Person Image

  Education

  • วศ.บ.(ไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2519
  • วศ.ม.(ไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2527
  • D.Eng (Information Engineering ), Nagoya University , JAPAN, 2534

  Expertise Cloud

  AgricultureaquacultureAutomatic translationBasic elementsCollaborative knowledgeConcept annotationcriteriadata interoperability blueprintdata landscapedata standardizationDigital ecosystemDissolved oxygenDocument RetrievalDomain-specific ontologiesEcosystemEcosystemsExpert SystemField serverfish kill mitigationFloating platformsHealth careHealthcare servicesinformation extractioninformation logisticInformation managementinformation retrievalKey technologiesKnowledge based systemsKnowledge engineeringKnowledge ManagementKnowledge management systemKnowledge processingKnowledge resourceKnowledge serviceKnowledge ServicesKnowledge sourceslake managementLakesLanguage engineeringLaws and legislationLegal documentsLocal communityMetadataMobile computingMultilingual legal documents collectionnatural language processingNetwork managementOne stopone-stop-shop knowledge accessibilityontologyontology based information exchangeOntology engineeringOntology-basedOntology-based entity alignmentpatient empowermentPersonalized knowledge servicesPhilippinesPlatform for law comparisonQuery processingQuestion classificationQuestion-Answering SystemRelevant documentsResource managementsensor networkSensor networksText processingUbiquitous ServiceUbiquitous servicesWagesWater quality parametersWeb crawlerWireless network systemsการบริหารและจัดการความรู้ข้อมูลการเกษตรข้อมูลเซนเซอร์ข้อมูลด้านกฎหมายข้อมูลด้านเศรษฐกิจข้าวคลังความรู้ข้าวบนไซเบอร์ความมั่นคงความรู้ความรู้เชิงประจักษ์ความรู้อิงบริบทความรู้อิงสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้เครือข่ายฐานข้อมูลเครื่องมือจัดหาและจัดการความรู้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรฐานความรู้ทางภาษาตาบอดทักษะการสื่อสารเทคนิคการประมวลความรู้ธนาคารความรู้ข้าวอิเล็กทรอนิกส์บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพระบบการจัดเก็บข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพระบบฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพเว็บท่าความรู้

