Person Image

Administration

Education

 • ปร.ด.(ปรับปรุงพันธุ์พืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
 • วท.บ.(พืชไร่นา ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

Expertise Cloud

2-acetyl-1-pyrroline2APBasmatiC. maculatusCallosobruchus chinensisCercospora canescensCercospora leaf spotcomparative mappingDe novo transcriptomedomesticationDomestication syndromeErysiphe polygonievolutionfragranceFragrance soybeanfuelFunctional markergenetic resourcesgenomicsGlycine maxInsect resistanceleaf spot diseaselegumeLegume genomics.LegumesMicrosatellite markermicrosatellite markersmicrosatellitesMildew Locus OMLOMolecular phylogenyMoth beanmung beanmungbeanmungbean yellow mosaic virusMYB26MYMIVMYMVNAD-dependent malic enzymenematode inoculum densitynonhumannutraceutical propertynutritional compositionsoil synthesison-farm yield trialoutcrossingPGIPPhaseoleaePhaseolus vulgarisphorbol esterphorbol estersphosphorusphylogenetic analysisphylogeneticsPhylogenyphysic nutphytic acidPlant breedingPod qualitypod shatteringPolygalacturonase inhibitorpowdery mildewQTLquantitative trait locisalt tolerancesecondary wall thickeningseed cakeSeed dormancyseed sizeSimple sequence repeatSNPSoybeanSSRSSR markersVegetable soybeanVignaVigna angularisVigna mungoVigna radiataVigna vexillataWaterloggingYardlong beanZombi peaการผสมกลับความหอมเชื้อพันธุกรรมด้วงเจาะเมล็ดถั่วแตงกวาถั่วเขียวทนเค็มทนดินด่างทนน้ำท่วมทนร้อนแผนที่ยีนพันธุ์ต้านทานโรคใบจุดโรคราแป้งสบู่ดำสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกอัตราพันธุกรรม

Interest

พันธุกรรม และพันธุศาสตร์พืชตระกูลถั่วเขียวและพืชอื่นๆ ในสกุล Vigna รวมทั้งถั่วเหลือง, การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการใช้วิธีมาตรฐาน และเครื่องหมายโมเลกุล

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 110 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 99 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 8 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Genome sequence of mungbean and insights into evolution within Vigna speciesKang Y.J., Kim S.K., Kim M.Y., Lestari P., Lestari P., Kim K.H., Ha B.K., Jun T.H., Hwang W.J., Lee T., Lee J., Shim S., Yoon M.Y., Jang Y.E., Han K.S., Taeprayoon P., Yoon N., Somta P., Tanya P., Kim K.S., Gwag J.G., Moon J.K., Lee Y.H., Park B.S., Bombarely A., Doyle J.J., Jackson S.A., Schafleitner R., Srinives P., Varshney R.K., Lee S.H., Lee S.H.2014Nature Communications
5
225
2Characterization of microsatellites and gene contents from genome shotgun sequences of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)Tangphatsornruang S., Somta P., Uthaipaisanwong P., Chanprasert J., Sangsrakru D., Seehalak W., Sommanas W., Tragoonrung S., Srinives P.2009BMC Plant Biology
9
114
3Construction of a genetic linkage map and genetic analysis of domestication related traits in Mungbean (Vigna radiata)Isemura T., Kaga A., Tabata S., Somta P., Srinives P., Shimizu T., Jo U., Vaughan D., Tomooka N.2012PLoS ONE
7(8)
88
4Development, characterization and cross-species amplification of mungbean (Vigna radiata) genic microsatellite markersSomta P., Seehalak W., Srinives P.2009Conservation Genetics
10(6),pp. 1939-1943
59
5New microsatellite markers isolated from mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)Somta P., Musch W., Kongsamai B., Chanprame S., Nakasathien S., Toojinda T., Sorajjapinun W., Seehalak W., Tragoonrung S., Srinives P.2008Molecular Ecology Resources
8(5),pp. 1155-1157
56
