Person Image

Administration

Education

 • Ph.D. (Freshwater Biology), Liverpool University , UNITED KINGDOM
 • วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • วท.บ. ( การจัดการประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

Expertise Cloud

apple snailaquatic birdsAquatic Species Invasiveness Screening KitBang Pakong River BasinbioaccumulationbiodiversityBiodiversity footprintbiological controlbiomagnificationBrown MossEnvironmental Product DeclarationEutrophicationfishfoodfood preferencefootprintforaging impactfreshwaterfreshwater invertebratesGas (GHG)Global applicabilitygolden apple snailgrazingGreenhouseGreenhouse Gas (GHG)Greenhouse gasesheavy metalsHerbivoryHom Mali Organic Riceintroduced speciesinvasioninvasive alien fishinvasive speciesinvasive species managementinvasive speciesinvertebrateJasmine riceLake history Shallow lakes 45 Zooplankton Birds Nature reserve Limnology 46 GroundwaterLake managementLife cycleLife Cycle AssessmentLife Cycle Assessment (LCA)LoricariidaemacrophytesmangroveMaturitymicrocystisMoina macrocopanatural watersNature reserveniche modelNitrogenNitrogen oxidesnon-indigenous speciesnon-native fishOrganic jasmine ricephytoplanktonshallow lakesilver nanoparticlestoxicitywater bodieswater qualitywetlandWste footprintZooplanktonการเกษตรกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การประเมินทางสังคมการเกษตรกรรมยั่งยืนการแก่งแย่งอาหารการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนการจัดการดินตะกอนการใช้ที่ดินการโต?แย?งการโต?แย?งทางวิทยาศาสตร?ทักษะการโต?แย?งทางวิทยาศาสตร? ชีววิทยาการประเมินความยั่งยืนการพัฒนาที่ยั่งยืนการเพิ่มขึ้นทางชีวภาพการฟื้นฟูคุณภาพน้ำการฟื้นฟูป่าชายเลนการมีส่วนร่วมของประชาชนการรุกรานการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์การสะสมทางชีวภาพกุ้งเครฟิชโกงกางความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพชีวิตคุณภาพดินและน้ำคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำ คุณภาพดิน ป่าชายเลนคุณภาพน้ำ สมบัติดิน ป่าชายเลนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานชนิดพันธุ์ต่างถิ่นสกุลชนิดพันธุ์รุกรานแหล่งน้ำแหล่งน้ำจืดอัมพวาอาหารพืช อิฐดินซีเมนต์อุตสาหกรรมข้าวไทย

Interest

ชีววิทยาทางน้ำ, สิ่งแวดล้อมทางน้ำ, คุณภาพน้ำ, สิ่งมีชีวิตในน้ำ, อาหารพืช

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 60.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 42 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation

Show All (128)

Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Toxicity, bioaccumulation and biomagnification of silver nanoparticles in green algae (Chlorella sp.), water flea (Moina macrocopa), blood worm (Chironomus spp.) and silver barb (Barbonymus gonionotus)Yoo-iam M., Chaichana R., Satapanajaru T.2014Chemical Speciation and Bioavailability
26(4),pp. 257-265
40
2Birds as eutrophicating agents: A nutrient budget for a small lake in a protected areaChaichana R., Chaichana R., Leah R., Moss B.2010Hydrobiologia
646(1),pp. 111-121
33
3Seasonal impact of waterfowl on communities of macrophytes in a shallow lakeChaichana R., Leah R., Moss B.2011Aquatic Botany
95(1),pp. 39-44
16
4The potential ecological impact of the exotic snail Pomacea canaliculata on the Thai native snail Pila scutataChaichana R., Sumpan T.2014ScienceAsia
40(1),pp. 11-15
12
5Assessment of the invasive catfish Pterygoplichthys pardalis (Castelnau, 1855) in Thailand: Ecological impacts and biological control alternativesChaichana R., Jongphadungkiet S.2013Tropical Zoology
25(4),pp. 173-182
11
6Conservation of pond systems: A case study of intractability, Brown Moss, UKChaichana R., Chaichana R., Leah R., Moss B.2011Hydrobiologia
664(1),pp. 17-33
9
7Habitat, abundance and diet of invasive suckermouth armored catfish (Loricariidae Pterygoplichthys) in the Nong Yai Canal, East ThailandChaichana R., Pouangcharean S., Yoonphand R.2011Tropical Zoology
24(1),pp. 49-62
9
8Environmental tolerance of invasive golden apple snails (Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822)) and thai native apple snails (Pila scutata, (Mousson, 1848))Chaichana R., Sumpan T.2015Tropical Ecology
56(3),pp. 347-355
6
9Life Cycle Assessment of Thai organic Hom Mali rice to evaluate the climate change, water use and biodiversity impactsMungkung R., Pengthamkeerati P., Chaichana R., Watcharothai S., Kitpakornsanti K., Tapananont S.2019Journal of Cleaner Production
211,pp. 687-694
6
10Nutrient enrichment alters life-history traits of non-native fish Pterygoplichthys spp. in sub-tropical riversWei H., Chaichana R., Liu F., Liu F., Luo D., Qian Y., Gu D., Mu X., Xu M., Hu Y.2018Aquatic Invasions
13(3),pp. 421-432
4
11Ecological importance and biological resource conservation of Boraphet marsh, ThailandChaichana R., Choowaew S.2013ScienceAsia
39(2),pp. 105-110
3
12Ecological roles of commercial mangrove plantation forests for benthic macroinvertebrate communities in ThailandChoosak S., Thongjoo C., Chaichana R.2016Applied Ecology and Environmental Research
14(2),pp. 421-432
3
13Impacts, control and perception of introduced Crayfish in ThailandChaichana R., Wanjit C.2018Aquatic Ecosystem Health and Management
21(1),pp. 60-69
2
14Unialgal blooms of cyanobacteria in oxidation ponds of the king’s royally initiated laem phak bia environmental research and development project, ThailandChaichana R., Dampin N.2016EnvironmentAsia
9(2),pp. 150-157
1
15Speaking their language – Development of a multilingual decision-support tool for communicating invasive species risks to decision makers and stakeholdersCopp G.H., Copp G.H., Copp G.H., Vilizzi L., Wei H., Li S., Piria M., Al-Faisal A.J., Almeida D., Atique U., Al-Wazzan Z., Bakiu R., Bakiu R., Bašić T., Bui T.D., Canning-Clode J., Canning-Clode J., Canning-Clode J., Castro N., Castro N., Chaichana R., Çoker T., Dashinov D., Ekmekçi F.G., Erős T., Ferincz Á., Ferreira T., Giannetto D., Gilles A.S., Głowacki Ł., Goulletquer P., Interesova E., Interesova E., Iqbal S., Jakubčinová K., Kanongdate K., Kim J.E., Kopecký O., Kostov V., Koutsikos N., Kozic S., Kristan P., Kurita Y., Lee H.G., Leuven R.S.E.W., Lipinskaya T., Lukas J., Marchini A., González Martínez A.I., Masson L., Memedemin D., Moghaddas S.D., Monteiro J., Mumladze L., Naddafi R., Năvodaru I., Olsson K.H., Olsson K.H., Onikura N., Paganelli D., Pavia R.T., Perdikaris C., Pickholtz R., Pietraszewski D., Povž M., Preda C., Ristovska M., Rosíková K., Santos J.M., Semenchenko V., Senanan W., Simonović P., Smeti E., Števove B., Švolíková K., Ta K.A.T., Tarkan A.S., Tarkan A.S., Top N., Tricarico E., Uzunova E., Vardakas L., Verreycken H., Zięba G., Mendoza R.2021Environmental Modelling and Software
135
1
16Foraging effects of the invasive alien fish Pterygoplichthys on eggs and first-feeding fry of the native Clarias macrocephalus in ThailandChaichana R., Pouangcharean S., Yoonphand R.2013Kasetsart Journal - Natural Science
47(4),pp. 581-588
1
17Soil fertility improvement from commercial monospecific mangrove forests (Rhizophora apiculata) at Yeesarn Village, Samut Songkram Province, ThailandThongjoo C., Choosak S., Chaichana R.2018Tropical Ecology
59(1),pp. 91-97
0
18Water chemistry, phytoplankton diversity and severe eutrophication with detection of microcystin contents in thai tropical urban pondsPrasertphon R., Jitchum P., Chaichana R.2020Applied Ecology and Environmental Research
18(4),pp. 5939-5951
0
19Lead contamination and bioaccumulation in a lotic ecosystem around an abandoned mining area of Khliti Creek, Kanchanaburi province, ThailandZungbudda P., Boonsoong B., Chaichana R.2019Applied Ecology and Environmental Research
17(2),pp. 3897-3908
0
20Current status and potential risks of established alien fish species in ChinaLuo D., Luo D., Luo D., Wei H., Chaichana R., Yang D., Gu D., Mu X., Xu M., Yang Y., Jin S., Jin S., Hu Y.2019Aquatic Ecosystem Health and Management
22(4),pp. 371-384
0