  Interest

  Natural Language Processing, Expert System, Artificial Intelligence

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 41 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 36 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 52 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 31 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 3 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1BioCaster: Detecting public health rumors with a Web-based text mining systemCollier N., Collier N., Doan S., Kawazoe A., Goodwin R.M., Goodwin R.M., Conway M., Tateno Y., Ngo Q.H., Dien D., Kawtrakul A., Takeuchi K., Shigematsu M., Taniguchi K.2008Bioinformatics
  24(24),pp. 2940-2941
  182
  2A multilingual ontology for infectious disease surveillance: Rationale, design and challengesCollier N., Kawazoe A., Jin L., Shigematsu M., Dien D., Barrero R.A., Takeuchi K., Kawtrakul A.2006Language Resources and Evaluation
  40(3-4),pp. 405-413
  46
  3An ontology-driven system for detecting global health eventsCollier N., Goodwin R.M., Mccrae J., Doan S., Kawazoe A., Conway M., Kawtrakul A., Takeuchi K., Dien D.2010Coling 2010 - 23rd International Conference on Computational Linguistics, Proceedings of the Conference
  2,pp. 215-222
  29
  4Ontology Engineering and Knowledge Services for Agriculture DomainKawtrakul A.2012Journal of Integrative Agriculture
  11(5),pp. 741-751
  29
  5Enabling future education with smart servicesTantatsanawong P., Kawtrakul A., Lertwipatrakul W.2011Proceedings - 2011 Annual SRII Global Conference, SRII 2011
  ,pp. 550-556
  18
  6A semantic web framework to support knowledge management in chronic disease healthcareBuranarach M., Supnithi T., Chalortham N., Khunthong V., Varasai P., Kawtrakul A., Kawtrakul A.2009Communications in Computer and Information Science
  46,pp. 164-170
  15
  7Automatic building of an ontology on the basis of text corpora in ThaiImsombut A., Kawtrakul A.2008Language Resources and Evaluation
  42(2),pp. 137-149
  11
  8Backward transliteration for Thai document retrievalKawtrakul A., Deemagarn A., Thumkanon C., Khantonthong N., McFetridge P.1998IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems - Proceedings
  ,pp. 563-566
  11
  9AgriVillage: 3D multi-language Internet game for fostering agriculture environmental awarenessYongyuth P., Prada R., Nakasone A., Kawtrakul A., Prendinger H.2010Proceedings of the International Conference on Management of Emergent Digital EcoSystems, MEDES'10
  ,pp. 145-152
  10
  10Ontology development: A case study for thai riceThunkijjanukij A., Kawtrakul A., Panichsakpatana S., Veesommai U.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(3),pp. 594-604
  9
  11The utilization of closing algorithm and heuristic information for broken character segmentationPeerawit W., Yingsaeree W., Kawtrakul A.20042004 IEEE Conference on Cybernetics and Intelligent Systems
  ,pp. 774-778
  9
  12Deployment of a wireless sensor network for aquaculture and lake resource managementDel Rosario J.M., Mateo G.C., Villanueva M.M.F., Chua R., Chua R., Favila C., Libatique N.J.C., Libatique N.J.C., Tangonan G.L., Tangonan G.L., Guico M.L., Pineda C., Pineda C., Rodil C., Garabiles D., Conti N., Tadina R., Iwata H., Kawtrakul A.2011International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications
  ,pp. 433-438
  8
  13Driving connected government implementation with marketing strategies and context-aware service designKawtrakul A., Kawtrakul A., Pusittigul A., Ujjin S., Lertsuchatavanich U., Andres F.2013Proceedings of the European Conference on e-Government, ECEG
  ,pp. 265-275
  8
  14Ontology based orchid knowledge platform for knowledge services in orchid clusterSupnithi T., Paiboonrat P., Buranarach M., Kawtrakul A., Sangtien S., Lekawatana S., Intalak A., Choptham W.2011Proceedings - 2011 Annual SRII Global Conference, SRII 2011
  ,pp. 540-549
  7
  15Development of service systems to support diabetes patient self-management using a personalized service frameworkBuranarach M., Thatphithakkul N., Kawtrakul A., Wongrochananan S., Kulnawan N., Jiamjarasrangsi W.2011Proceedings - 2011 Annual SRII Global Conference, SRII 2011
  ,pp. 363-370
  7
  16Beyond knowledge management: Knowledge services innovationKawtrakul A.2012Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  6411 LNCS,pp. 9-15
  7
  17A framework of NLP based information tracking and related knowledge organizing with topic mapsKawtrakul A., Yingsaeree C., Andres F.2007Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  4592 LNCS,pp. 272-283
  7
  18A history of AI research and development in Thailand: Three periods, three directionsKawtrakul A., Praneetpolgrang P.2014AI Magazine
  35(2),pp. 83-92
  5
  19Problems-solving map extraction with collective intelligence analysis and language engineeringKawtrakul A., Kawtrakul A., Pechsiri C., Rajbhandari S., Andres F., Andres F.2009Information Retrieval in Biomedicine: Natural Language Processing for Knowledge Integration
  ,pp. 325-343
  5
  20Moving fast forward to national data standardizationKawtrakul A., Mulasastra I., Khampachua T., Ruengittinun S.2011Proceedings of the European Conference on e-Government, ECEG
  ,pp. 643-653
  5
  21Personal warning service for pest management using a crop calendar and BUS modelKawtrakul A., Tippayarak P., Andres F., Ujjin S.20157th International ACM Conference on Management of Computational and CollEctive Intelligence in Digital EcoSystems, MEDES 2015
