การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งถั่วเหลืองพร้อมบริโภคและผลิตภัณฑ์ จากถั่วเหลืองสำหรับสตรีวัยทอง

Publish Year International Journal 1
2015 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exKazuko Shimada, exYohei Omizu, exYuko Uemoto, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exChigen TSUKAMOTO, "Mechanism of DDMP-saponin degradation and maltol production in soymilk preparation", LWT - Food Science and Technology, ปีที่ 64, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 197-204
Publish Year International Conference 4
2014 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exYukiko Takahashi, exMegumi Murakami, exKazuki HARADA, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exKazuko SHIMADA5, exChigen TSUKAMOTO, "Changes of Composition and Content of Health Beneficial Components and Antioxidant Activity in Black and Yellow Soybean Seeds under Anaerobic Stress Soaking", The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014 , 12 - 13 มิถุนายน 2014
2013 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exMei Itabashi, exYukiko Takahashi, exYuya Takahashi, exKazuko Shimada, exWarunee Varanyanond, exChigen TSUKAMOTO, "Genetic Modification of Soybean Saponins Showing Health Beneficial and Undesirable Taste Characteristics: Changes of the Composition and Content in Soybean Processed Foods", TERPNET 2013: 11th International Meeting on Biosynthesis, Function and Biotechnology of Isoprenoids in Terrestial and Marine Organisms, 1 - 5 มิถุนายน 2013, Crete สาธารณรัฐเฮลเลนิก
2013 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exYohei Omizu, exYuya Takahashi, exMei Itabashi, exYukiko Takahashi, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exChigen TSUKAMOTO, exKazuko Shimada, "Relation between degradation of DDMP-saponins and maltol production during soyfood processing", AMERICAS:International Conference on Soybean Utilization 2013, 22 - 24 ตุลาคม 2013, Bento Gon?alves สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
2013 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.ประมวล ทรายทอง, exYuya Takahashi, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exChigen TSUKAMOTO, "Germinating and Fermenting Effect on Group A Saponin Component in Soybean", 1st Nong Khai Campus International Conference 2013 “Building up of the Research Based Knowledge for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region”, 17 - 19 กรกฎาคม 2013, หนองคาย ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2019 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, "ผลิตภัณฑ์ผงถั่วเหลืองเพาะงอกและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2019