ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

2D resistivity imagingBarium-bearing glassCeramic CrucibleDensity (specific gravity)Dielectric propertyDried powderEarthquakeElectric furnacesElemental compositionsExplosivesFurnacesGlassGlass mixtureGlass samplesgroundwaterLaboratory scaleLight refractionmagmatic watermicrotremormicrozonationNEHRP site classificationNorthern ThailandOptical propertyOptoelectronic devicesoxygen isotopephase separationPIXEporphyryquartzQuartz sandRaman spectroscopyRefractive indexRefractometersresistivity scanning techniqueSandScanning electron microscopeScanning electron microscopySEM-EDSshallow groundwaterSilicate mineralssite effectSoda-based glassSpecific gravityStructure (composition)Synchrotron radiationTriassicTsunamiXASการเติมน้ำกลับเข้าแหล่งน้ำบาดาลการท่องเที่ยวการปนเปื้อนการปรับปรุงคุณภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนการสำรวจธรณีฟิสิกส์ในทะเลเขื่อนความเร็วเฉือนของชั้นดินคุณภาพน้ำเครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดอุทัยธานีเชิงสุขภาพดินดินถล่มทางน้ำโบราณธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาน้ำใต้ดินน้ำบาดาลน้ำพุร้อนโบราณวัตถุแผ่นดินไหวฝนหลวงพลอยเพทายเพชรฟิสิกส์ภัยแล้งภาคตะวันตกภูเก็ตรอยเลื่อนรอยเลื่อนในทะเลแร่วิทยา แร่อุตสาหกรรมลุ่มน้ำลำพระเพลิงโลหะหนักศักยภาพสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำใต้ดินแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นแหล่งน้ำพุร้อนแหล่งพุน้ำร้อนอัญมณีอันตรายจากแผ่นดินไหวอ่าวไทยอุตรดิตถ์อุทกธรณีวิทยาอุทกภัยอุทกวิทยา

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. ประหยัด นันทศีล, อาจารย์

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fscipyn@ku.ac.th

Tel.: 02-56255555 ต่อ 6464

นาย พงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์

ฝ่ายแผนพัฒนาและกายภาพ

E-Mail: fscipsw@ku.ac.th

Tel.: 25625555

ดร. กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

แผนและพัฒนา

E-Mail: fsciknr@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5444

ดร. วศินี อัศวเสรีเลิศ

วิชาการ

E-Mail: fsciwsn@ku.ac.th

Tel.:

ดร. ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: fscildt@ku.ac.th

Tel.: 022565444


Persons (ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. ประหยัด นันทศีล, อาจารย์

E-Mail: fscipyn@ku.ac.th Tel.02-56255555 ต่อ 6464

Avata

ดร. ภาณุ ตรัยเวช, อาจารย์

E-Mail: fscipntr@ku.ac.th Tel.0-2572-5555 ext 1412

Avata

ดร. ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์

E-Mail: fscisnpa@ku.ac.th Tel.025625444 ต่อ 646416

Avata

ดร. อิริค วิกูรู, นักวิจัย

E-Mail: fscierv@ku.ac.th Tel.025625555 ต่อ 1401-2


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 14 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 9 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 48 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 35 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 78 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 57 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 47 โครงการ)
 • ทุนนอก 289 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 268 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 59 โครงการ, อื่นๆ 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 315 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 142 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 173 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 49 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 37 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 9 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)