ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

aflatoxinaflatoxin B1amoxicillinanimalantibioticantibiotic beadantimicrobialsApoptosisbioavailabilitybioequivalencebroilercalcium sulfatechlortetracyclinecurcumincypermethrinDDGSDeoxynivalenoldispositiondispositionsduckELISAelutionenrofloxacinfeedfreshwater crocodilesfruit juicesfumonisinfusarenon-XGreen sea turtlesHPLChuman health riskivermectinlaying henLC-MSLC-MS/MSlocal infectionMacrobrachium rosenbergiimarbofloxacinMicemycotoxinMycotoxinsnaringeninNile tilapianivalenolochratoxin AOxytetracyclinepatulinpet foodpharmacodynamicpharmacokineticPharmacokineticsPhytoremediationpigpigletsPMMApotencyPyrenepyrethroidratratsresidueResiduesResistanceSpectrophotometrysulfadimethoxinesulfonamidetoxicitytoxicokinetictoxicokineticsultrastructural changeswater solublewithdrawal timezearalenoneการกำหนดขนาดยาการตกค้างการปนเปื้อนการปลดปล่อยยาการปล่อยยาการสะสมกุ้งก้ามกรามความเสี่ยงจากการบริโภคแคลเซียมชีวสมมูลแชมพูสำหรับสุนัขแบคทีเรียปลานิลเป็ดผู้บริโภคไพรีทรอยด์เภสัชจลนศาสตร์เภสัชวิทยายาต้านจุลชีพยาปฏิชีวนะระยะปลอดยาโลหะหนักสัตว์เลี้ยงสุนัขหูอักเสบในสุนัขอาหารปลอดภัยเอนโรฟลอกซาซิน

Executives

รองคณบดี

ดร. กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายทรัพย์สิน

E-Mail: fvetkni@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-7537

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 10 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 71 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 59 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 56 โครงการ)
 • ทุนนอก 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 269 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 154 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 115 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 183 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 172 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 17 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)