Person Image

  Education

  • Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), University of Massachusetts, Amherst, USA, 2543
  • M.S.(Computer Engineering), University of Southern California, USA, 2539
  • วศ.บ.(ไฟฟ้ากำลัง และ ไฟฟ้าสื่อสาร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2533

  Expertise Cloud

  Access PointandroidapplicationBluetoothBrightness measurementCamera trapCentralized controldroneFrameworkGPSGrowth Chamberhandover mechanismHCCAHumidity measurementIEEE 802.11IEEE 802.11gIEEE 802.15.4InterferenceInternet of ThingsIoTIPv6load distributionLong range Wi-FiLoRALoRa technologyLTEMicrocontrollersmobile applicationMobile deviceMonitoring systemMQTTOLSRProtocolQoSquality of serviceRFIDsensorSportTemperature measurementTrail cameraVANETWeb ApplicationwirelessWireless ControllerWireless intrusion detectionWireless Sensor Networkwireless sensor networksWLANWLAN deploymentWLAN securityWLAN TestbedWLAN, Wireless Networks, Computer Networks, Protocol Design and AnalysisWMNsWorking modeWSN platformyoutubeกระบวนการส่งรูปภาพกลไกการเคลื่อนไหวกล้องดักสัตว์กล้องถ่ายภาพการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสการเฝ้าระวังภัยพิบัติการเพาะพันธุ์อินทผลัมการเพาะเลี้ยงเซลล์ให้เจริญเป็นต้นพืชการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการรับส่งข้อมูลการวางแนวของเสาสัญญาณการวิเคราะห์ข้อมูลการวิ่งการส่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือการส่งข้อมูลแบบใกล้เวลาจริงการส่งแบบหลายช่องสัญญาณการสำรวจสัญญาณการหาเส้นทางในเครือข่ายแบบขยายขอบเขตการอบแห้งกีฬากึ่งแปรรูปเกณฑ์แปลผลมาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกายเกตเวย์คณะผู้ทดสอบคลื่นสัญญาณ LoRaคลื่นสัญญาณที่มีขนาดจำกัดความกรอบเครือข่ายตรวจวัดไร้สายเครือข่ายไร้สายเครือข่ายแลนไร้สายจีพีเอสฐานข้อมูลโดรนเทคโนโลยี LoRaบลูทูธโปรแกรมประยุกต์ระบบสังเกตการณ์ลอราแลนไร้สายวายฟายระยะไกลอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง

  Interest

  WLAN, Wireless Networks, Computer Networks, Protocol Design and Analysis, Data Communication, Computer Networks , Performance Evaluation