6The genetics of domestication of yardlong bean, Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. unguiculata cv.-gr. sesquipedalisKongjaimun A., Kaga A., Tomooka N., Somta P., Vaughan D., Srinives P.2012Annals of Botany
109(6),pp. 1185-1200
54
7Development of an interspecific Vigna linkage map between Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi and V. nakashimae (Ohwi) Ohwi & Ohashi and its use in analysis of bruchid resistance and comparative genomicsSomta P., Kaga A., Tomooka N., Kashiwaba K., Isemura T., Chaitieng B., Srinives P., Vaughan D.2006Plant Breeding
125(1),pp. 77-84
52
8An SSR-based linkage map of yardlong bean (Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. unguiculata Sesquipedalis Group) and QTL analysis of pod lengthKongjaimun A., Kaga A., Tomooka N., Somta P., Shimizu T., Shu Y., Isemura T., Vaughan D., Srinives P.2012Genome
55(2),pp. 81-92
50
9Inheritance of seed resistance to bruchids in cultivated mungbean (Vigna radiata, L. Wilczek)Somta P., Ammaranan C., Ooi P.A.C., Srinives P.2007Euphytica
155(1-2),pp. 47-55
49
10Quantitative trait loci mapping of Cercospora leaf spot resistance in mungbean, Vigna radiata (L.) WilczekChankaew S., Somta P., Sorajjapinun W., Srinives P.2011Molecular Breeding
28(2),pp. 255-264
46
11Development and validation of EST-SSR markers from the transcriptome of adzuki bean (Vigna angularis)Chen H., Liu L., Wang L., Wang S., Somta P., Cheng X.2015PLoS ONE
10(7)
42
12A SNP in GmBADH2 gene associates with fragrance in vegetable soybean variety "Kaori" and SNAP marker development for the fragranceJuwattanasomran R., Somta P., Chankaew S., Shimizu T., Wongpornchai S., Kaga A., Srinives P.2011Theoretical and Applied Genetics
122(3),pp. 533-541
41
13Characterization of new sources of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek) resistance to bruchids, Callosobruchus spp. (Coleoptera: Bruchidae)Somta C., Somta P., Tomooka N., Ooi P.A.C., Vaughan D.A., Srinives P.2008Journal of Stored Products Research
44(4),pp. 316-321
38
14Genetic variation in cultivated mungbean germplasm and its implication in breeding for high yieldYimram T., Somta P., Srinives P.2009Field Crops Research
112(2-3),pp. 260-266
38
15Microsatellite markers for mungbean developed from sequence databaseSeehalak W., Somta P., Sommanas W., Srinives P.2009Molecular Ecology Resources
9(3),pp. 862-864
36
16Detection of genome donor species of neglected tetraploid crop Vigna reflexo-pilosa (créole bean), and genetic structure of diploid species based on newly developed EST-SSR markers from azuki bean (Vigna angularis)Chankaew S., Isemura T., Isobe S., Kaga A., Tomooka N., Somta P., Hirakawa H., Shirasawa K., Vaughan D., Srinives P.2014PLoS ONE
9(8)
32
17Mapping of quantitative trait loci for a new source of resistance to bruchids in the wild species Vigna nepalensis Tateishi & Maxted (Vigna subgenus Ceratotropis)Somta P., Kaga A., Tomooka N., Isemura T., Vaughan D., Srinives P.2008Theoretical and Applied Genetics
117(4),pp. 621-628
31
18Detection of quantitative trait loci for mungbean yellow mosaic India virus (MYMIV) resistance in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek) in India and PakistanKitsanachandee R., Somta P., Chatchawankanphanich O., Akhtar K., Shah T., Nair R., Bains T., Sirari A., Kaur L., Srinives P.2013Breeding Science
63(4),pp. 367-373
30
19A gene encoding a polygalacturonase-inhibiting protein (PGIP) is a candidate gene for bruchid (Coleoptera: bruchidae) resistance in mungbean (Vigna radiata)Chotechung S., Somta P., Chen J., Yimram T., Chen X., Srinives P.2016Theoretical and Applied Genetics
