คณะประมง บางเขน วิทยาเขตบางเขน

70

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

46

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

2

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

algaeantioxidantaquacultureaquatic plantbioethanolblue swimming crabCellulasechitosanCladophora glomerataCrabDistributionDiversityfishFish Gluefish skinflavorfood safetyFungigenetic diversityglueGracilariaGracilaria fisheriGreen musselGROWTHgrowth performanceGulf of ThailandImmunityLates calcariferlipoxygenaseLitopenaeus vannameimacroalgaeMacrobrachium rosenbergiiNile tilapiaOreochromis niloticusPACIFIC WHITE SHRIMPPortunus pelagicusproteinseagrassseaweedtaxonomyTilapiaVibriosiswaste utilizationWater Qualitywhite shrimpการเจริญเติบโตการประมงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการเลี้ยงการอนุบาลกาวกุ้งกุ้งก้ามกรามกุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งขาวแวนนาไมความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำ เชื้อราทรัพยากรประมงนิเวศวิทยาทางน้ำไบโอเอทานอลประมงปลาปลากะพงขาวปลานวลจันทร์ทะเลปลานิลปลาสลิดป่าชายเลนปูปูม้าปูแสมโปรตีนไฮโดรไลเซทผลกระทบแพลงก์ตอนพืชแมคโครอัลจีระนองศักย์การผลิตสัตว์น้ำสารต้านอนุมูลอิสระสาหร่ายสาหร่ายไกสาหร่ายทะเลสิ่งแวดล้อมหญ้าทะเลหนังปลาหอยแมลงภู่อนุกรมวิธานอวนจมปูอ่าวไทยอาหารอาหารปลาอาหารสัตว์น้ำเอนไซม์แอปพลิเคชั่นResource

นักวิจัยทั้งหมด 156 คน (ศาสตราจารย์ 10 คน, รองศาสตราจารย์ 36 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 48 คน, อาจารย์ 18 คน, นักวิชาการประมง ขำนาญการพิเศษ 5 คน, นักวิชาการประมง ขำนาญการ 4 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 3 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 4 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 2 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิชาการประมง 16 คน, นักวิจัย 1 คน, วิศวกร ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 14 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 2,423.26 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 63 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 27.30 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 185 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 134 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 26 โครงการ, ผู้ประสานงาน 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 132 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 707 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 611 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 55 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 377 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ, อื่นๆ 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 676 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 532 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 27 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 332 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 12 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 2356 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1147 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1209 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 32 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 19 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 12 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 687 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 627 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 45 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 8 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 149 รางวัล (เกียรติบัตร 64 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 24 รางวัล, ประชุมวิชาการ 61 รางวัล)