Person Image

  Education

  • M.S. ( Marine Natural Product Chemistry ), University of Ryukyus , JAPAN
  • วท.บ.(วาริชศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  ABTSAndaman SeaantibacterialAntifoulantantifouling antioxidantAtergatis integerrimusBottom gill netchemical defenseCOIcrabCymodocea rotundataCymodocea serrulataDPPHecologyichthyotoxicityIndian oceanintertidalKoh MunmangroveMarine extractsMictyridaeMictyrisMictyris thailandensisnew speciesnudibranchsea fanSeagrassSeaweedsoft coralspongetaxonomyกัลปังหาการยับยั้งการลงเกาะเกาะมันเกาะราชาเกาะล้านความหลากหลายทางชีวภาพของปูตราดต้านอนุมูลอิสระแทนนินประจวบคีรีขันธ์ประชาคมปูปลาสวายปะการังปะการังฟอกขาวปะการังอ่อนป่าชายเลนปุ๋ยชีวภาพปูปูใบ้หลังเต่าแดงปูป่นปูปะการังปูปะการังดำปูเป้ตุ่มปูพิษปูม้าไข่นอกกระดองปูม้าลายแดงปูแมงมุมขอบหนามปูไม่แท้จริงปูฤาษีจุดปูเสฉวนบกปูเสฉวนหนวดแดงเปลือกปูฝาดขาวพรรณไม้ชายเลนพลาสติกพังงาพัฒนาการไข่พัฒนาการตัวอ่อนพัทยาพิษป้องกันตัวทางเคมีเพชรบุรีฟองน้ำฟีนอลภูเก็ตมาลาเรียแมนเทิลไมโครพลาสติกไม่โครพลาสติกไม้ป่าชายเลนยุงระนองระยองลำดับนิวคลีโอไทด์ลำพูลำพูทะเลลำแพนสกุลสิงโตสตูลสารกำจัดลูกน้ำยุงสารต้านจุลชีพสารต้านมาลาเรียสารต้านอนุมูลอิสระสารป้องกันตัวสารสกัดจากสิ่งมีชีวิตในทะเลสาหร่ายทะเลหญ้าทะเลอวนจมปูอ่าวไทย

  Interest

  นิเวศวิทยาเคมีทางทะเล

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2545 - ต.ค. 2549 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 514 ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
   • สถานีวิจัยประมงศรีราชา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 72 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 62 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 7 เรื่อง (Unknown 7 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 42 เรื่อง (เชิงวิชาการ 39 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 11 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 11 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Bioactive phloroglucinols from the brown alga Zonaria diesingianaWisespongpand P., Kuniyoshi M.2003Journal of Applied Phycology
  15(2-3),pp. 225-228
  31
  2A new species of Mictyris Latreille, 1806 (Crustacea: Decapoda: Brachyura: Mictyridae) from the Andaman coast of Thailand, with notes on its ecology and behaviourDavie P., Wisespongpand P., Shih H.2013Zootaxa
  3686(1),pp. 65-76
  6
  3Toxicity propensities of some marine and fresh-water algae as their chemical defenseOrhan I., Wisespongpand P., Atici T., Şener B.2003Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi
  32(1),pp. 19-29
  3
  4Antimicrobial, Antioxidant, and Antifouling Activity from Extracts of Aboveground and Belowground Parts of Seagrasses Cymodocea rotundata and Cymodocea serrulataWisespongpand P., Khantavong A., Phothong P., Wanghom W.2022Journal of Fisheries and Environment
  46(1),pp. 37-53
  2