129(9),pp. 1673-1683
30
20QTL mapping for salt tolerance and domestication-related traits in Vigna marina subsp. oblonga, a halophytic species.Chankaew S., Isemura T., Naito K., Ogiso-Tanaka E., Tomooka N., Somta P., Kaga A., Vaughan D.A., Srinives P.2014TAG. Theoretical and applied genetics. Theoretische und angewandte Genetik
127(3),pp. 691-702
29
21Characterization of Callosobruchus chinensis (L.) resistance in Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & OhashiSomta P., Talekar N.S., Srinives P.2006Journal of Stored Products Research
42(3),pp. 313-327
29
22Novel genetic resources in the genus vigna unveiled from gene bank accessionsTakahashi Y., Somta P., Muto C., Iseki K., Naito K., Pandiyan M., Natesan S., Tomooka N.2016PLoS ONE
11(1)
28
23Co-localization of QTLs for pod fiber content and pod shattering in F2 and backcross populations between yardlong bean and wild cowpeaSuanum W., Somta P., Kongjaimun A., Yimram T., Kaga A., Tomooka N., Takahashi Y., Srinives P.2016Molecular Breeding
36(6)
25
24Genetic diversity of the Bambara groundnut (Vigna subterranea (L.) Verdc.) as assessed by SSR markersSomta P., Chankaew S., Rungnoi O., Srinives P., Scoles G.2011Genome
54(11),pp. 898-910
25
25Molecular diversity assessment of AVRDC-The World Vegetable Center elite-parental mungbeansSomta P., Sommanas W., Srinives P.2009Breeding Science
59(2),pp. 149-157
25
26Genome sequence of Jatropha curcas L., a non-edible biodiesel plant, provides a resource to improve seed-related traitsHa J., Ha J., Shim S., Lee T., Kang Y.J., Hwang W.J., Jeong H., Laosatit K., Lee J., Kim S.K., Satyawan D., Lestari P., Yoon M.Y., Kim M.Y., Kim M.Y., Chitikineni A., Tanya P., Somta P., Srinives P., Varshney R.K., Lee S.H., Lee S.H.2019Plant Biotechnology Journal
17(2),pp. 517-530
24
27A single base substitution in BADH/AMADH is responsible for fragrance in cucumber (Cucumis sativus L.), and development of SNAP markers for the fragranceYundaeng C., Somta P., Tangphatsornruang S., Chankaew S., Srinives P.2015Theoretical and Applied Genetics
128(9),pp. 1881-1892
24
28Mapping of quantitative trait loci for phytic acid and phosphorus contents in seed and seedling of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)Sompong U., Somta P., Raboy V., Srinives P.2012Breeding Science
62(1),pp. 87-92
22
29Gene discovery and functional marker development for fragrance in sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench)Yundaeng C., Somta P., Tangphatsornruang S., Wongpornchai S., Srinives P.2013Theoretical and Applied Genetics
126(11),pp. 2897-2906
20
30Evaluation of mungbean genotypes based on yield stability and reaction to mungbean yellow mosaic virus diseaseMahbubul Alam A., Somta P., Jompuk C., Chatwachirawong P., inives P.2014Plant Pathology Journal
30(3),pp. 261-268
20
31Identification of a new fragrance allele in soybean and development of its functional markerJuwattanasomran R., Juwattanasomran R., Somta P., Kaga A., Chankaew S., Shimizu T., Sorajjapinun W., Srinives P.2012Molecular Breeding
29(1),pp. 13-21
20
32SSR map construction and quantitative trait loci (QTL) identification of major agronomic traits in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)Kajonphol T., Sangsiri C., Somta P., Toojinda T., Srinives P.2012Sabrao Journal of Breeding and Genetics
44(1),pp. 71-86
19
