ผลของการแช่น้ำและการทำให้สุกต่อสมบัติทางกายภาพและเชิงหน้าที่ของฟลาวถั่วดำ