Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2543
  • วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555

  Expertise Cloud

  Accelerometeraccess pointAgilityandroidanimal trackingapplicationartisanal fishermanBadmintonbehavior classificationBluetoothBrightness measurementCamera trapDroneforest protectionGPSGrowth ChambergyroscopeHandover mechanismHumidity measurementIEEE 802.11IEEE 802.11eIEEE 802.11gIEEE 802.15.4Image ClassificationInterferenceInternet of ThingsIoTIPv6load distributionLong range Wi-FiLoRALoRa technologyLPWANLTEMicrocontrollersmobile applicationMobile deviceMonitoring SystemMQTTOLSROverlapped collisionPacket loss modelProtocolQoSQuality of serviceReliabilityRFIDsensorSmall Vessel Tracking SystemSportTemperature measurementthin clienttile sensorTopology ControlTracking systemTraffic condition disseminationtraffic condition measurementTrail cameraVANETvariable bit rateWeb ApplicationWebsiteWi-Fi technologyWi-Fi HotspotWildlife MonitoringWildlife Monitoring SystemWildlife Tracking Systemwireless controllerWireless intrusion detectionWireless NetworkWireless sensor networkwireless sensor networksWLANกระบวนการส่งรูปภาพการคัดแยกด้วยรูปภาพการจำแนกพฤติกรรมการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายการติดตามสัตว์การประกันคุณภาพการส่งข้อมูลการส่งแบบหลายช่องสัญญาณเครือข่ายตรวจวัดไร้สายเครือข่ายไร้สายเครือข่ายแลนไร้สายจีพีเอสไจโรสโคปชาวประมงพื้นบ้านโดรนเทคโนโลยี LoRaเทคโนโลยีลอราโปรแกรมประยุกต์ระบบติดตามเรือประมงขนาดเล็กระบบสังเกตการณ์ลอราวายฟายระยะไกลอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งแอกเซสพอยต์แอคเซเลอโรมิเตอร์ไอโอที

  Interest

  Computer Network, Wireless LANs, Quality of Service

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 112 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 100 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Adjustable TXOP mechanism for supporting video transmission in IEEE 802.11e HCCAJansang A., Phonphoem A.2011Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking
  2011
  9
  2Client-side rogue access-point detection using a simple walking strategy and round-trip time analysisKitisriworapan S., Jansang A., Phonphoem A.2020Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking
  2020(1)
  6
  3Analytical model for expected packet delay evaluation in IEEE 802.11eJansang A., Phonphoem A., Paillassa B.2009Proceedings - 2009 WRI International Conference on Communications and Mobile Computing, CMC 2009
  2,pp. 344-348
  5
  4A simple analytical model for expected frame waiting time evaluation in IEEE 802.11e HCCA modeJansang A., Phonphoem A.2013Wireless Personal Communications
  69(4),pp. 1899-1924
  4
  5Delay-aware with resource block management scheduling algorithm in LTEKaewmongkol K., Jansang A., Phonphoem A.2016ICSEC 2015 - 19th International Computer Science and Engineering Conference: Hybrid Cloud Computing: A New Approach for Big Data Era
  4
  6Evil-twin detection on client-sideKitisriworapan S., Jansang A., Phonphoem A.2019Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2019
  ,pp. 697-700
  4
  7Probabilistic Analysis of Packet Losses in Dense LoRa NetworksSa-Ingthong J., Phonphoem A., Jansang A., Jaikaeo C.2021KST 2021 - 2021 13th International Conference Knowledge and Smart Technology
  ,pp. 225-230
  3
  8Ripple algorithm: An LTE load balance mechanism with distributed and heuristic approachTangtrongpairoj W., Jansang A., Phonphoem A.2013Proceedings of the 2013 10th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2013
  ,pp. 111-115
  2
  9Probabilistic Analysis and Optimization of Packet Losses in Dense LoRa NetworksSa-Ingthong J., Phonphoem A., Jansang A., Jaikaeo C.2022SN Computer Science
  3(1)
  2
  10Handover algorithm between femtocells in long term evolution (LTE) networkSingkaew P., Jansang A., Phonphoem A.2018Journal of Communications
  13(4),pp. 187-192
  2
  11Scalable Distributed Broker System for Very Large MQTT NetworksRuenpitak C., Phonphoem A., Jansang A., Tangtrongpairoj W., Jaikaeo C.20222022 19th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2022
  1
  12LTE Network Resource Management for Live Video Streaming in Dense AreaMoonphala B., Jansang A., Tangtrongpairoj W., Jaikaeo C., Phonphoem A.2022Proceedings - 2022 IEEE International Conference on Cybernetics and Computational Intelligence, CyberneticsCom 2022
  ,pp. 78-83
  1
  13Energy-aware wireless mesh network deployment using optimization mechanismJansang A., Simasathien C., Phonphoem A.2023Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control)
  21(1),pp. 26-40
  1
  14DESIGN and FIELD TEST OF A LOW-COST DEVICE FOR REAL-TIME LIVESTOCK TRACKING USING GPS/LORA COMMUNICATIONJaikaeo C., Jansang A., Li-On S., Kitisriworapan S., Tangtrongpairoj W., Phonphoem A., Valls-Fox H., Menassol J.B., Viet D.H., Sripiboon S., Sangmalee A., Cesaro J.D., Blanchard M., de Garine-Wichatitsky M., de Garine-Wichatitsky M.2022Applied Engineering in Agriculture
  38(6),pp. 885-901
  0
  15Distributed Air-Time Reduction In Multi-Hop LoRa Networks With Multiple Spreading FactorsChimma C., Phonphoem A., Jansang A., Tangtrongpairoj W., Jaikaeo C.20232023 International Conference on Cyber Management and Engineering, CyMaEn 2023
  ,pp. 148-152
  0
  16Dynamic Slot Allocation Protocol for Multi-Channel LoRa CommunicationChen C., Lion S., Jansang A., Jaikaeo C., Phonphoem A., Tangtrongpairoj W.20232023 20th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2023
  0
  17The evaluation of ATMV2 mechanism over IEEE 802.11e HCCA by youtube movie trailersJansang A., Phonphoem A.20152015 5th International Conference on Information Science and Technology, ICIST 2015
  ,pp. 434-438
  0
  18Usage time limiting technique for supporting a large number of users in Wi-Fi networkChomjan S., Jansang A., Phonphoem A.2015Proceedings - 2015 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering: Envisioning the Trend of Computer, Information and Engineering, ICITEE 2015
  ,pp. 281-284
  0
  19Energy Management Mechanism for Wi-Fi Tethering Mode on a Mobile DeviceTangkokiattikul W., Jansang A., Phonphoem A.2016IEICE Transactions on Communications
  E99B(7),pp. 1619-1627
  0
  20Multi-radio access technology handover decision mechanism for nested network mobility on Bangkok mass transit trainTantawutho T., Jansang A., Phonphoem A.2017ACM International Conference Proceeding Series
  ,pp. 302-307
  0
  21The effects of duty cycle limit to small single gateway lorawan protocol networkWitayarat A., Jansang A., Phonphoem A.2019Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2019
  ,pp. 701-704
  0