33Novel alleles of two tightly linked genes encoding polygalacturonase-inhibiting proteins (VrPGIP1 and VrPGIP2) associated with the Br locus that confer bruchid (callosobruchus spp.) resistance to mungbean (vigna radiata) accession V2709Kaewwongwal A., Kaewwongwal A., Chen J., Somta P., Somta P., Kongjaimun A., Yimram T., Chen X., Srinives P., Srinives P.2017Frontiers in Plant Science
8
19
34Identification and confirmation of quantitative trait loci controlling resistance to mungbean yellow mosaic disease in mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek]Alam A.K.M.M., Somta P., Srinives P.2014Molecular Breeding
34(3),pp. 1497-1506
18
35QTL mapping of pod tenderness and total soluble solid in yardlong bean [Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. unguiculata cv.-gr. sesquipedalis]Kongjaimun A., Somta P., Tomooka N., Kaga A., Vaughan D., Srinives P.2013Euphytica
189(2),pp. 217-223
18
36Genetic diversity of the black gram [Vigna mungo (L.) Hepper] gene pool as revealed by SSR markersKaewwongwal A., Kongjaimun A., Somta P., Chankaew S., Yimram T., Srinives P.2015Breeding Science
65(2),pp. 127-137
16
37Quantitative trait locus mapping reveals conservation of major and minor loci for powdery mildew resistance in four sources of resistance in mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek]Chankaew S., Somta P., Isemura T., Tomooka N., Kaga A., Vaughan D., Srinives P.2013Molecular Breeding
32(1),pp. 121-130
15
38Molecular genetic diversity of Bambara groundnut (Vigna subterranea L. Verdc.) revealed by rapd and ISSR marker analysisRungnoi O., Suwanprasert J., Somta P., Srinives P.2012Sabrao Journal of Breeding and Genetics
44(1),pp. 87-101
14
39Genetic diversity and structure of the zombi pea (Vigna vexillata (L.) A. Rich) gene pool based on SSR marker analysisDachapak S., Somta P., Poonchaivilaisak S., Yimram T., Srinives P.2017Genetica
145(2),pp. 189-200
14
40A single recessive gene controls fragrance in cucumber (Cucumis sativus L.)Pramnoi P., Somta P., Chankaew S., Juwattanasomran R., Srinives P.2013Journal of Genetics
92(1),pp. 147-149
12
41Mapping QTL conferring resistance to iron deficiency chlorosis in mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek]Prathet P., Prathet P., Somta P., Srinives P.2012Field Crops Research
137,pp. 230-236
11
42Generation mean and path analyses of reaction to mungbean yellow mosaic virus (MYMV) and yield-related traits in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)Alam A., Somta P., Srinives P.2014Sabrao Journal of Breeding and Genetics
46(1),pp. 150-159
11
43Mapping QTL for bruchid resistance in rice bean (Vigna umbellata)Venkataramana P., Gowda R., Somta P., Ramesh S., Mohan Rao A., Bhanuprakash K., Srinives P., Gireesh C., Pramila C.2016Euphytica
207(1),pp. 135-147
9
44Identification of a major QTL for resistance to Cercospora leaf spot disease in cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) revealed common genomic region with that for the resistance to angular leaf spot in common bean (Phaseolus vulgaris L.)Duangsong U., Kaewwongwal A., Somta P., Chankaew S., Srinives P.2016Euphytica
209(1),pp. 199-207
8
45Gene mapping of a mutant mungbean (Vigna radiata L.) using new molecular markers suggests a gene encoding a YUC4-like protein regulates the chasmogamous flower traitChen J., Chen J., Somta P., Chen X., Cui X., Yuan X., Srinives P.2016Frontiers in Plant Science
7(June2016)
8
