โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้าวและคาร์โบไฮเดรต

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2010 exจุฑามาศ ต๊ะต้องใจ, inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Physicochemical properties and textile utilization of low- and moderate-substituted carboxymethyl rice starches with various amylose content", carbohydrate polymers, ปีที่ 2010, ฉบับที่ 81, มิถุนายน 2010, หน้า 377-384