Person Image

  Education

  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • Ph.D (Agricultural Science), Kagoshima University, ญี่ปุ่น, 2556

  Expertise Cloud

  acetylcholinesteraseallelopathicallelopathic activityallelopathyallelopathy Alpinia zerumbetALS-inhibiting herbicidesamino acidamino acid substitutionanimal manureanti-agingantioxidantaquatic plantAtherosclerosisbarnyard grassBidens pilosabispyribac-sodium resistant barnyardgrassbolete (Bolete colossusHeim.) culturecell suspensionsco-cultivationco-digestiondeisopropylatrazinedirect-seeded riceguavaitchgrassitchgrass water extractslabdadienemarigoldmelanogenesismeloidogyneMeloidogyne incognitaMeloidogyne spp.mimosinemimosinolMTDmutationnatural extractnematicidalnucleotide substitutionPAK1 pendimethalinphotosynthetic pigmentsphytochemicalroot-knot nematodewater extractWeedweed controlweed hostsweed-hostweedswrinkle grassกกหนวดปลาดุกก้นจ้ำขาวกรดชิคิมิกกรดอะมิโนกระดุมทองกลไกลทางชีวเคมีก๊าซชีวภาพก๊าซชีวภาพ การหมักย่อยร่วม ผักตบชวา มูลนกแอ่นกินรัง แหนแดงการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมวัชพืช marigoldการจัดการวัชพืชการติดเมล็ดการปรับปรุงพันธุ์การปลูกร่วมการสำรวจประชากรการหมักย่อยร่วมไกลโฟเสทข้าวข้าว Acetolactase synthase (ALS)ข้าวนาหว่านน้าตมข้าวโพดหวาน Allelopathyควบคุมวัชพืชความต้านทานสารหลายกลุ่มคุณภาพเมล็ดพันธุ์เชื้อพันธุกรรมเชื้อราเชื้อเห็ ดตับเต่าซินนาเมท 4-ไฮดรอกซีเลสแซนโทฟิลล์ดอกดาวเรืองดาวเรืองไทอะมีโทแซมประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระพฤกษเคมีวัชพืชสารพฤกษเคมีสารสกัดด้วยน้าสารสกัดด้วยน้ำ allelopathyสารสกัดด้วยน้ำจากหญ้าโขย่งสารสกัดด้วยเอทานอล French marigoldสารสกัดธรรมชาติสารอาลีโลพาธิคไส้เดือนฝอยไส้เดือนฝอยรากปมหญ้าข้าวนกหญ้าข้าวนก allelopathyหญ้าข้าวนกต้านทานสารบิสไพรีแบค-โซเดียมอัลลีโลพาธีอาทราซีน

  Interest

  การจัดการวัชพืช

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 31 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of Alpinia zerumbet components on antioxidant and skin diseases-related enzymesChompoo J., Upadhyay A., Fukuta M., Tawata S.2012BMC Complementary and Alternative Medicine
  12
  51
  2Advanced glycation end products inhibitors from Alpinia zerumbet rhizomesChompoo J., Upadhyay A., Kishimoto W., Makise T., Tawata S.2011Food Chemistry
  129(3),pp. 709-715
  46
  3HIV-1 integrase and neuraminidase inhibitors from alpinia zerumbetUpadhyay A., Chompoo J., Kishimoto W., Makise T., Tawata S.2011Journal of Agricultural and Food Chemistry
  59(7),pp. 2857-2862
  37
  4Significant longevity-extending effects of Alpinia zerumbet leaf extract on the life span of Caenorhabditis elegansUpadhyay A., Chompoo J., Taira N., Fukuta M., Tawata S.2013Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
  77(2),pp. 217-223
  27
  5Hispidin and related herbal compounds from Alpinia zerumbet inhibit both PAK1-dependent melanogenesis in melanocytes and reactive oxygen species (ROS) production in adipocytesBe Tu P., Chompoo J., Tawata S.2015Drug discoveries & therapeutics
  9(3),pp. 197-204
  21
  6Insecticidal and nematicidal activities of novel mimosine derivativesNguyen B., Chompoo J., Tawata S.2015Molecules
  20(9),pp. 16741-16756
  20
  7Solid-phase synthesis of mimosine tetrapeptides and their inhibitory activities on neuraminidase and tyrosinaseUpadhyay A., Chompoo J., Taira N., Fukuta M., Gima S., Tawata S.2011Journal of Agricultural and Food Chemistry
  59(24),pp. 12858-12863
  19
  8Antiatherogenic properties of acetone extract of Alpinia zerumbet seedsChompoo J., Upadhyay A., Gima S., Fukuta M., Tawata S.2012Molecules
  17(6),pp. 6237-6248
  16
  9Antioxidant, antimicrobial, 15-LOX, and AGEs inhibitions by pineapple stem wasteUpadhyay A., Chompoo J., Araki N., Tawata S.2012Journal of Food Science
  77(1)
  14
  10Glufosinate tolerance in hybrid corn varieties based on decreasing ammonia accumulationPornprom T., Chompoo J., Grace B.2003Weed Biology and Management
  3(1),pp. 41-45
  12
  11RT-PCR based detection of resistance conferred by an insensitive GS in glufosinate-resistant maize cell linesChompoo J., Pornprom T.2008Pesticide Biochemistry and Physiology
  90(3),pp. 189-195
  8
  12Performance of some thai weed extracts on antioxidants and atherosclerosis-related enzymesU-Yatung S., Suebsaiprom W., Pornprom T., Chompoo J.2020Agrivita
  42(2),pp. 243-254
  0