46Mapping of QTLs for seed phorbol esters, a toxic chemical in Jatropha curcas (L.)Amkul K., Laosatit K., Somta P., Shim S., Lee S.H., Tanya P., Srinives P.2017Genes
8(8)
8
47Comparative transcriptome analysis of waterlogging-sensitive and tolerant Zombi pea (Vigna vexillata) reveals energy conservation and root plasticity controlling waterlogging toleranceButsayawarapat P., Juntawong P., Khamsuk O., Somta P.2019Plants
8(8)
8
48Narrowing down a major QTL region conferring pod fiber contents in yardlong bean (Vigna unguiculata), a vegetable cowpeaWatcharatpong P., Kaga A., Chen X., Somta P., Somta P.2020Genes
11(4)
8
49A second VrPGIP1 allele is associated with bruchid resistance (Callosobruchus spp.) in wild mungbean (Vigna radiata var. sublobata) accession ACC41Kaewwongwal A., Kaewwongwal A., Liu C., Somta P., Somta P., Somta P., Chen J., Tian J., Yuan X., Chen X.2020Molecular Genetics and Genomics
295(2),pp. 275-286
7
50Mapping quantitative trait loci for yield-related traits in soybean (Glycine max L)Dargahi H., Tanya P., Somta P., Abe J., Srinives P.2015Breeding Science
64(4),pp. 282-290
7
51Genetics of resistance to Cercospora leaf spot disease caused by Cercospora canescens and Psuedocercospora cruenta in yardlong bean (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis) × grain cowpea (V. unguiculata ssp. unguiculata) populationsDuangsong U., Laosatit K., Somta P., Somta P., Srinives P., Srinives P.2018Journal of Genetics
97(5),pp. 1451-1456
7
52Construction of genetic linkage map and genome dissection of domestication-related traits of moth bean (Vigna aconitifolia), a legume crop of arid areasYundaeng C., Somta P., Somta P., Amkul K., Amkul K., Kongjaimun A., Kaga A., Tomooka N.2019Molecular Genetics and Genomics
294(3),pp. 621-635
6
53Development of an SNP-based high-density linkage map and QTL analysis for bruchid (Callosobruchus maculatus F.) resistance in black gram (Vigna mungo (L.) Hepper)Somta P., Somta P., Chen J., Yundaeng C., Yuan X., Yimram T., Tomooka N., Chen X.2019Scientific Reports
9(1)
6
54A homoploid hybrid between Wild Vigna species found in a limestone karstTakahashi Y., Iseki K., Kitazawa K., Muto C., Somta P., Irie K., Naito K., Tomooka N.2015Frontiers in Plant Science
6(DEC)
6
55Quantitative trait loci associated with seed weight in mungbean (Vigna radiata (L.) wilczekMahbubul Alam A., Somta P., Muktadir M., Srinives P.2014Kasetsart Journal - Natural Science
48(2),pp. 197-204
6
56Fruit flies reared from Terminalia catappa in ThailandSomta C., Winotai A., Ooi P.A.C.2010Journal of Asia-Pacific Entomology
13(1),pp. 27-30
5
57QTL analysis of domestication syndrome in zombi pea (Vigna vexillata), an underutilized legume cropDachapak S., Tomooka N., Somta P., Naito K., Kaga A., Srinives P.2018PLoS ONE
13(12)
5
58Candidate gene mapping reveals VrMLO12 (MLO Clade II) is associated with powdery mildew resistance in mungbean (Vigna radiata [L.] Wilczek)Yundaeng C., Somta P., Somta P., Chen J., Yuan X., Chankaew S., Srinives P., Srinives P., Chen X.2020Plant Science
298
4
59Genetic diversity and population structure of Vigna exilis and Vigna grandiflora (Phaseoleae, Fabaceae) from Thailand based on microsatellite variationKaewwongwal A., Jetsadu A., Somta P., Chankaew S., Srinives P.2013Botany
91(10),pp. 653-661
4
60De novo Transcriptome Analysis of Apical Meristem of Jatropha spp. Using 454 Pyrosequencing Platform, and Identification of SNP and EST-SSR MarkersLaosatit K., Tanya P., Tanya P., Somta P., Ruang-areerate P., Sonthirod C., Tangphatsornruang S., Juntawong P., Srinives P., Srinives P.2016Plant Molecular Biology Reporter
