70Production and development of vinegar fermentation from broken Riceberry rice using raw starch-degrading enzyme hydrolysisSangngern N., Puangnark T., Nguansangiam W., Saithong P., Kitpreechavanich V., Lomthong T.20203 Biotech
  10(12)
  4
  71Development of fermentation process for PLA-degrading enzyme production by a new thermophilic Actinomadura sp. T16-1Sukkhum S., Tokuyama S., Kitpreechavanich V.2009Biotechnology and Bioprocess Engineering
  14(3),pp. 302-306
  30
  72Sphaerisporangium krabiense sp. nov., isolated from soilSuriyachadkun C., Suriyachadkun C., Chunhametha S., Ngaemthao W., Tamura T., Kirtikara K., Sanglier J.J., Sanglier J.J., Kitpreechavanich V.2011International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  61(12),pp. 2890-2894
  5