Person Image

Administration

Education

 • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • ปร.ด.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

Expertise Cloud

accuracyADIAflatoxigenic fungiAflatoxinaflatoxin B1Aflatoxin B1 contaminationAflatoxin B1 productionaflatoxin M1AlternariaamoxicillinanimalantibioticantimicrobialAntimicrobial drugsArticleBeerbenthic animalsBeung BoraphetbioaccumulationbioavailabilitybioequivalenceBioindicatorBiomarkerbiomonitorBlack sesame seedsbroilerbuffalocadmiumcatCentral part of ThailandChia seedChia seed dietary supplementsChlamydomonas reinhardiichlortetracyclineChromolaena odoratChromoleana odoratacoffee beanconsumerConsumptioncontaminationCoppercypermethrindeoxynivalenolduckduck eggenrofloxacinEnvironmentenvironmental matricesenvironmental toxicantsEnvironmentat ToxicologyEssential oilsEuropean UnionExcluder plantExposure assessmentExposure assessmentsfate residuefeedfetal head diameterfield trial experimentflame atomic absorption spectrometerFlumethrinfood contaminationfood intakeFree-grazing duck eggsfruit juiceshealth risk assessmentheavy metalheavy metalshuman health riskivermectinLC-MS/MSMicroplasticmycotoxinnivalenolpatulinpharmacokineticPhytostabilizationpigPomacea canaliculataPot experimentpyrethroidRemediation technologyresiduerisk assessmentshrimptoxicokineticTrophic transferUHPLC-MS/MSultrastructural changeswater solublezearalenoneการถ่ายทอดผ่านห่วงโซ่อาหารการบำบัดโดยใช้พืชการปนเปื้อนชีวสมมูลเทคโนโลยีบำบัดเภสัชจลนศาสตร์ไมโครพลาสติกยาต้านจุลชีพโลหะหนัก