34(4),pp. 786-793
4
61Two tightly linked genes coding for NAD-dependent malic enzyme and dynamin-related protein are associated with resistance to Cercospora leaf spot disease in cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.)Heng T., Kaga A., Chen X., Somta P., Somta P.2020Theoretical and Applied Genetics
133(2),pp. 395-407
4
62A chromosome-scale assembly of the black gram (Vigna mungo) genomePootakham W., Nawae W., Naktang C., Sonthirod C., Yoocha T., Kongkachana W., Sangsrakru D., Jomchai N., U-thoomporn S., Somta P., Laosatit K., Tangphatsornruang S.2021Molecular Ecology Resources
21(1),pp. 238-250
3
63Fine mapping of QTL conferring Cercospora leaf spot disease resistance in mungbean revealed TAF5 as candidate gene for the resistanceYundaeng C., Somta P., Somta P., Chen J., Yuan X., Chankaew S., Chen X.2021Theoretical and Applied Genetics
134(2),pp. 701-714
3
64Dissecting quantitative trait loci for agronomic traits responding to iron deficeincy in mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek]Somta P., Prathet P., Prathet P., Kongjaimun A., Srinives P.2014Agrivita
36(2),pp. 101-111
3
65Inheritance and a major quantitative trait locus of seed starch content in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)Masari A., Kaewwongwal A., Kaewwongwal A., Somta P., Somta P., Srinives P.2017Euphytica
213(8)
3
66Construction of a high density linkage map and genome dissection of bruchid resistance in zombi pea (Vigna vexillata (L.) A. Rich)Amkul K., Amkul K., Amkul K., Wang L., Somta P., Somta P., Somta P., Wang S., Cheng X.2019Scientific Reports
9(1)
3
67Improving HSE Performance by Management of Human FactorsPipitsangchand S., Somta P.2002International Conference on Health, Safety and Environment in Oil and Gas Exploration and Production
,pp. 787-795
2
68The genetics of pandan-like fragrance, 2-acetyl-1-pyrroline, in cropsSomta P., Kuswanto K., Srinives P., Srinives P.2019Agrivita
41(1),pp. 10-22
2
69QTLs controlling seed weight and days to flowering in mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek], their conservation in azuki bean [V. angularis (Ohwi) Ohwi & Ohashi] and rice bean [V. umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi]Somta P., Chankaew S., Kongjaimun A., Srinives P.2015Agrivita
37(2),pp. 159-168
2
70Detection of quantitative trait loci for salt tolerance in zombi pea [Vigna vexillata (L.) A. Rich]Dachapak S., Somta P., Somta P., Naito K., Tomooka N., Kaga A., Srinives P., Srinives P.2019Euphytica
215(12)
1
71Cross-species amplification of microsatellite markers in Bambara groundnut (Vigna subterranea) and their application in diversity studySomta P., Chankaew S., Srinives P., Rungnoi O.2013Acta Horticulturae
979,pp. 431-436
1
72BADH1 is associated with fragrance in sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) cultivar ‘Ambemohor’Monkhan T., Chen X., Somta P., Somta P., Somta P.2021Journal of Genetics
100(1)
1
73Genetic analysis of seed resistance to Callosobruchus chinensis and Callosobruchus maculatus in cowpeaThandar K., Laosatit K., Yimram T., Somta P.2021Journal of Stored Products Research
92
1
74Genetic diversity and structure of landrace of lablab (Lablab purpureus (L.) sweet) cultivars in Thailand revealed by SSR markersAmkul K., Sookbang J.M., Somta P., Somta P.2021Breeding Science
71(2),pp. 176-183
1
