Person Image

  Education

  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2563

  Expertise Cloud

  Arthrospira platensisBioequivalencebiological activityblack pepperBroilerbroiler chickencanine mammary cancercarotenoidcassava pulpcontrolled studycytokinedata analysisderivativediarrheadigestibilityDogdown regulationenrofloxacinenteroidEscherichia coli infectionfluorescein isothiocyanatefluorescence intensityglgAglycerolhydrogen peroxideimmunoblottingimmunofluorescenceimmunoglobulin enhancer binding proteinin vitro studyindigestible dextrininduceinterleukin 1betainterleukin 6interleukin 8Intestinal inflammationintestinal stem cellLactobacillusmalondialdehydematrigelmessenger RNAnonhumanNutritionnutritional statusoxidative stresspathogenesisPHA synthasePhaCPHBpigPolyhydroxybutyratePorcine enteroidpost hoc analysisprebioticprobioticprotein expressionprotein ZO1reactive oxygen metabolitereal time polymerase chain reactionRNA isolationsecretion (process)Seleniumsmall intestine epithsodium glucose cotransporter 1soluble fiberSynechocystis sp. PCC6803trehalosetumor necrosis factorWeaning pigletกระบวนการสร้างเม็ดตะกอนที่มากัญชงการกำจัดยาปฏิชีวนะการดัดแปรด้วยความร้อนชื้นการบำบัดน้ำเสียการย่อยได้การย่อยได้ของสารอาหารการย่อยสลายไมโครพลาสติกไก่เนื้อความเป็นพิษต่อเซลล์จากสาหร่ายขนาดเล็กกับแบคทีเรียเจลสมุนไพรชีวสมมูลเชื้อดื้อยาทิลมิโคซินบรรจุภัณฑ์อาหารแป้งมันสำปะหลังแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพพรีไบโอติกพอลิไฮดรอกซีบิวทีเรตโพรไบโอติกโฟโตเฟนตันแบบวิวิธพันธ์โฟโตเฟอเรดเฟนตันโภชนศาสตร์โภชนศาสตร์สัตว์มะเร็งเม็ดบีดส์ตรึงจุลินทรีย์ระบบกักกันทางชีวภาพสารปนเปื้อนสารเสริมสุกรสุนัข

  Interest

  Animal nutrition, Gastrointestinal physiology

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องเทคโนโลยีคาร์โบไฮเดรต ชั้น 5 อาคาร A3
   • ห้องศูนย์สัตว์ทดลอง ชั้น 1 อาคารฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถ
   • ห้องห้องของหน่วยสัตว์ทดลอง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
   • ห้องห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคาร์โบไฮเดรต ชั้น 5 อาคาร A3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Depsides and depsidones from the soil-derived fungus Aspergillus unguis PSU-RSPG204Phainuphong P., Rukachaisirikul V., Phongpaichit S., Sakayaroj J., Kanjanasirirat P., Borwornpinyo S., Akrimajirachoote N., Yimnual C., Muanprasat C.2018Tetrahedron
  74(39),pp. 5691-5699
  20
  2Inhibition of CFTR-mediated intestinal chloride secretion by a fungus-derived arthropsolide A: Mechanism of action and anti-diarrheal efficacyAkrimajirachoote N., Satitsri S., Sommart U., Rukachaisirikul V., Muanprasat C.2020European Journal of Pharmacology
  885
  5
  3Enhanced production of poly-3-hydroxybutyrate and carotenoids by Arthrospira platensis under combined glycerol and phosphorus supplementationSatchasataporn K., Duangsri C., Charunchaipipat W., Laloknam S., Burut-Archanai S., Burut-Archanai S., Powtongsook S., Powtongsook S., Akrimajirachoote N., Raksajit W.2022ScienceAsia
  48(5),pp. 509-517
  2
  4Piperine as potential therapy of post-weaning porcine diarrheas: an in vitro study using a porcine duodenal enteroid modelSatitsri S., Akrimajirachoote N., Nunta K., Ruennarong N., Amnucksoradej O., Muanprasat C.2023BMC Veterinary Research
  19(1)
  1
  5Characterization and Homology Modeling of Catalytically Active Recombinant PhaCAp Protein from Arthrospira platensisDuangsri C., Salminen T.A., Alix M., Kaewmongkol S., Akrimajirachoote N., Khetkorn W., Jittapalapong S., Mäenpää P., Incharoensakdi A., Incharoensakdi A., Raksajit W.2023Biology
  12(5)
  1
  6A New Benzo[6,7]oxepino[3,2-b] Pyridine Derivative Induces Apoptosis in Canine Mammary Cancer Cell LinesJianpraphat N., Supsavhad W., Ngernmeesri P., Siripattarapravat K., Soontararak S., Akrimajirachoote N., Phaochoosak N., Jermnak U.2024Animals
  14(3)
  0
  7Exogenous Trehalose Improves Growth, Glycogen and Poly-3-Hydroxybutyrate (PHB) Contents in Photoautotrophically Grown Arthrospira platensis under Nitrogen DeprivationMudtham N.A., Promariya A., Duangsri C., Maneeruttanarungroj C., Ngamkala S., Akrimajirachoote N., Powtongsook S., Powtongsook S., Salminen T.A., Raksajit W.2024Biology
  13(2)
  0