Interest

Environmentat Toxicology

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 9813 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
  • โรงเรือนไก่ไข่ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)
 • ทุนนอก 10 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 41 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 17 เรื่อง (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Uptake and accumulation of cadmium, lead and zinc by Siam weed [Chromolaena odorata (L.) King & Robinson]Tanhan P., Kruatrachue M., Pokethitiyook P., Chaiyarat R.2007Chemosphere
68(2),pp. 323-329
171
2Phytostabilization of a Pb-contaminated mine tailing by various tree species in pot and field trial experimentsMeeinkuirt W., Pokethitiyook P., Kruatrachue M., Tanhan P., Chaiyarat R.2012International Journal of Phytoremediation
14(9),pp. 925-938
57
3Phytostabilization potential of Pb mine tailings by two grass species, Thysanolaena maxima and Vetiveria zizanioidesMeeinkuirt W., Kruatrachue M., Tanhan P., Chaiyarat R., Pokethitiyook P.2013Water, Air, and Soil Pollution
224(10)
45
4Bioaccumulation of heavy metals in water, sediments, aquatic plant and histopathological effects on the golden apple snail in Beung Boraphet reservoir, ThailandDummee V., Dummee V., Kruatrachue M., Kruatrachue M., Trinachartvanit W., Trinachartvanit W., Tanhan P., Pokethitiyook P., Pokethitiyook P., Damrongphol P., Damrongphol P.2012Ecotoxicology and Environmental Safety
86,pp. 204-212
39
5Potential of Sonchus arvensis for the phytoremediation of lead-contaminated soilSurat W., Kruatrachue M., Pokethitiyook P., Tanhan P., Samranwanich T.2008International Journal of Phytoremediation
10(4),pp. 325-342
20
6Histopathological alterations in the edible snail, Babylonia areolata (spotted babylon), in acute and subchronic cadmium poisoningTanhan P., Sretarugsa P., Pokethitiyook P., Kruatrachue M., Upatham E.2005Environmental Toxicology
20(2),pp. 142-149
19
7Effects of soil amendments and edta on lead uptake by Chromolaena odorata: Greenhouse and field trial experimentsTanhan P., Pokethitiyook P., Kruatrachue M., Chaiyarat R., Upatham S.2011International Journal of Phytoremediation
13(9),pp. 897-911
17
8Histopathological changes in snail, Pomacea canaliculata, exposed to sub-lethal copper sulfate concentrationsDummee V., Dummee V., Tanhan P., Kruatrachue M., Damrongphol P., Pokethitiyook P.2015Ecotoxicology and Environmental Safety
122,pp. 290-295
10
9Monitoring and health risk of mycotoxins in imported wines and beers consumed in ThailandPuangkham S., Poapolathep A., Jermnak U., Imsilp K., Tanhan P., Chokejaroenrat C., Poapolathep S.2017World Mycotoxin Journal
10(4),pp. 401-409
7
10Inhibitory effects of Thai essential oils on potentially aflatoxigenic Aspergillus parasiticus and Aspergillus flavusJantapan K., Poapolathep A., Imsilp K., Poapolathep S., Tanhan P., Kumagai S., Jermnak U.2017Biocontrol Science
22(1),pp. 31-40
6
11The fate and tissue disposition of deoxynivalenol in broiler chickensPralatnet S., Poapolathep S., Imsilp K., Tanhan P., Isariyodom S., Kumagai S., Poapolathep A.2015Journal of Veterinary Medical Science
77(9),pp. 1151-1155
5
12Occurrence and health risk of patulin and pyrethroids in fruit juices consumed in Bangkok, ThailandPoapolathep S., Tanhan P., Piasai O., Imsilp K., Hajslova J., Giorgi M., Kumagai S., Poapolathep A.2017Journal of Food Protection
80(9),pp. 1415-1421
4
13Multiclass analysis of antimicrobial drugs in shrimp muscle by ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometrySusakate S., Poapolathep S., Chokejaroenrat C., Tanhan P., Hajslova J., Giorgi M., Zhang Z., Poapolathep A.2019Journal of Food and Drug Analysis
27(1),pp. 118-134
4
14Potential human health risk from consumption of metallic elements-contaminated benthic mollusks from Don Hoi Lot sandbar, ThailandKhidkhan K., Imsilp K., Poapolathep A., Poapolathep S., Tanhan P.2017Science of the Total Environment
584-585,pp. 1239-1247
3
15Health risk associated with the consumption of duck egg containing endosulfan residuesKetyam B., Imsilp K., Poapolathep A., Poapolathep S., Jermnak U., Phaochoosak N., Tanhan P.2016Environmental Monitoring and Assessment
188(5)
1
16Disposition of a long-acting oxytetracycline formulation in Thai swamp buffaloes (Bubalus bubalis)Poapolathep S., Wongpanit K., Imsilp K., Tanhan P., Klangkaew N., Giorgi M., Poapolathep A.2017Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
40(2),pp. 206-209
1
17Using Nassarius stolatus as a potential heavy metal biomonitorKhidkhan K., Imsilp K., Poapolathep A., Poapolathep S., Jermnak U., Tanhan P.2016Japanese Journal of Veterinary Research
64(4),pp. 277-280
1
18Evaluation of aflatoxin concentrations and occurrence of potentially toxigenic fungi in imported chia seeds consumed in ThailandJermnak U., Yurayart C., Poapolathep A., Poapolathep S., Imsilp K., Tanhan P., Limsivilai O.2020Journal of Food Protection
83(3),pp. 497-502
1
19Heavy metal concentrations in duck eggs and potential human health risk via consumptionTanhan P., Apipongrattanasuk N., Poapolathep A., Poapolathep S., Kruatrachue M., Imsilp K.2020Japanese Journal of Veterinary Research
68(1),pp. 21-33
1
20Fetal head diameter in dogs and cats measured by radiography and ultrasonographyLimmanont C., Ponglowhapan S., Tanhan P., Sirinarumitr T., Sirinarumitr K.2019Thai Journal of Veterinary Medicine
49(2),pp. 175-182
1
21Ultrastructural changes of the digestive tract of pomacea canaliculata exposed to copper at lethal concentrationDUMMEE V., DUMMEE V., KRUATRACHUE M., SINGHAKAEW S., TANHAN P.2021Sains Malaysiana
50(10),pp. 2869-2876
0
22Exposure assessment of multiple mycotoxins in black and white sesame seeds consumed in ThailandPongpraket M., Poapolathep A., Wongpanit K., Tanhan P., Giorgi M., Zhang Z., Li P., Poapolathep S.2020Journal of Food Protection
83(7),pp. 1198-1207
0
23Fate and tissue depletion of nivalenol in ducksPoapolathep A., Poapolathep S., Sinphithakkul P., Imsilp K., Isariyodom S., Jermnak U., Tanhan P., Owen H., Giorgi M.2017Japanese Journal of Veterinary Research
65(4),pp. 185-192
0