Person Image

  Education

  • กส.บ. (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2512
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2514
  • D. Agr. (Agricultural Chemistry), University of Tokyo, JAPAN, 2522

  Expertise Cloud

  aerobic respirationAgri. ChemistryAgricultural chemical residuesAgricultural WastesAgro-Ecological Analysisagro-industrial by-productsArsenic Contaminated Sedimentatrazineatrazine/ residues/ maize/ stream sediment/ stream water/watershedAzospirillumbacterial isolationBangkokbiofertilizerbio-organic fertilizerchipsCommunity developmentcompositioncompostcompostingconstruction of ontologycriteriaDGGEenzyme activitiesheavy metalsherbicidehydrocarbon-degrading bacteriaknowledge managementlubricant contaminated soilmaizeMicrobial diversityMulberryN-2-fixationNakhon Pathom Provincenitrogen fixationontologyOntology constructionorganic fertilizerorganic matter decompositionParticipatory ApproachpathogensPeri-Urban AreasPGPRPineappleplant productionReservoirresiduesrice huskrice productionRice production ontologyrice-production ontologyRoot rotRPORulessewage sludgesoilSoil propertiesSoil sedimentstepwise discriminant function analysisstream watersugar millsurface waterSustainable Agriculturetomatotoxicity/ atrazine/ herbicide/ duckweedtransportUtilizationwasteWaste Management for AgricultureWater qualitywatershedwmr 787-8แคดเมียมจังหวัดนครปฐมดินกรดดินเค็มดินปนเปื้อน (Contaminated soil)ดินปลูกข้าวดินร่วนปนทรายดินริมถนนดูดซับตกค้างตะกอนดินตะกั่วเทคโนโลยีที่เหมาะสมน้ำท่าน้ำเสียนิเวศนเกษตรผักผักเศรษฐกิจ (Economic vegetables)พัฒนาชุมชนพื้นที่ชายขอบเมืองพื้นที่ชุมชนเมืองพุสวรรค์โพลีแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polyaromaticลุ่มน้ำลุ่มน้ำห้วยกะโปะโลหะหนัก (Heavy metal)สงกะสีสังกะสีอะทราซีน

  Interest

  Waste Management for Agriculture, Agri. Chemistry

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1pH-dependent release of cadmium, copper, and lead from natural and sludge-amended soilsSukreeyapongse O., Holm P.E., Strobel B.W., Panichsakpatana S., Magid J., Hansen H.C.B.2002Journal of Environmental Quality
  31(6),pp. 1901-1909
  129
  2Co-composting of filter cake and bagasse; by-products from a sugar millMeunchang S., Panichsakpatana S., Weaver R.2005Bioresource Technology
  96(4),pp. 437-442
  124
  3The selection of mixed microbial inocula in environmental biotechnology: Example using petroleum contaminated tropical soilsSupaphol S., Panichsakpatana S., Trakulnaleamsai S., Tungkananuruk N., Roughjanajirapa P., O'Donnell A.G.2006Journal of Microbiological Methods
  65(3),pp. 432-441
  52
  4Tomato growth in soil amended with sugar mill by-products compostMeunchang S., Panichsakpatana S., Weaver R.W.2006Plant and Soil
  280(1-2),pp. 171-176
  28
  5Influence of bulking agents and microbial activator on thermophilic aerobic transformation of sewage sludgePasda N., Limtong P., Oliver R., Montange D., Panichsakpatana S.2005Environmental Technology
  26(10),pp. 1127-1136
  15
  6Nitrogen fixation in paddy soils: I. factors affecting n2 fixationWada H., Panichsakpatana S., Kimura M., Takai Y.1978Soil Science and Plant Nutrition
  24(3),pp. 357-365
  14
  7Ontology development: A case study for thai riceThunkijjanukij A., Kawtrakul A., Panichsakpatana S., Veesommai U.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(3),pp. 594-604
  13
  8Phylogenetic and physiological characterization of indigenous azospirillum isolates in ThailandMeunchang S., Meunchang S., Panichsakpatana S., Ando S., Yokoyama T.2004Soil Science and Plant Nutrition
  50(3),pp. 413-421
  12
  9Inoculation of sugar mill by-products compost with N2-fixing bacteriaMeunchang S., Panichsakpatana S., Weaver R.W.2005Plant and Soil
  271(1-2),pp. 219-225
  11
  10Organic debris as micro-site for nitrogen fixationWada H., Panichsakpatana S., Kimura M., Takai Y.1979Soil Science and Plant Nutrition
  25(3),pp. 453-456
  11
  11Evaluation of Bangkok sewage sludge for possible agricultural usePasda N., Panichsakpatana S., Limtong P., Oliver R., Montange D.2006Waste Management and Research
  24(2),pp. 167-174
  10
  12Influences of organic debris and rice root on the nitrogen fixation in the submerged soilKimura M., Panichsakpatana S., Wada H., Takai Y.1979Soil Science and Plant Nutrition
  25(4),pp. 637-640
  7
  13Nitrogen fixation in paddy soils: Ii. a model experiment for paddy soilPanichsakpatana S., Wada H., Kimura M., Takai Y.1978Soil Science and Plant Nutrition
  24(3),pp. 367-373
  5
  14Nitrogen leaching from soil treated with sludgeSukreeyapongse O., Panichsakpatana S., Thongmarg J.2001Water Science and Technology
  44(7),pp. 145-150
  4
  15Nitrogen fixation in paddy soils: III. n2fixation and its active-sites in soil and rhizospherePanichsakpatana S., Wada H., Kimura M., Takai Y.1979Soil Science and Plant Nutrition
  25(2),pp. 165-171
  4
  16Quantitative estimation of decomposition process of plant debris in paddy field: ii. amounts and c/n ratios of plant debris in tropical paddy soilsKimura M., Watanabe I., Watanabe I., Patcharapreecha P., Patcharapreecha P., Panichsakpatana S., Panichsakpatana S., Wada H., Wada H., Takai Y.1990Soil Science and Plant Nutrition
  36(1),pp. 33-42
  2
  17Developing rules and criteria for rice ontology constructionThunkijjanukij A., Kawtrakul A., Panichsakpatana S., Veesommai U.2009International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies
  4(1-2),pp. 54-64
  1
  18Application of n2/ar ratio method for n2fixation studies in submerged soilWada H., Panichsakpatana S., Kimura M., Takai Y.1979Soil Science and Plant Nutrition
  25(3),pp. 449-452
  0
  19Erratum: 'Evaluation of Bangkok sewage sludge for possible agricultural use' (Waste Management and Research (2006) vol. 24 (3) (169-172))Pasda N., Panichsakpatana S., Limtong P., Oliver R., Montange D.2006Waste Management and Research
  24(3),pp. 296-297
  0
  20Effects of Azospirillum on germination and seedling growth of commercial sweet corn varieties Insee 2 and Hi-Brix 3Prongjunthuek K., Prongjunthuek K., Meunchang P., Panichsakpatana S.2019Songklanakarin Journal of Science and Technology
  41(4),pp. 838-845
  0