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 46.20 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 107 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 98 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 21 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Robust superpoll with chaining protocol for IEEE 802.11 wireless LANs in support of multimedia applicationsGanz A., Phonphoem A., Ganz Z.2001Wireless Networks
  7(1),pp. 65-73
  47
  2Potassium release in representative maize-producing soils of ThailandNilawonk W., Attanandana T., Phonphoem A., Yost R., Shuai X.2008Soil Science Society of America Journal
  72(3),pp. 791-797
  15
  3Integrated wireless rogue access point detection and counterattack systemSrilasak S., Srilasak S., Wongthavarawat K., Phonphoem A.2008Proceedings of the 2nd International Conference on Information Security and Assurance, ISA 2008
  ,pp. 326-331
  13
  4Robust superpoll protocol for IEEE 802.11 wireless LANsGanz A., Phonphoem A., Ganz Z.1998Proceedings - IEEE Military Communications Conference MILCOM
  2,pp. 570-574
  9
  5Adjustable TXOP mechanism for supporting video transmission in IEEE 802.11e HCCAJansang A., Phonphoem A.2011Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking
  2011
  9
  6Converged voice, video and data wired-wireless LANs testbedGanz A., Phonphoem A., Llopis N., Kim I., Wongthavarawat K., Ganz Z.1999Proceedings - IEEE Military Communications Conference MILCOM
  2,pp. 1297-1301
  8
  7Priority based HCCA for IEEE 802.11eHantrakoon S., Phonphoem A.20102010 WRI International Conference on Communications and Mobile Computing, CMC 2010
  3,pp. 485-489
  6
  8Analytical model for expected packet delay evaluation in IEEE 802.11eJansang A., Phonphoem A., Paillassa B.2009Proceedings - 2009 WRI International Conference on Communications and Mobile Computing, CMC 2009
  2,pp. 344-348
  5
  9A simple analytical model for expected frame waiting time evaluation in IEEE 802.11e HCCA modeJansang A., Phonphoem A.2013Wireless Personal Communications
  69(4),pp. 1899-1924
  4
  10Delay-aware with resource block management scheduling algorithm in LTEKaewmongkol K., Jansang A., Phonphoem A.2016ICSEC 2015 - 19th International Computer Science and Engineering Conference: Hybrid Cloud Computing: A New Approach for Big Data Era
  3
  11SimCorn - A software designed to support site-specific nutrient management for farmers of small parcels in the tropicsAttanandana T., Phonphoem A., Pinchongskuldit A., Yost R.2006Computers in Agriculture and Natural Resources - Proceedings of the 4th World Congress
  ,pp. 418-424
  3
  12Q-Soft: Software framework for QoS support in home networksGanz A., Wongthavarawat K., Phonphoem A.2003Computer Networks
  42(1),pp. 7-22
  3
  13Performance analysis and comparison between multicast and unicast over infrastructure wireless LANPhonphoem A., Li-On S.2006Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  4311 LNCS,pp. 75-89
  2
  14Evil-twin detection on client-sideKitisriworapan S., Jansang A., Phonphoem A.2019Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2019
  ,pp. 697-700
  2
  15Client-side rogue access-point detection using a simple walking strategy and round-trip time analysisKitisriworapan S., Jansang A., Phonphoem A.2020Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking
  2020(1)
  1
  16Handover algorithm between femtocells in long term evolution (LTE) networkSingkaew P., Jansang A., Phonphoem A.2018Journal of Communications
  13(4),pp. 187-192
  1
  17Multimedia friendly home wireless LANsGanz A., Phonphoem A., Wongthavarawat K.2001Telematics and Informatics
  18(2-3),pp. 195-209
  1
  18Ripple algorithm: An LTE load balance mechanism with distributed and heuristic approachTangtrongpairoj W., Jansang A., Phonphoem A.2013Proceedings of the 2013 10th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2013
  ,pp. 111-115
  1
  19Architectural design for large-scale campus-wide captive portalKoht-Arsa K., Phonphoem A., Sanguanpong S.2009Proceedings - International Carnahan Conference on Security Technology
  ,pp. 72-76
  1
  20Usage time limiting technique for supporting a large number of users in Wi-Fi networkChomjan S., Jansang A., Phonphoem A.2015Proceedings - 2015 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering: Envisioning the Trend of Computer, Information and Engineering, ICITEE 2015
  ,pp. 281-284
  0
  21Energy Management Mechanism for Wi-Fi Tethering Mode on a Mobile DeviceTangkokiattikul W., Jansang A., Phonphoem A.2016IEICE Transactions on Communications
  E99B(7),pp. 1619-1627
  0
  22Multi-radio access technology handover decision mechanism for nested network mobility on Bangkok mass transit trainTantawutho T., Jansang A., Phonphoem A.2017ACM International Conference Proceeding Series
  ,pp. 302-307
  0
  23QoPS: Architecture for quality of service provision in wireless LANsGanz A., Wongthavarawat K., Phonphoem A.2002Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
  4868,pp. 92-102
  0
  24The effects of duty cycle limit to small single gateway lorawan protocol networkWitayarat A., Jansang A., Phonphoem A.2019Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2019
  ,pp. 701-704
  0
  25The evaluation of ATMV2 mechanism over IEEE 802.11e HCCA by youtube movie trailersJansang A., Phonphoem A.20152015 5th International Conference on Information Science and Technology, ICIST 2015
  ,pp. 434-438
  0
  26Probabilistic Analysis of Packet Losses in Dense LoRa NetworksSa-Ingthong J., Phonphoem A., Jansang A., Jaikaeo C.2021KST 2021 - 2021 13th International Conference Knowledge and Smart Technology
  ,pp. 225-230
  0
  27Enhancement of 1-deoxynojirimycin production in mulberry (Morus spp.) using LED irradiationSonthisut M., Wongpanya R., Phonphoem A., Phonphoem W.P.2021Plant Cell, Tissue and Organ Culture
  0