  ,pp. 242-249
  4
  22Development of an expert system for personalized crop planningKawtrakul A., Amorntarant R., Chanlekha H.20157th International ACM Conference on Management of Computational and CollEctive Intelligence in Digital EcoSystems, MEDES 2015
  ,pp. 250-257
  4
  23Building an annotated corpus for text summarization and question answeringVarasai P., Pechsiri C., Sukvari T., Satayamas V., Kawtrakul A.2008Proceedings of the 6th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2008
  ,pp. 3427-3434
  4
  24Mining causality for explanation knowledge from textPechsiri C., Kawtrakul A.2007Journal of Computer Science and Technology
  22(6),pp. 877-889
  4
  25Thai text coherence structuring with coordinating and subordinating relations for text summarizationSukvaree T., Kawtrakul A., Caelen J.2007Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  4635 LNAI,pp. 453-466
  3
  26Mining causality knowledge from textual dataPechsiri C., Kawtrakul A., Piriyakul R.2006Proceedings of the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications, AIA 2006
  ,pp. 85-90
  3
  27Development of an information integration and knowledge fusion platform for spatial and time based advisory services: Precision farming as a case studyKawtrakul A., Khunthong V., Suktarachan M., Lertsuchatavanich U., Puusittikul A., Tiendee S., Ujjin S.2014Annual SRII Global Conference, SRII
  ,pp. 241-248
  3
  28Towards automatic multilevel indexing for Thai text information retrievalKawtrakul A., Thumkanon C.1998IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems - Proceedings
  ,pp. 551-554
  3
  29Automatic lexico-semantic frames acquisition from syntactic parsed tree by using clustering and combining techniquesSirikayon C., Kawtrakul A.2007Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  4743 LNCS,pp. 203-213
  3
  30Dependency parsing with lattice structures for resource-poor languagesSudprasert S., Kawtrakul A., Boitet C., Berment V.2009IEICE Transactions on Information and Systems
  E92-D(10),pp. 2122-2136
  3
  31Development of a personalized knowledge portal to support diabetes patient self-managementBuranarach M., Phetsawat R., Wongrochananan S., Thatphithakkul N., Phienphanich P., Kulnawan N., Supnithi T., Kawtrakul A., Jiamjarasrangsi W.2010Proceedings of the International Conference on Management of Emergent Digital EcoSystems, MEDES'10
  ,pp. 205-206
  3
  32Delay-Tolerant mobile network protocol for rice field monitoring using wireless sensor networksGuitton A., Guitton A., Andres F., Cardoso J.L., Kawtrakul A., Barbin S.E.2015Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
  9637
  3
  33AgriVillage: A game to foster awareness of the environmental impact of agriculturePrada R., Prendinger H., Yongyuth P., Yongyuth P., Nakasoneb A., Kawtrakulc A.2014Computers in Entertainment
  12(2)
  2
  34Thai legal term correction using random forests with outside-the-sentence featuresYamakoshi T., Satayamas V., Chanlekha H., Ogawa Y., Komamizu T., Kawtrakul A., Toyama K.2019Proceedings of the 33rd Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, PACLIC 2019
  ,pp. 279-287
  2
  35Creating multi-level class hierarchy for question classification with NP analysis and wordnetBakhtyar M., Bakhtyar M., Kawtrakul A., Kawtrakul A., Baber J., Baber J., Doudpota S.M.2012Journal of Digital Information Management
  10(6),pp. 379-388
  2
  36Bringing farmers to the market with 3-reforms and 3-platform technologiesKawtrakul A., Kawtrakul A., Khunthong V., Suksaengsri T., Varasai P., Poyai A., Sartsatit S., Pusittigul A., Lohapiyaphan K., Tongnoy S., Pokawattana D., Narkwiboonwong W.2009ASABE - 7th World Congress on Computers in Agriculture and Natural Resources 2009, WCCA 2009
  ,pp. 249-253
  2
  37Rule-based middle-level character detection for simplifying Thai document layout analysisYingsaeree C., Kawtrakul A.2005Proceedings of the International Conference on Document Analysis and Recognition, ICDAR
  2005,pp. 888-892
  2
  38Ontology Driven K-Portal construction and K-service provisionKawtrakul A., Pechsiri C., Permpool T., Thamvijit D., Sornprasert P., Yingsaeree C., Suktarachan M.2006Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2006
  ,pp. 2335-2340
  2
  39Development of a rice watch system for strategic planning in rice markets and servicesKawtrakul A., Raksapatcharawong M., Chanlekha H., Khunthong V., Suktarachan M., Pinchongskuldit A., Puusittikul A., Ujjin S.2014Annual SRII Global Conference, SRII
  ,pp. 261-265
  1
  40Improving disaster responsiveness using a mix of social media and e-governmentKawtrakul A., Kawtrakul A., Mulasastra I., Chanlekha H., Rajbhandari S., Prathumchai K., Nagai M., Khunthong V.2012KEOD 2012 - Proceedings of the International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development
  ,pp. 423-426
  1
  41Workbench with authoring tools for collaborative multi-lingual ontological knowledge construction and maintenanceSuktarachan M., Thamvijit D., Rajbhandari S., Noikongka D., Mahasarakram P., Yongyuth P., Kawtrakul A., Sini M.2008Proceedings of the 6th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2008
  ,pp. 2501-2508
  1
  42A flexible approach to retrieve medicinal plant imagesAndres F., Dessaigne N., Kawtrakul A., Martinez J., Mouaddib N., Ono K.2000NII Journal
  (1),pp. 23-31
  1
