Person Image

  Education

  • Ph.D. (Agricultural Engineering), Purdue University, สหรัฐอเมริกา, 2550
  • M.S. (Agricultural Engineering), Purdue University, สหรัฐอเมริกา, 2546
  • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  porosityadult mortalityautomatic control systemCO2 concentrationComputational fluid dynamicsComputational Fluid Dynamics (CFD)Ct productDurian Husk Opening Machineeffective porosityEfficacy assessmentflour millsFumigationfumigation efficacyGas dynamicsgas pycnometergas tightnessgrain qualityGrain-processing facilityhaft-loss timehalf loss timeHalf-loss timeMethyl bromidePressurization testRespiration rateStructural fumigationSulfuryl fluorideTribolium castaneumการทดสอบความดันการรมยาการรมยามการลดลงของความดันการวัดความพรุนข้าวเปลือกความเข้มข้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นของก๊าซความชื้นสัมพัทธ์ความพรุนความพรุนยังผลความมิดชิดความหนืดค่าครึ่งชีวิตความดันคาร์บอนไดออกไซด์คุณภาพเมล็ดพันธุ์คุณภาพเมล็ดพืชเครื่องทำลายปฏิกริยาเครื่องปักต้นกล้าเครื่องผ่าทุเรียนเครื่องวัดโซ่อุปทานไซโลด้วงงวงข้าวโพดถั่วเขียวถั่วเหลืองเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Post-harvest technology)ไทยน้ำมันสบู่ดำไบโอดีเซลประสิทธิภาพการปักต้นกล้าพม่าพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์พืชพลังงานพืชอาหารฟอสฟีนมะละกอเมล็ดพันธุ์แมลงศัตรูในโรงเก็บยาสูบระดับการเข้าทาลายของแมลงระบบการให้อากาศแห้ง FlexiDry?ระบบควบคุมอัตโนมัติระบบหมักขยะ การหมักแบบใช้ออกซิเจน ขยะอินทรีย์ การกวนผสมระยะเวลากำจัดระยะเวลาที่ความเข้มข้นของก๊าซลดลงครึ่งหนระยะเวลาที่ความเข้มข้นของก๊าซลดลงครึ่งหนึ่งโรงเรือนโรงเรือนปลูกพืชโลจิสติกส์โลจิสติกส์และโซ่อุปทานโลหะฟอสไฟด์วิตามินดีวิธีการรมผลวิธีการรวมผลวิธีสุญญากาศเวลาที่ความเข้มข้นก๊าซลดลงครึ่งหนึ่งเศษเถ้าสบู่ดำสภาวะปิด, ความดันต่ำสภาวะปิดความดันต่ำสมการจลพลศาสตร์อันดับหนึ่งสมรรถนะเครื่องยนต์แสงยูวีเห็ดอบแห้งอัตราการตายของแมลงอัตราการลดลงของความดันอัตราการหายใจอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมอาหาร

  Interest

  Stored product protection, Fumigation, Grain Storage, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Post-harvest technology)

  Administrative Profile


  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 8 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 6 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (74)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Rapid sensing of internal browning in whole apples using a low-cost, low-field proton magnetic resonance sensorChayaprasert W., Stroshine R.2005Postharvest Biology and Technology
  36(3),pp. 291-301
  43
  2Effects of internal browning and watercore on low field (5.4 MHz) proton magnetic resonance measurements of T2 values of whole applesCho B., Chayaprasert W., Stroshine R.2008Postharvest Biology and Technology
  47(1),pp. 81-89
  32
  3Development and validation of Computational Fluid Dynamics models for precision structural fumigationChayaprasert W., Maier D., Ileleji K., Murthy J.2008Journal of Stored Products Research
  44(1),pp. 11-20
  12
  4Gas leakage and distribution characteristics of methyl bromide and sulfuryl fluoride during fumigations in a pilot flour millChayaprasert W., Chayaprasert W., Maier D., Subramanyam B., Hartzer M.2012Journal of Stored Products Research
  50,pp. 1-7
  11
  5Effects of weather conditions on sulfuryl fluoride and methyl bromide leakage during structural fumigation in a flour millChayaprasert W., Maier D., Ileleji K., Murthy J.2009Journal of Stored Products Research
  45(1),pp. 1-9
  11
  6Investigation of fumigant efficacy in flour mills under real-world fumigation conditionsTsai W., Mason L., Chayaprasert W., Maier D., Ileleji K.2011Journal of Stored Products Research
  47(3),pp. 179-184
  8
  7Evaluating the effects of sealing quality on gas leakage rates during structural fumigation by pressurization testing and CFD simulationsChayaprasert W., Maier D.2010Transactions of the ASABE
  53(3),pp. 853-861
  5
  8Composting of biodegradable organic waste from Thai household in a semi-continuous composterBenjawan L., Sihawong S., Chayaprasert W., Liamlaem W.2015Compost Science and Utilization
  23(1),pp. 11-17
  4
  9A study on the feasibility of quantifying the population density of stored product insects in air-tight grain storage using CO2 concentration measurementsChotikasatian C., Chayaprasert W., Pathaveerat S.2017Journal of Stored Products Research
  73,pp. 21-29
  4
  10Evaluation of the superposition method for predicting gas leakage rates during fumigations in empty model silosChayaprasert W., Nukham K., Sukcharoen A.2015Journal of Stored Products Research
  64,pp. 13-20
  2
  11Porosity measurement of granular materials by comparisons of air pressure decay ratesChayaprasert W., Chantalak A., Sukcharoen A.2014Transactions of the ASABE
  57(5),pp. 1431-1440
  1
  12Evaluating the effects of weather conditions on the performance of structural fumigation in a flour mill using computational fluid dynamics simulationsChayaprasert W., Maier D., Ileleji K., Murthy J.20072007 ASABE Annual International Meeting, Technical Papers
  6 BOOK
  0
  13A preliminary study of pest insect detection during paddy storage in small-scale grain silosChotikasatian C., Chayaprasert W., Suthisut D., Pathaveerat S., Chimruang S.20172017 ASABE Annual International Meeting
  0