การวิเคราะห์ผลของส่วนประกอบอาหารและอุณหภูมิต่อความคงตัวของอิมัลชันชนิดน้ำมันในน้ำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

Publish Year International Journal 5
2006 exThanasukarn P., inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exMcClements D.J., "Utilization of layer-by-layer interfacial deposition technique to improve freeze-thaw stability of oil-in-water emulsions", Food Research International, ปีที่ 39, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม 2006, หน้า 721-729
2006 exHarnsilawat T., inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exMcClements D.J., "Characterization of beta-lactoglobulin-sodium alginate interactions in aqueous solutions: A calorimetry, light scattering, electrophoretic mobility and solubility study", FOOD HYDROCOLLOIDS, ปีที่ 20, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2006, หน้า 577-585
2006 exThanasukarn P., inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exMcClements D.J., "Impact of fat and water crystallization on the stability of hydrogenated palm oil-in-water emulsions stabilized by a nonionic surfactant", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 54, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2006, หน้า 3591-3597
2006 exHarnsilawat T., inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exMcClements D.J., "Stabilization of model beverage cloud emulsions using protein-polysaccharide electrostatic complexes formed at the oil-water interface", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 54, ฉบับที่ 15, กรกฎาคม 2006, หน้า 5540-5547
2006 exHarnsilawat, T., inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exMcClements, D.J., "Influence of pH and ionic strength on formation and stability of emulsions containing oil droplets coated by ฮฒ-lactoglobulin - Alginate interface", Biomacromolecules, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2006, หน้า 2052-2058
Publish Year International Conference 3
2006 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Influence of ionic strength and thermal treatment on the stability of oil-in-water emulsions stabilized by ?-lactoglobulin-sodium alginate membranes", The 13th World Congress, 17 - 21 กันยายน 2006, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2005 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Influence of pH and sodium alginate concentration on properties of ?-lactoglobulin stabilized oil-in-water emulsions", IFT2005, 16 - 20 กรกฎาคม 2005, ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2004 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Influence of storage temperature on freeze-thaw stability of hydrogenated palm oil-in-water emulsions.", IFT 2004 Annual Meeting, 12 - 16 มิถุนายน 2004, Las Vegas เนวาดา สหรัฐอเมริกา