ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Adsorptionadsorption isothermAndaman seaAquacultureBiodiversitybioremediationBrown MossCarbon footprintCarbon footprintingChitosanclaypan soilClimate changecompactionCoral reefCultivationDecolorizationEnvironmental impactethanolEutrophicationfishfly ashGrazingHydrogen productionin situ chemical oxidationinvasive speciesleonarditeLife cycleLife Cycle AssessmentLife Cycle Assessment (LCA)Market requirementsnano zerovalent ironNanofiltrationNanoparticlesnutrientOrganic ricepaper wastePAS 2050PattayaPermanganatePersulfatePersulfate oxidationpesticidesphytoplanktonPolicy decisionpollutionPolyester resinsPotential reductionPoultry litterPrice-performancePrivate enterpriseProduction processPublic procurementPulping sludgePurchasing decisionsReactive Black 5remediationResearch and developmentresponse surface methodologyrubbershallow lakeSHARONshrimpsoilSoutheast Asiaspent mushroom composttoxicityTropical forestvetiver grassWastewaterwastewater treatmentwater bodieswater qualitywetlandก๊าซเรือนกระจกการท่องเที่ยวคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คุณภาพน้ำจุลินทรีย์ฉลากคาร์บอนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นซีโอไลต์ดินเถ้าลอยเถ้าลอยชีวมวลเทคโนโลยีสะอาดธาตุอาหารไนโตรเจนบล็อกคอนกรีตปลาปุ๋ยปุ๋ยไนโตรเจนผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารโลหะหนักเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจหมุนเวียนสารยับยั้งสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำอุตสาหกรรมไฮโดรเจน

Executives

รองคณบดี

ดร. ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ

E-Mail: ecclj@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-3877

ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

วิจัยและพัฒนา

E-Mail: fscitus@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8036

ดร. รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

กิจการนิสิต

E-Mail: fscircc@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5444 ext. 15

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (รองศาสตราจารย์ 7 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 60.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 13 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 97 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 78 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)
 • ทุนนอก 243 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 183 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 76 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 449 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 226 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 223 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 116 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 111 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 18 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)