การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อใช้เสริมแรงในแผ่นฟิล์มวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตรของไคโตซาน

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exProf.Arthur J Ragauskas, "Preparation of Cellulose Whiskers from Rice Straw and Sugarcane Bagasse to Reinforce Chitosan Nanocomposite Films", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.ครั้งที่ 12, 10 - 12 ตุลาคม 2012, เพชรบุรี ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)