  43Semantic tracking in peer-to-peer topic maps managementKawtrakul A., Yingsaeree C., Andres F.2007Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  4777 LNCS,pp. 54-69
  1
  44DiseaseMedia: An Information System for Helping Diagnosing and Treating Rice DiseasesChbeir R., Kawtrakul A., Laurent D., Spyratos N.2013Communications in Computer and Information Science
  146,pp. 71-80
  1
  45The strategic implementation of data interoperability for better health care services in thailandKawtrakul A., Kawtrakul A., Kijsanayotin B., Mulasastra I.2012Proceedings of the European Conference on e-Government, ECEG
  ,pp. 369-377
  1
  46Creating missing classes automatically to improve question classification in question answering systemsBakhtyar M., Bakhtyar M., Kawtrakul A., Kawtrakul A., Baber J., Baber J., Doudpota S.20127th International Conference on Digital Information Management, ICDIM 2012
  ,pp. 99-103
  1
  47SOFT WHEEL: An information system for optimizing rice productionKawtrakul A., Spyratos N.20168th International Conference on Management of Digital EcoSystems, MEDES 2016
  ,pp. 43-46
  1
  48Toward an enhancement of textual database retrieval using NLP techniquesKawtrakul A., Andres F., Ono K., Ketsuwan C., Pengphon N.2001Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  1959,pp. 176-189
  0
  49Thailand's transformation to c-government: Core challenges and roadmapKawtrakul A., Ruengittinun S., Rungrusamiwatanakul N., Khampachua T.2013E-Government Implementation and Practice in Developing Countries
  ,pp. 349-366
  0
  50A Platform Development for Multilingual Law Collection and Comparative-Law Support Services: ASEAN Laws as a Case StudySatayamas V., Kawtrakul A., Yamakoshi T.2020Communications in Computer and Information Science
  1197 CCIS,pp. 161-174
  0
  51Cloud-based personal health information broker for emergency medical servicesKawtrakul A., Chanlekha H., Issariyakul T., Khunthong V.20179th International Conference on Management of Digital EcoSystems, MEDES 2017
  2017-January,pp. 188-193
  0
  52Towards Data-and-Innovation Driven Sustainable and Productive Agriculture: BIO-AGRI-WATCH as a Use Case StudyKawtrakul A., Chanlekha H., Waiyamai K., Kangkachit T., D'Orazio L., Kotzinos D., Laurent D., Spyratos N.2021Proceedings - 2021 IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2021
  ,pp. 3407-3415
  0
  53Towards development of a national blueprint for better and smarter healthcare services in ThailandKawtrakul A., Kawtrakul A., Sripanidkulchai K., Sahavechaphan N., Tanprasert C., Nithikethku K., Leangsuksun C., Kruthkul K., Sapsomboon B., Tantatsanawong P.2011Proceedings - 2011 Annual SRII Global Conference, SRII 2011
  ,pp. 371-377
  0
  54An investigation of information security as a service practice: Case study in healthcareVorakulpipat C., Siwamogsatham S., Kawtrakul A.2014International Journal of Computer Applications in Technology
  49(3-4),pp. 365-371
  0
  55Smart organization of agricultural knowledge The example of the AGROVOC Concept Server and AgropediaSini M., Rajbhandari S., Singh J., Keizer J., Prabhakar T.V., Kawtrakul A.2010Advances in Knowledge Organization
  12,pp. 322-326
  0
  56PrefaceKawtrakul A., Spyratos N., Tanaka Y.2014Communications in Computer and Information Science
  421 CCIS
  0
  57Information search, integration, and personalizationKawtrakul A., Laurent D., Spyratos N., Tanaka Y.2014Communications in Computer and Information Science
  421 CCIS
  0
  58Developing rules and criteria for rice ontology constructionThunkijjanukij A., Kawtrakul A., Panichsakpatana S., Veesommai U.2009International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies
  4(1-2),pp. 54-64
  0
  59The One-stop and multi-faceted observation data service for supporting an efficient environmental managementSahavechaphan N., Phengsuwan J., Harnsamut N., Aroonrua K., Ponhan J., Vannarat S., Kawtrakul A., Nagai M.2011Proceedings - 2011 Annual SRII Global Conference, SRII 2011
  ,pp. 522-529
  0
  60From CyberBrain to Q&A services: A development of question-answering services system for the farmer through the SMSKawtrakul A., Kawtrakul A., Suktarachan M., Rattanamanee P., Dizier P., Rodmanee S., Laovayanon S., Jenkollop D., Pusittigul A.2009ASABE - 7th World Congress on Computers in Agriculture and Natural Resources 2009, WCCA 2009
  ,pp. 389-395
  0
  61Rich lexical knowledge based Q&A System for ubiquitous knowledge serviceKawtrakul A., Suktarachan M., Khantonthong N., Thunkijjanukij A., Saint-Dizier P.2010CEUR Workshop Proceedings
  674
  0
  62Using Document Classification to Improve the Performance of a Plagiarism Checker: A Case for Thai language documentsSornsoontorn C., Rimcharoen S., Leelathakul N., Kawtrakul A., Ratanaworabhan P.2018ICSEC 2017 - 21st International Computer Science and Engineering Conference 2017, Proceeding
  ,pp. 219-223
  0
  63Data cleansing and preparation for moving toward electronic library repositoryKawtrakul A.2005Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  3815 LNCS,pp. 491-492
  0
  64Mining explanation knowledge from textual dataPechsiri C., Kawtrakul A., Piriyakul R.2006Proceedings of the Seventh IASTED International Conference on Advances in Computer Science and Technology
  ,pp. 322-327
  0
  65Thai Character Recognition by using Hybrid Techniques: Fuzzy C-Means and K-MeansLe-Wan P., Kawtrakul A.2003Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference
  ,pp. 269-276
  0