75The genome and transcriptome analysis of the vigna mungo chloroplastNawae W., Yundaeng C., Naktang C., Kongkachana W., Yoocha T., Sonthirod C., Narong N., Somta P., Laosatit K., Tangphatsornruang S., Pootakham W.2020Plants
9(9),pp. 1-17
1
76Same Locus for Non-shattering Seed Pod in Two Independently Domesticated Legumes, Vigna angularis and Vigna unguiculataTakahashi Y., Kongjaimun A., Muto C., Kobayashi Y., Kumagai M., Sakai H., Satou K., Satou K., Teruya K., Shiroma A., Shimoji M., Hirano T., Isemura T., Saito H., Baba-Kasai A., Kaga A., Somta P., Somta P., Tomooka N., Naito K.2020Frontiers in Genetics
11
1
77Genetic dissection of azuki bean weevil (Callosobruchus chinensis L.) resistance in moth bean (vigna aconitifolia [jaqc.] maréchal)Somta P., Somta P., Jomsangawong A., Yundaeng C., Yuan X., Chen J., Tomooka N., Chen X.2018Genes
9(11)
1
78QTL Mapping for Agronomic and Adaptive Traits Confirmed Pleiotropic Effect of mog Gene in Black Gram [Vigna mungo (L.) Hepper]Somta P., Somta P., Somta P., Chen J., Yimram T., Yundaeng C., Yuan X., Tomooka N., Chen X.2020Frontiers in Genetics
11
0
79Identification of QTLs for Domestication-Related Traits in Zombi Pea [Vigna vexillata (L.) A. Rich], a Lost Crop of AfricaAmkul K., Somta P., Somta P., Laosatit K., Wang L.2020Frontiers in Genetics
11
0
80Genetic diversity of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) germplasm as revealed by sequence-related amplified polymorphism markersLaosatit K., Taytragool S., Pimsaythong K., Somta P., Tanadul O.U.M., Tanadul O.U.M.2021Agriculture and Natural Resources
55(3),pp. 341-348
0
81Macrophomina phaseolina–host interface: Insights into an emerging dry root rot pathogen of mungbean and urdbean, and its mitigation strategiesBasandrai A.K., Pandey A.K., Somta P., Basandrai D.2021Plant Pathology
70(6),pp. 1263-1275
0
82Mapping and Functional Characterization of Stigma Exposed 1, a DUF1005 Gene Controlling Petal and Stigma Cells in Mungbean (Vigna radiata)Lin Y., Laosatit K., Chen J., Yuan X., Wu R., Amkul K., Chen X., Somta P., Somta P.2020Frontiers in Plant Science
11
0
83Damage potential of root-knot nematode (Meloidogyne incognita chitwood) population density on plant growth parameters related to plant age of mung bean (Vigna radiata (L.) Wilczek)Siengchin K., Ruanpanun P., Somta P.2020Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
26(1),pp. 111-122
0
84Identification and resistant characterization of legume sources against Meloidogyne incognitaRUANPANUN P., SOMTA P.2021Journal of Integrative Agriculture
20(1),pp. 168-177
0
85Positive impact of similarity on twice single seed descent of purification on bambara groundnut (Vigna subterranea L. verdcourt)Kuswanto, Somta P.2018Agrivita
40(1),pp. 141-149
0
86A new taxonomic treatment for some wild relatives of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilcz.) based on their molecular phylogenetic relationships and morphological variationsTakahashi Y., Muto C., Iseki K., Naito K., Somta P., Pandiyan M., Senthil N., Tomooka N.2018Genetic Resources and Crop Evolution
65(4),pp. 1109-1121
0
87Genetic diversity of zombi pea (Vigna vexillata) assessed by microsatellite markersSomta P., Dachapak S., Yimram T., Srinives P., Poonchaivilaisak S.2019Acta Horticulturae
1241,pp. 143-149
0
88Genetic diversity and population structure of pencil yam (Vigna lanceolata) (Phaseoleae, Fabaceae), a wild herbaceous legume endemic to Australia, revealed by microsatellite markersNubankoh P., Pimtong S., Somta P., Dachapak S., Srinives P.2015Botany
93(3),pp. 183-191
0