Person Image

  Education

  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  AdaptationAssociated crabAtergatis integerrimusBack-filled burrowbenthic ecosystembioaccumulationbioconcentrationBottom gill netCalappa philargiusClibanariusCoral ReefCrabDecapoda (Crustacea)DNA markerDotilla intermediaDotilla myctiroidesenclosed coastal seasepifaunaEriphia smithiiinfaunaIntertidal areaLophozozymus pictormarine debrismercurymicroplasticMictyris thailandensisMu Koh KamMudflatporter crabPortunus gladiatorRanongRocky shoreScopimeraseafoodsubsurface feedingSymbiotictoxic crabTratกระชังการกินหอยการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานเกาะกระดาดเกาะกำเกาะกูดเกาะครกเกาะมันเกาะราชาเกาะล้านเกาะสากเกาะสุรินทร์เกาะหมากเกาะอ่างทองความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพความหลากหลายของสัตว์พื้นทะเลความหลากหลายทางชีวภาพของปูจ.ระนองชลบุรีตราดทรัพยากรทางทะเลเทคโนโลยีนิเวศทางทะเลประจวบคีรีขันธ์ประชาคมปูปะการังปะการังฟอกขาวปูปูไข่นอกกระดองปูทหารปูทหารใหญ่ปูใบ้ตาแดงปูใบ้ลายตาข่ายปูใบ้หลังเต่าแดงปูปะการังปูปะการังดำปูเป้ตุ่มปูพิษปูม้าลายแดงปูฤาษีจุดปูเสฉวนบกพลาสติกพลาสติกชีวภาพพอลิไฮดรอกซิอัลคาโนเอตพังงาพัฒนาการไข่พิษป้องกันตัวทางเคมีเพชรบุรีไมโครพลาสติกไม่โครพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพระนองระบบนิเวศทางทะเลสตูลสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่อนุกรมวิธานของปูในแนวปะการัอวนจมปูอากาศยานไร้คนขับอ่าวไทยตอนกลางอ่าวศรีราชา

  Interest

  อนุกรมวิธานของปูในแนวปะการั

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะประมง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 5114 ชั้น 1 อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Molecular phylogeny of Clibanarius Dana, 1852 from the Indo-West Pacific: Evolution of pereopod colour pattern and habitat adaptationYoshikawa A., Ikeo K., Ikeo K., Imoto J., Jaingam W., Putri L., Mardiansyah, Kumar A., Asakura A.2019Crustaceana
  92(7),pp. 799-839
  2
  2Colour variation of the intertidal hermit crab Clibanarius virescens considering growth stage, geographic area in the Indo-West Pacific Ocean, and molecular phylogenyYoshikawa A., Yoshikawa A., Ikeo K., Ikeo K., Imoto J., Imoto J., Jaingam W., Putri L.S.E., Mardiansyah , Mardiansyah , Nakano T., Shimomura M., Asakura A.2020Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
  100(7),pp. 1107-1121
  1