คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

bananabeeswaxCassavaclimate changeDiscrete-Event SimulationDroughtDurianelectromagnetic couplingFinite element methodGasificationglycerolgreenhouseHalf-loss timeHydroxypropyl methylcellulosemangoMaturitymechanical propertiesNear infrarednear infrared spectroscopyNIROhmic heatingOptimizationPhetchaburi River Basinphysical propertiesPrestressed concrete Bridgeprincipal component analysispyrolysisqualityRemote sensingriceRotary tillerRoyal RainmakingrunoffSimulationSoil CompactionSterilizationStructural fumigationSugarcane supply chain managementsustainabilitySWATtorrefactionTraffic engineeringUpper Ping River BasinWater Managementกล้วยก๊าซขยะก๊าซชีวภาพกาแฟการกัดเซาะการจัดการโซ่อุปทานการจัดการน้ำการทดสอบความดันการบริหารจัดการน้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการมีส่วนร่วมการรมยาการวางแผนการผลิตการวิเคราะห์แนวโน้มการสำรวจระยะไกลการไหลหลายสถานะกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มขยะข้าวข้าวกล้องข้าวเคลือบข้าวโพดฝักอ่อนความชื้นความหวานเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องอบแห้งชลประทานโซ่อุปทานทุเรียนน้ำท่วมแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าผ้าใบฝนหลวงพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลังงานทดแทนฟลูอิไดซ์เบดฟักข้าวไฟฟ้ามันสำปะหลังระบบควบคุมอัตโนมัติโรงเรือนโลจิสติกส์ไลโคปีนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรวิธีอนุภาคไม่ต่อเนื่องสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้สารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดหุ่นยนต์อบแห้งอ้อยอาหารอินฟราเรดย่านใกล้

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fengscd@ku.ac.th

Tel.: 034351897 ต่อ 121

ดร. สิรัญญา ทองชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษาและพัฒนานิสิต

E-Mail: fengsytc@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1851

ดร. วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fengwra@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1896

ดร. เบญญา กสานติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

E-Mail: fengbyk@ku.ac.th

Tel.: 034-355310

ดร. ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-Mail: fengtps@ku.ac.th

Tel.: 0909324483Resource

นักวิจัยทั้งหมด 160 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 43 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 73 คน, อาจารย์ 19 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ 4 คน, นักวิจัย 8 คน, วิศวกร 5 คน, นายช่างเครื่องยนต์ 1 คน, ช่างเครื่องยนต์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 21 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 685.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 82 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 35.60 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 147 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 106 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 85 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 659 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 578 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 29 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 287 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 460 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 346 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 205 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1723 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 816 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 907 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 50 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 33 เรื่อง, สิทธิบัตร 17 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 83 เรื่อง (Unknown 83 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 374 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 337 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 16 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 19 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 226 รางวัล (เกียรติบัตร 49 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 100 รางวัล, ประชุมวิชาการ 77 รางวัล)